Акция по кръводаряване в Пловдив

Акция по кръводаряване в Пловдив

Акция по кръводаряване ще се проведе през следващите три дни – 14, 15 и 16 юни по повод Световния ден на доброволния кръводарител. Тя се организира ежегодно от Районния център за трансфузионна хематология със съдействието на кмета на Община Пловдив.

 

Всички, които желаят да дарят кръв могат да го направят на 14.06., 15.06. и 16.06.2023 г., от 9:00 до 13:00 часа в мобилен кабинет за кръводаряване, ситуиран на ул. „Емил Де Лавеле” /в близост до централната сграда на Община Пловдив/. Кръвта, кръвните съставки и произведените от тях биопрепарати са незаменими лечебни средства и досега няма създаден общодостъпен, качествен аналог или заместител. Единственият източник на тези лечебни средства е здравият човек. Затова безвъзмездното кръводаряване е израз на милосърдие, състрадание и човечност. Кръводаряването е полезно, а манипулациите са безболезнени и не крият риск за здравето на дарителя. Взетата кръв се възстановява от организма за три – четири седмици, без да са необходими някакви допълнителни мерки и усилия от кръводарителя.

 

Най-рядката кръвна група е тази, която в момент на спешност е в критична наличност.

 

Дарената кръв няма цена, така както приятелството, любовта и човешкият живот!

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за конкурса за длъжността – Старши специалист „Деловодство“

С П И С Ъ К

НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

за конкурса  за длъжността – Старши специалист „Деловодство“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Въз основа на Протокол №1 от 13.06.2023 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 23Ю-РОА-293/26.05.2023 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидата:

  1. ДОБРИНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА.

 

Допуснатият до участие в конкурса кандидат, трябва да се яви на събеседване на 14.06.2023 г. от 10:15 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73А – Заседателна зала (2-ри етаж).

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ………/п/…………

Ат.Тунтова

 

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. …………/п/………………

П. Енев

  1. …………/п/……………….

М. Дойчев

  1. …………/п/……………….

Ел. Абрашева

  1. …………/п/……………….

Ел. Стоянова

 

Район „Южен“ търси фирми за събарянето на сградите, спъващи ремонта на ул. „Даме Груев“

Район „Южен“ търси фирми за събарянето на сградите, спъващи ремонта на ул. „Даме Груев“

Район „Южен“ търси фирми за събарянето на сградите, спъващи ремонта на ул. „Даме Груев“

Администрацията на пловдивския район „Южен“ обяви обществената поръчка за избор на фирми, които да премахнат двете сгради, които блокираха ремонта на ул. „Даме Груев“. Това се случва след като ВАС отхвърли като неоснователни жалбите на наемателите им срещу заповедта на кмета Костадин Язов за събарянето.

Поръчката е в две обособени позиции, защото едната постройка се води на ул. „Даме Груев“, а другата – на ул. „Тодор Александров“. Общата прогнозна стойност 96 088,33 лв. без ДДС. Срокът за подаване на оферти е 23,59 часа на 23 юни в централизираната електронна система за обществени поръчки.