За пореден път се извърши акция по репатриране на излезли от употреба МПС-та в район „Южен“

За пореден път се извърши акция по репатриране на излезли от употреба МПС-та в район „Южен“

За пореден път се извърши акция по репатриране на излезли от употреба МПС-та в район „Южен“

В изпълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пловдив през изминалата седмица се извърши обход за установяване на излезли от употреба МПС-та, които се намират на терени общинска собственост и не са преместени от собствениците в тримесечния срок, указан в стикера залепен на колата.

Адресите, от които се репатрираха излезли от употреба МПС-та, са:

– ул. „Нестор Иванов“ № 11

– ул. „Спартак“ № 8

– ул. „Пере Тошев“ № 77

Освен репатрирането  продължава и облепването със стикер-предписание на автомобили с изтекъл технически преглед. От началото на годината на територията на  район „Южен“ са облепени над 100 броя автомобили.

„Напомняме, че след облепяне на автомобилите със стикери, собствениците имат срок от три месеца сами да ги вдигнат и преместят в частен имот или да ги предадат на площадка за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване. Ако това не се случи, след изтичане на срока колите ще бъдат репатрирани принудително на отредените за целта места“, поясни кметът Костадин Язов.

Телефоните, на който гражданите могат да подават своите сигнали за местоположението на излезли от употреба моторни превозни средства в район „Южен“, са: 032/276-131 и 032/276-140 – звено „Екология“.