ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ОТ МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 ОТ МОЛБА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СМЪРТ НА

МИНЧО ИВАНОВ КОЛЕВ, РОДЕН НА 10.02.1945г., С ПОСЛЕДНО ИЗВЕСТЕН АДРЕС: ГР.ПЛОВДИВ, УЛ.„ПЕРЕ ТОШЕВ“ № 58

 

 

На основание Определение № 7260 от 20.09.2021г. по гр. дело № 10161/2021г. по описа на ПРС -VII гр. състав, Районен съд Пловдив е постановил да бъде извършено разгласяване на молбата от Стефан Минчев Колев за обявяване смъртта на неговия баща Минчо Иванов Колев, за когото няма вест от 2005г., но същият не е обявен за отсъстващ по надлежния ред.

Молителят Стефан Минчев Колев желае да се обяви смъртта на Минчо Иванов Колев и да се постанови съставянето на надлежен Акт за гражданско състояние за този факт.

Лицето Минчо Иванов Колев е роден на 10.02.1945г. е с последно известен постоянен адрес в гр. Пловдив, ул.„Пере Тошев“ № 58.

В молбата са посочени като предполагаеми наследници Стефан Минчев Колев –син, Иван Минчев Колев –син и Диана Минчева Колева – дъщеря.

Настоящото Извлечение от молбата за обявяване на смъртта на Минчо Иванов Колев е на основание чл.550, ал.2 от ГПК и следва да бъде връчено на лицата по чл. 549, ал.2 от ГПК.

 

 

 

Началник отдел „ГРАО“:  /п/

/Нина Аврамова/

 

 

Гл. юрисконсулт:  /п/

/Елена Абрашева/

Демонстрации със специализираните устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) се провеждат в Район „Южен“  днес от 9 до 13 часа.

Демонстрации със специализираните устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) се провеждат в Район „Южен“ днес от 9 до 13 часа.

Демонстрации със специализираните устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) се провеждат в Район „Южен“  днес от 9 до 13 часа. Тук са  членове на РИК 16, които търпеливо показват и обясняват всичко свързано с машинното гласуване. Всички граждани, желаещи да се получат информация за това как се гласува са добре дошли!

Демонстрациите се провеждат при строго спазване на противоепидемичните мерки!

 

Следващата демонстрация ще се проведе на 10 ноември 2021 г., от 9 до 13 часа.