Изплащане на възнагражденията на СИК

Изплащане на възнагражденията на участниците в секционните избирателни комисии (СИК), ангажирани с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народно събрание на 14.11.2021 г. и с изборите за президент и вицепрезидент на Република България – нов (втори) избор на 21.11.2021 г., ще стартира от 02.12.2021 г. /четвъртък/ от 8.30 до 17.00 часа в сградата на кметството в район „Южен“ на ул. „Македония“ 73 А.

Важно изискване за всички участници е, че трябва да носят със себе си лична карта и удостоверение за участието си в комисиите.

Българско графити училище изрисува фасадата на ОУ „Димитър Талев“ в Район „Южен“

Българско графити училище изрисува фасадата на ОУ „Димитър Талев“ в Район „Южен“

Съвременни стенописи вече красят сградата на пловдивското училище „Димитър Талев“. Рисунките са разположени на 300 кв. м. площ и са дело на артистите Дамян Николов (kemsa.rt) и Диляна Дончева (dilyananas) от „Българско графити училище“, Варна. Младите художници са нарекли проекта си „От другата страна , чието вдъхновение идва от въображението на децата и тяхната сила да се пренасят в места които възрастните не могат. Артистите споделят още, че „От другата страна“ е въпрос на гледна точка, а чрез движението в рисунките се демонстрира израстването и възприемането на околния свят по различен начин.

Визуалното послание оживява на две стени на ОУ „ Димитър Талев“ в Пловдив. То е изработено с устойчиви на атмосферни условия бои, които да запазят интензитета на цветовете и изображенията над 10 години. Проектът се реализира по програма „Наследство“ на Европейска столица на културата със съдействието на район „Южен“ в града под тепетата.

 

Стартира европейската седмица за намаляване на отпадъците на територията на район „Южен“

Стартира европейската седмица за намаляване на отпадъците на територията на район „Южен“

Ежегодно в район „Южен“ се отбелязва Европейската седмица за намаляване на отпадъците. Тази година темата е „Кръгови общности“ и седмицата стартира с една нова инициатива „Осинови дърво“.

Кампанията „Осинови дърво“ цели да привлече всички живущи в района, които искат да осмислят по един по-различен начин празника си – рожден ден на детето, семеен празник или друг повод, избирайки да закупят дърво от подходящ вид съгласувано първо с еколозите на района и съвместно с тях се определи мястото му за засаждане. Всеки един участник ще получи сертификат от кмета на район „Южен“ за участието си в кампанията.

Днес, старт на кампанията положи първокласникът Георги Атанасов от СУ „Св. Константин Кирил Философ“ със своята майка, като сподели, че иска повече деца, като него да се включат в тази благородна инициатива.

„Ние децата искаме повече зеленина, защото какво е град без дървета, все едно море без пясък“- каза той. И да ще се грижа за това дърво, за това избрахме и това място в близост до дома, където живея“.- допълни той.

Зам.-кметът на район „Южен“ Екатерина Стефанова и зам.-кметът Панко Енев му връчиха и първия сертификат подписан лично от г-н Костадин Язов с благодарности към него и родителите му, за това, че подкрепят детето си в тази благородна инициатива, като оставят нещо добро след себе си: „Ръка за ръка за един по-чист свят!“

Втората инициатива, която стартира вчера е проведеният открит урок в онлайн среда с учениците от 7 клас на СУ „Константин Величков“ с класен ръководител Диана Димитрова на тема: „Мисли зелено, събирай разделно“ съвместно с инж. Евтимия Пъванова – главен експерт „Екология“ при район „Южен“ и г-жа Виктория Гецова – регионален мениджър на „Булекопакт“. Презентацията, която бе споделена с учениците събуди техният интерес и се създаде една много добра атмосфера на дискусия. В нея се коментираха въпросите как да събираме отпадъци разделно, къде са контейнерите за разделно събиране и др.

Учениците предложиха и за в бъдеще да имат подобни такива срещи с представители от различни институции занимаващи се с проблемите на околната среда в техният град, за да може наистина градът ни да стане град с по-малко отпадъци и по-чист въздух.

Кампанията „Осинови дърво“ продължава и търси своите осиновители.

Телефони за контакти: 032/276-131 отдел „Екология“, https://south-plovdiv.bg

О  Б  Я  В  А съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор  и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 21Ю-РОА-604/19.11.2021 г.

О  Б  Я  В  А

 

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор  и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 21Ю-РОА-604/19.11.2021 г. на Кмета на район „Южен“

 

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“, дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Завършено медицинско образование – бакалавър или специалист със следните специалности: медицинска сестра или фелдшер;
  2. Минимален професионален опит – 1 година.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

  1. Заявление;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за завършено образование ;
  4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и др./;

 

Документите за участие се приемат от 22.11.2021г. до 16:00 часа на 30.11.2021 год. в деловодството на район „Южен”;

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 16:00 часа на 03.12.2021 г. на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73А и на официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.  Събеседването ще се проведе на 07.12.2021 г. от 10:15 часа.  Окончателните резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите  по същия ред на 08.12.2021 г. след 16,00 часа.

Лице за контакти: Ел. Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.

Обява мед. сестри 19.11.21 г.1

З А П О В Е Д  № 21Ю-РОА-596 гр. Пловдив, 16.11.2021 г. На основание чл. 46, ал. 4 от ЗМСМА, във вр. с чл. 18, ал. 1, чл. 4, ал. 4 от Изборния Кодекс

З А П О В Е Д  21Ю-РОА-596

гр. Пловдив, 16.11.2021 г.

На основание чл. 46, ал. 4 от ЗМСМА, във вр. с чл. 18, ал. 1, чл. 4, ал. 4 от Изборния Кодекс

Заповед-втори тур на 21.11.2021-за сайта