З А П О В Е Д   № 21Ю-РОА-213 Пловдив, 29.04.2021  г.

З А П О В Е Д

 

№ 21Ю-РОА-213
Пловдив, 29.04.2021  г.

 

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПВСС-02-05 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС с Протокол № 21 по т.5 от 01.11.2018г. от Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 245/01.11.2018г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от  Гл. архитект на район „Южен“ и влязло в сила на 22.11.2018г.                                                            

                                                                  

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Атанаска Тунтова – Заместник – кмет на район „Южен”

Членове:

 1. инж. Чавдар Митовски – гл. инспектор СД;
 2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;

 

Резервни членове на комисията:

 1. инж. Стела Събева – Гл. инспектор СД;
 2. Николай Стоев – Юрисконсулт;

Заповед ПВСС-02-04 Кукуш 19 и 21 29.04.2021

З А П О В Е Д   № 21Ю-РОА-212 Пловдив, 29.04.2021  г.

З А П О В Е Д

 

№ 21Ю-РОА-212
Пловдив, 29.04.2021  г.

 

 

На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП), одобрена план – схема № ПВСС-02-04 за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леко МПС с Протокол № 21 по т.4 от 01.11.2018г. от Гл. архитект на район „Южен“ и Разрешение за строеж  № 244/01.11.2018г. за благоустрояване и обособяване на места за местодомуване на леки МПС изд. от  Гл. архитект на район „Южен“ и влязло в сила на 22.11.2018г.                                                            

                                                                  

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател: Атанаска Тунтова – Заместник – кмет на район „Южен”

Членове:

 1. инж. Чавдар Митовски – гл. инспектор СД;
 2. Елена Абрашева – Гл. юрисконсулт;

 

Резервни членове на комисията:

 1. инж. Стела Събева – Гл. инспектор СД;
 2. Николай Стоев – Юрисконсулт;

Заповед ПВСС-02-04 Кукуш 19 и 21 29.04.2021

Светли Великденски празници!

Светли Великденски празници!

Уважаеми жители и гости на район „Южен“,

С вълнение и трепет всички ние очакваме и посрещаме Великден – един от най-значимите празници в християнския календар, които изпълват дните ни със смисъл и надежда! Той е символ на възкресението, на победата на доброто над злото и на живота над смъртта.
За мен е удоволствие да поднеса най-сърдечните си поздрави към Вас и Вашите семейства, по повод Светлия Великденски празник! Нека има мир, спокойствие и топлина в домовете Ви, а доброто и надеждата никога да не напускат сърцата Ви!
Бъдете здрави, бъдете състрадателни, вярвайте, че заедно можем да направим живота си по-добър!
Честито Възкресение Христово!

Кмет: Костадин Язов

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ за длъжността – Старши експерт-счетоводител в дирекция „АПИО СБ ЧР СД” в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 27.04.2021 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 21Ю-РОА-180 от 09.04.2021 г. Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши експерт-счетоводител в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Юлия Йорданова Костова.
 2. Николина Йорданова Недялкова.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 19.05.2021 г. от 10:30 ч. в сградата на район „Южен“, ул. „Македония“ №73А – заседателна зала (2-ри етаж).

Във връзка с РЕШЕНИЕ на Народното събрание за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, обн. В ДВ, бр. 34, от дата 23.4.2021 г. теста за длъжността Старши експерт счетоводител ще се проведе на друга дата, за което кандидатите ще бъдат информирани допълнително.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ……………..(п)………………

                  Панко Енев – Заместник-кмет на район „Южен“

Списък допуснати-28.04

ОП „Дезинфекционна станция“ информират за предстоящи ддд-обработки на територията на община Пловдив

ОП „Дезинфекционна станция“ информират за предстоящи ддд-обработки на територията на община Пловдив

ОП „Дезинфекционна станция“ информират за предстоящи ддд-обработки на територията на община Пловдив. Специализираните екипи към общинското предприятие ще работят по следният график:

 1. Дезакаризация:
 2. Места за разхождане на кучета/ кучешки площадки/ –

– 26.04.2021г.     район Северен и район Централен

– 27.04.2021г.     район Източен и район Южен

– 28.04.2021г.     район Тракия и район Западен

3. Поради неблагоприятни метеорологични условия пролетната дезакаризация на паркове и междублокови пространства: ще продължи и през месец май:

– Район Централен-  10.05.2021г , 11.05.2021г и 12.05.2021г

– Район Северен- 13.05.2021г и 14.05.2021г

– Район Южен- 17.05.2021г

Часови диапазон от: 07:00ч до 13:30ч  и от 22:00ч до 04:00ч

 1. Продължава дезинсекция срещу ларви на комари / водни площи, подлежащи на обработки са канал от КАТ-Пловдив на запад и на север, карловско шосе , канал жк Тракия от Асеновградски надлез до Ягодовско шосе, биотоп в кв. Прослав, канал  Рогошко шосе , Брегова зона по южното и северното течение на река Марица и около притоци, Гребен канал, Преливник:

В дните: 17.05.2021г, 18.05.2021г и 19.05.2021г

          В часови диапазон от 06:00ч до 13:30ч

III.Растителна защита в часови диапазон от 22:00ч-04:00ч:

 1. Рози- 26.04.2021г
 2. Кестени- 10.05.2021г и 11.05.2021г

За всяка от обработките ще се използват разрешени за употреба биоцидни препарати, в съответната препоръчителна доза и концентрация.

Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.

Растителнозащитните мероприятия ще бъдат отразени и на електронна платформа на БАБХ- ЕПОРД.

Директна връзка на телефон 032 642583 или чрез  dstancia.plovdiv@abv.bg