Новогодишно приветствие от Костадин Язов – кмет на район „Южен“

Новогодишно приветствие от Костадин Язов – кмет на район „Южен“

Скъпи съграждани,

Изпращаме една трудна за всички ни година, година на тревога за здравето ни и това на нашите близки. Понякога ни се налагаше да бъдем сами на празничната трапеза, но това ни научи да ценим повече топлите мигове с любимите  хора, научи ни колко важна е близостта на прегръдката. Нека посрещнем Новата 2022 година с надежда и си пожелаем крепко здраве, повече споделени моменти, мир и благоденствие!

Честита Нова Година!

Костадин Язов

Кмет на район „Южен“

 

Информация за работно време

Информация за работно време

Уважаеми граждани,

касите на Район „Южен“ Община Пловдив ще работят с граждани до 12.00 часа на 30 декември 2021 година. На 31.12.21 година касите няма да работят поради приключване на счетоводната финансова година.

На 31.12.2021 година няма да работи касата на „Местни данъци и такси“.

На 31.12.2021 година деловодната система в Деловодство и ГРАО ще работи до 15.00 часа поради профилактика и архивиране.

Молим да ни извините за причиненото неудобство.

СПИСЪК НА  НЕДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ за длъжността – Старши експерт-счетоводител

СПИСЪК

НА  НЕДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ

за длъжността – Старши експерт-счетоводител в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен”

Въз основа на Протокол № 1 от 23.12.2021 г. конкурсната комисия назначена със             Заповед № 21Ю-РОА-639 от 08.12.2021 г. Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши експерт-счетоводител в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” реши:

 Не се допускат до участие в конкурса следните кандидати:

  Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
1. Даниела Атанасова Петрова чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

–                 Представените документи, не удостоверяват професионален опит за заемане на длъжността – 1 година – съгласно т. 2.2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

2. Станьо Златев Златев чл. 20, ал. 2 от НПКПМДСл.

– Не е представил Декларация по чл. 7, ал. 2 от ЗСДл- съгласно т.1.3. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата;

–    Представените документи, не удостоверяват професионален опит за заемане на длъжността – 1 година – съгласно т. 2.2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  …………../П/…………………….

Панко Енев – Заместник-кмет на район „Южен“

По Коледа стават чудеса! По Коледа се сбъдват желания!

По Коледа стават чудеса! По Коледа се сбъдват желания!

В навечерието сме на най-светлия християнски празник Коледа. Празник на надеждата, на милосърдието и грижата за ближния, на смирението  и вярата в доброто.

По Коледа стават чудеса! По Коледа се сбъдват желания!

Нека магията на Святата  Рождествена нощ, Ви озари с любов и дари на Вас и семействата Ви здраве, мир и вълшебни топли мигове!

Весела Коледа!

Костадин Язов

Кмет

Район „Южен“ Община Пловдив