Кметът на район „Южен“ изпрати поздравителни адреси и подаръци по случай 100 – годишния юбилей на двама граждани

Кметът на район „Южен“ изпрати поздравителни адреси и подаръци по случай 100 – годишния юбилей на двама граждани

Кметът на район „Южен“ изпрати поздравителни адреси и подаръци по случай 100 – годишния юбилей на двама граждани, като им пожела да бъдат здрави и да съхранят силата на духа си.

О Б Я В А съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 21Ю-РОА-375/26.07.2021 г. на Кмета на район „Южен“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

О  Б  Я  В  А

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор  и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 21Ю-РОА-375/26.07.2021 г. на Кмета на район „Южен“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“, дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Завършено медицинско образование – бакалавър или специалист със следните специалности: медицинска сестра или фелдшер;
  2. Минимален професионален опит – 1 година.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

  1. Заявление;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за завършено образование ;
  4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и др./;

 

Документите за участие се приемат от 26.07.2021г. до 12:00 часа на 02.08.2021 год. в деловодството на район „Южен”;

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява след 16:00 часа на 02.08.2021 г. на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73А и на официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.  Събеседването ще се проведе на 04.08.2021 г. от 10:15 часа.  Окончателните резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите  по същия ред на 04.08.2021 г. след 16,00 часа.

Лице за контакти: Ел. Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.

Обява мед. сестри 26.07.21 г.

 

От петък 23.07.2021г. започва изплащането на възнагражденията на участниците в СИК от избори  за Народни представители

От петък 23.07.2021г. започва изплащането на възнагражденията на участниците в СИК от избори за Народни представители

От петък 23.07.2021г. започва изплащането на възнагражденията на участниците в СИК от избори  за Народни представители проведени на 11.07.2021г. от 10:00 до 16:30 часа в стая №23 на етаж 2 и всеки следващ работен ден от 09:00 до 16:30 часа.

Днес се навършват 184 години от рождението на Васил Левски

Днес се навършват 184 години от рождението на Васил Левски

Днес се навършват 184 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. „Ако е за Българско, то времето е в нас, а ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме.“ Всяка епоха ражда своите водачи. На България бе нужна свобода и тя роди Левски. Наречен бe АПОСТОЛА, защото забравяйки себе си заради народа, той остана незабравим за цял един народ! И днес, когато отдаваме почит към името и делото на Васил Иванов Кунчев, нека помним заветите му и да ги претворяваме в дела.

Поклон, Апостоле!

Костадин Язов

Кмет на Район “Южен”

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД 21Ю-РОА-360/12.07.2021

ЗАПОВЕД 21Ю-РОА-360/12.07.2021 ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА МПС – ПАРКОМЕСТА  13 БРОЯ – ЗА 5 ГОДИНИ –  АДРЕСИ: УЛ. ПРИЛЕП 21 И 23

ЗАПОВЕД 21Ю-РОА-360/12.07.2021