Заповед № 21Ю-РОА-278/04.06.2021 г. относно определяне на комисия за извършване на проверка за спазване изискванията за извършване на промяна на постоянен и настоящ адрес.

ЗАПОВЕД

 

21Ю-РОА-278

 

Пловдив, 04.06.2021 г.

 

На основание чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

І. Определям Комисия, която да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на промяна на постоянен и настоящ адрес на лицето Ж. Д. М. по подаден писмен сигнал с вх.        № 21Ю-ЖС-48/31.03.2021 г., в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Екатерина Стефанова – Заместник-кмет район „Южен“ – община Пловдив

ЧЛЕНОВЕ:

  1. Елена Абрашева – Главен юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;
  2. Нина Аврамова – Началник отдел ГРАО – район „Южен“ – община Пловдив;
  3. Петя Караджова-Стоянова – Старши експерт ГР – район „Южен“ – община Пловдив;
  4. Миглена Гъркова – Старши юрисконсулт – Областна администрация Пловдив;
  5. Димитрия Ганчева – Главен експерт ТЗ ГРАО – гр. Пловдив;
  6. Христо Иванов – Полицейски инспектор към Първо Районно управление – Пловдив.

Резервни членове:

Николай Стоев – Юрисконсулт – район „Южен“ – община Пловдив;

Мария Найденова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив;

Красимира Попова – Старши специалист ГР – район „Южен“ – община Пловдив.

 

ІІ. Възлагам на Комисията да извърши проверката по чл. 99б, ал. 1 от ЗГР в 7-дневен срок от издаването на заповедта, като за резултатите от проверката да се състави протокол.

 

III. Комисията да се събере на 08.06.2021 г. от 09.30 часа в заседателната зала на район „Южен“ – ул. „Македония 73А, ет. 2 – гр. Пловдив.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители.

 

КОСТАДИН ЯЗОВ               /п/

Кмет на Район „Южен“

 

Съгласувал:                             /п/

Елена Абрашева,

Главен юрисконсулт

Изготвил:                                /п/

Нина Аврамова

Началник отдел ГРАО

заповед комисия 99б

„Раздвижи парка“ – на 6 юни 2021 година от 10 часа Костадин Язов – кмет на Район „Южен“ Ви кани на празник, по случай деня на детето

„Раздвижи парка“ – на 6 юни 2021 година от 10 часа Костадин Язов – кмет на Район „Южен“ Ви кани на празник, по случай деня на детето

Кметът на Район „Южен“ Костадин Язов, има удоволствието да Ви покани на празник, организиран по случай деня на детето под надслов „Раздвижи парка“. Ще празнуваме в парк „Райчо Кирков“ /Студенец/ от 10:00 часа на 06.06.21 год.

В събитието ще вземат участие деца от седем училища, четири от които са на територията на Район „Южен“: ОУ “Яне Сандански“, СУ “Братя Миладинови“, ОУ “Стоян Михайловски“, ОУ “Климент Охридски“.

Школата по модерни танци „Ненси-Денс“ със своите 11 години опит в тази област и нейните малчугани гарантират едно незабравимо изживяване, изпълнено с много танци, песни и великолепно настроение! Освен тях в тържеството ще се включат и деца от музикална школа „Арт Войс“ и „Музика Нова“. Участие ще вземат възпитаниците на Мюзикхолен театър Пловдив, учениците от фолклорна група към СУ „Константин Величков“.

Творческото ателие на „Стрина Пепина“ ще предостави възможност на всички желаещи да изработят кукли от прежда, хартия, въже и плат от стари дрехи, като тези занимания отключват фантазията на децата.

В събитието ще се включат над 130 деца със своите танци, песни и забавни игри!

За всички участници и гости на празника ще има лакомства и напитки.

Заповядайте и носете доброто настроение със себе си!

По повод наближаващият ден на околната среда 5 юни и по проект „Млад залесител“ децата от ЦНСТДМУ, намиращ се в район „Южен“, засадиха рози

По повод наближаващият ден на околната среда 5 юни и по проект „Млад залесител“ децата от ЦНСТДМУ, намиращ се в район „Южен“, засадиха рози

По повод наближаващият ден на околната среда 5 юни и по проект „Млад залесител“ децата от ЦНСТДМУ, намиращ се в район „Южен“, засадиха рози предоставени от МИЛИЧИН ЦЕНТЪР и поставиха своите табели на широколистните дървета, които сами засадиха на 01.03.2020г. Така паркът, през който всеки ден минават жителите на район „Южен“ ще се превърне в една цветна градина!
С общи усилия можем да разкрасим междублоковите пространства!

Благодарим на МКБППМН към район „Южен“ за идеята и осъществяването й!