Стълбищна платформа с механизъм за преодоляване на височини за деца с увреждания беше открита днес за младеж със специални потребности

Стълбищна платформа с механизъм за преодоляване на височини за деца с увреждания беше открита днес за младеж със специални потребности

Стълбищна платформа с механизъм за преодоляване на височини за деца с увреждания беше открита днес на ул. „Скопие“ 69, където живее младеж със специални потребности. Благотворителната инициатива се осъществи по проект на Зонта клуб – Пловдив „Подай ръка, сбъдни мечта, да откриваме заедно света“.

Гости на събитието бяха Георги Титюков – заместник-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“ на Община Пловдив, Екатерина Стефанова – заместник-кмет на район „Южен“, Веселина Ботева –  директор на дирекция „Социална политика“, медии и граждани.

Енциклопедия за космоса с послание от д-р Костадин Язов – Кмет на район „Южен“ беше връчена на Цветомир, който ще се възползва от новоизградената стълбищна платформа.

 

„ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!“

„ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!“

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

В район „Южен“ на 06 октомври от 08.30 ч. до 13.00 ч. ще се проведе безвъзмездно кръводаряване. Благородната инициатива е под мотото „ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!“

Пред Кметството на ул. „Македония“ № 73А ще бъде разположен подвижен пункт за кръводаряване.

Целта на акцията е задоволяване на лечебните заведения с кръв и кръвни продукти.

Разчитаме на Вашето разбиране, съдействие и желание да участвате в тази инициатива,

ЗА ДА СЕ СПАСИ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ!

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 2 от 27.09.2021 г. на комисията назначена със Заповед № 21ЮРОА-472/14.09.2021 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на събеседване кандидатът получи следните резултати:

 

 

 

Име,презиме,фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Евгения Бончева Димитрова 5 5 5 20 35 1-во място

 

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатът:

Първо място – Евгения Бончева Димитрова.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” г-жа  Евгения Бончева Димитрова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ДГ „Осми март“.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………../п/………………………………..

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: ………………/п/…………………………….

Ел. Стоянова – Гл.експерт ЧР