Дезинсекция срещу комари на територията на район „Южен“ на 26.08.2022 г.

Дезинсекция срещу комари на територията на район „Южен“ на 26.08.2022 г.

При подходящи метеорологични условия на територията на Пловдив ще продължат обработките срещу възрастни форми на комари и растително-защитните дейности по дървесната и храстова растителност.

Специализираните общински екипи от ОП „Дезинфекционна станция“ ще работят на територията на район „Южен“ на 26.08.2022 г.

За ДДД-обработките ще се използва биоциден препарат, разрешен за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.

Растителнозащитните мероприятия ще бъдат отразени и на електронна платформа на БАБХ- ЕПОРД.

 При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време) ДДД-дейностите и РЗ-обработките ще продължат при следващ работен ден с подходящи за съответната обработка условия.

Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.

 Директна връзка със специализираното Общинско предприятие „Дезинфекционна станция“: телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес: dstancia.plovdiv@abv.bg