Община Пловдив кани всички жители/домакинства в общината, които използват за отопление уреди с дърва и въглища, да кандидатстват за безвъзмездната им подмяна с екологични алтернативи за отопление

Община Пловдив кани всички жители/домакинства в общината, които използват за отопление уреди с дърва и въглища, да кандидатстват за безвъзмездната им подмяна с екологични алтернативи за отопление

Целият текст на поканата можете да прочетете тук: ПОКАНА пв_ЧВП 15.04

Изтегли ДЕКЛАРАЦИЯ:

Изтегли Образец 1_ съгласие съсобственик (1)

 

 

Информационна среща по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление“

Информационна среща по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление“

Днес, пред кметството на Район „Южен“, се проведе информационна среща по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив, чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление“.  Пред събралите се граждани се изказаха г-н Анести Тимчев, Заместник-кмет „Екология и здравеопазване“ в Община Пловдив,  г-жа Лияна Аджарова, председател на Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА) и изпълнителен директор на Енергийна агенция – Пловдив и други технически експерти. Подаването на Декларации може да стане до 23 Май 2021 година. Формулярите можете да изтеглите от сайта на Район „Южен“ или да ги получите на хартиен носител в Деловодство.