Поздравителен адрес от кмета на Район „Южен“ Община Пловдив по случай 1-ви октомври – Международен ден на възрастните хора

Поздравителен адрес от кмета на Район „Южен“ Община Пловдив по случай 1-ви октомври – Международен ден на възрастните хора

Уважаеми дами и господа,

 Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай 1-ви октомври – Международния ден на възрастните хора!

 Годините минават сякаш са миг от вечността и остават хубавите спомени от пътя, който сте извървели. Вие отдавна сте разбрали, че животът не трябва да е сложен, а одухотворен и изпълнен с щастие и любов. Вашата сила и обич са нашата ценност и мотивация, като ни дават опора за дните напред.  Пожелавам Ви силен дух, още много споделени моменти и време за неосъществените Ви мечти! Наслаждавайте се на постигнатото с цялата си мъдрост и очарование на годините!  Бъдете живи и здрави!

Д-р Костадин Язов

Кмет на район „Южен“

   

ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!

ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!

Районен център по трансфузионна хематология – Пловдив с подкрепата на район „Южен“ – община Пловдив организират провеждането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на   12 октомври 2022 г.  /сряда/ от 9:00 до 13:00 часа в подвижната лаборатория пред административната сграда на районната администрация – ул. „Македония“ 73 А.

През последните години намалява броят на безвъзмездните и доброволни кръводарители. С провеждането на планови акции за безвъзмездно кръводаряване се цели да бъде съхранена традицията и да се привлекат младите хора към идеята за милосърдие и човечност, които са в основата на безвъзмездното кръводаряване.

Всеки, който желае, може да се включи в тази благородна инициатива.

Предварително Ви благодарим от името на всички нуждаещи се!

 

Поздравителен адрес от кмета на Район „Южен“ Община Пловдив по случай 22 септември – деня на независимостта на България

Поздравителен адрес от кмета на Район „Южен“ Община Пловдив по случай 22 септември – деня на независимостта на България

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 Поздравявам Ви с деня на Независимостта на България  –  22 септември!

  Днес честваме 114-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България. Исторически това е акт, който довършва делото на Съединението и връща националното самочувствие на българите, като хора живеещи в независима държава. Днес независимостта е все така важна и макар  да има други измерения е повод да се замислим, защото в личен и обществен план тя е висша ценност и трябва да я пазим!

Честит празник!

Д-р Костадин Язов

Кмет на Район „Южен“

Район „Южен“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА  Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжностите Медицинска сестра в ДГ „Светлина“ и Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“

О  Б  Я  В  А

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в Район „Южен“ и Заповед № 22Ю-РОА-458/19.09.2022 г. на Кмета на Район „Южен“

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжностите Медицинска сестра в ДГ „Светлина“ и Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“, дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в Район „Южен”

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  1. Завършено медицинско образование – бакалавър или специалист със следните специалности: медицинска сестра или фелдшер;
  2. Минимален професионален опит – 1 година.

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

  1. Заявление;
  2. Автобиография;
  3. Копие от документ за завършено образование;
  4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и др./;

Документите за участие се приемат до 16:00 часа на 30.09.2022 год. в деловодството на район „Южен”;

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява до 16:00 часа на 05.10.2022 г. на таблото за информация на Район „Южен”, ул.”Македония” 73А и на официалната страница на Район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.  Събеседването ще се проведе на 06.10.2022 г. от 10:15 часа.  Окончателните резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите  по същия ред на 07.10.2022 г. след 16:00 часа.

 Лице за контакти: Ел. Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.