Кметът на Район „Южен“ кани всички деца и техните родители на театър в парка

Кметът на Район „Южен“ кани всички деца и техните родители на театър в парка

На 3 Май от 11.00 часа в парк „Бели брези“ в район „Южен“, кметът на Района кани всички деца и техните родители на театър. Куклен театър „Барса“ ще представи „Маша и мечока“. Входът е свободен!

З А П О В Е Д   № 21Ю-РОА-208 Пловдив, 29.04.2021  г.

З А П О В Е Д

 

№ 21Ю-РОА-208
Пловдив, 29.04.2021  г.

 

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПВСЮ-158-01 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС с Протокол № 18 по т.1 от 18.09.2018г. от Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 189/18.09.2018г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от  Гл. архитект на район „Южен“ и влязло в сила на 10.10.2018г.                                                            

                                                                  

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Атанаска Тунтова – Заместник – кмет на район „Южен”

Членове:

 1. инж. Чавдар Митовски – гл. инспектор СД;
 2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;

 

Резервни членове на комисията:

 1. инж. Стела Събева – Гл. инспектор СД;
 2. Николай Стоев – Юрисконсулт;

Заповед ПВСС-02-01 Кукуш 7 и 9 29.04.2021

З А П О В Е Д   № 21Ю-РОА-209 Пловдив, 29.04.2021  г.

З А П О В Е Д

 

№ 21Ю-РОА-209
Пловдив, 29.04.2021  г.

 

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПВСС-02-01 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС с Протокол № 21 по т.1 от 01.11.2018г. от Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 241/01.11.2018г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от  Гл. архитект на район „Южен“ и влязло в сила на 22.11.2018г.                                                            

                                                                  

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Атанаска Тунтова – Заместник – кмет на район „Южен”

Членове:

 1. инж. Чавдар Митовски – гл. инспектор СД;
 2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;

 

Резервни членове на комисията:

 1. инж. Стела Събева – Гл. инспектор СД;
 2. Николай Стоев – Юрисконсулт;

Заповед ПВСС-02-03 Кукуш 15 и 17 29.04.2021

З А П О В Е Д   № 21Ю-РОА-211 Пловдив, 29.04.2021  г.

З А П О В Е Д

 

№ 21Ю-РОА-211
Пловдив, 29.04.2021  г.

 

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПВСС-02-03 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС с Протокол № 21 по т.3 от 01.11.2018г. от Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 243/01.11.2018г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от  Гл. архитект на район „Южен“ и влязло в сила на 22.11.2018г.                                                            

                                                                  

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Атанаска Тунтова – Заместник – кмет на район „Южен”

Членове:

 1. инж. Чавдар Митовски – гл. инспектор СД;
 2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;

 

Резервни членове на комисията:

 1. инж. Стела Събева – Гл. инспектор СД;
 2. Николай Стоев – Юрисконсулт;

Заповед ПВСС-02-02 Кукуш 11 и 13 29.04.2021

З А П О В Е Д № 21Ю-РОА-210 Пловдив, 29.04.2021 г.

З А П О В Е Д

 

№ 21Ю-РОА-210
Пловдив, 29.04.2021  г.

 

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПВСС-02-02 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС с Протокол № 21 по т.2 от 01.11.2018г. от Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 242/01.11.2018г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от  Гл. архитект на район „Южен“ и влязло в сила на 22.11.2018г.                                                            

                                                                  

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Атанаска Тунтова – Заместник – кмет на район „Южен”

Членове:

 1. инж. Чавдар Митовски – гл. инспектор СД;
 2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;

 

Резервни членове на комисията:

 1. инж. Стела Събева – Гл. инспектор СД;
 2. Николай Стоев – Юрисконсулт;

Заповед ПВСС-02-05 Кукуш 23 и 25 29.04.2021