БЧК и Община Пловдив започват кампания „SOS! Здраве“

Български червен кръст (БЧК) – Пловдив, посредством стратегия Мобилни обществени екипи, взаимно с Община Пловдив стартира от 2 август акция „SOS! Здраве“. Тя е ориентирана към възрастните хора и съставлява премерване на кръвно налягане и тегло, както и диалог с психолог, оповестиха от БЧК.

Кръвното налягане ще се измерва с апарати, с технология, която засича предсърдно мъждене. Това, съгласно информацията от БЧК, е една от най-опасните сърдечни аритмии, която в множеството случаи е безсимптомна и човек не подозира за съществуването ѝ.
За район „Южен“ акцията ще се проведе на 04.08.2022 г. /четвъртък/ в парк „Белите брези“ от 9:30 до 11:30 часа.

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ Главен специалист „Чистота“

С П И С Ъ К

НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

Главен специалист „Чистота“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“

 

Въз основа на Протокол №1 от 02.08.2022 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 22Ю-РОА-305/15.07.2022 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидата:

  1. ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА ПАНЧОВА.

 

Допуснатият до участие в конкурса кандидат, трябва да се яви на събеседване на 04.08.2022 г. от 10:30 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73А – СТАЯ №4 (2-ри етаж).

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……/П/……………

Ат.Тунтова

 

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. ………/П/…………………

К. Георгинов

  1. ………/П/………………….

Евт. Първанова

  1. ………/П/………………….

Ел. Абрашева

  1. ………/П/………………….

Ел. Стоянова