Окончателни резултати от конкурса за длъжността: Ст.спец. „Деловодство“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

За длъжността – Старши специалист „Деловодство“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Съгласно Протокол -2 от 14.06.2023 г. на комисията назначена със Заповед № 23Ю-РОА-293 от 26.05.2023 г. на Кмета на Район „Южен” за провеждане на конкурса за Старши специалист „Деловодство“, комисията класира кандидата:

 

Първо място – Добринка Стоянова Димитрова.

Комисията предлага на Кмета на Район „Южен” да назначи г-жа Добринка Стоянова Димитрова на длъжността – Старши специалист „Деловодство“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ………/п/…………

Ат. Тунтова

 

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. ………/п/…………………

П. Енев

  1. ………/п/…………………

М. Дойчев

  1. ………/п/…………………

Ел. Абрашева

  1. ………/п/…………………

Ел. Стоянова

 

 

Информация за предстоящите до края на месеца ДДД-дейности

Информация за предстоящите до края на месеца ДДД-дейности

 

През следващите две седмици се предвижда да се проведат следните ДДД-мероприятия:

 

ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ /ДЕЗИНСЕКЦИЯ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ/:

 

–          14.06.2023 Г. – Лесопарк Лаута и всички паркове в район „Тракия“;

–          15.06.2023 г. – Парк „Отдих и култура“‘

–          16.06.2023 г. – Парк Каменица

 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ СРЕЩУ ВЪЗРАСТНИ ФОРМИ НА КОМАРИ:

 

–          15.06.2023 г. – Лесопарк Лаута, Парк Каменица, Парк „Отдих и култура“;

–          19.06.2023 г.  – р-н „Тракия“; р-н „Северен“; р-н „Западен“;

–          20.06.2023 г.  – р-н „Тракия“; р-н „Северен“; р-н „Западен“;

–          21.06.2023 г.  – р-н „Тракия“; р-н „Северен“; р-н „Западен“;

–          22.06.2023 г. – р-н „Южен“; р-н „Централен“; кв. „Прослав“;

–          23.06. 2023 г. – р-н „Южен“; р-н „Централен“;  р-н „Източен“;

–          26.06. 2023 г. – р-н „Южен“; р-н „Централен“;  р-н „Източен“;

–          27.06.2023 г.  – р-н „Централен“;  р-н „Източен“

 

Обработките ще се извършват от ОП „Дезинфекционна станция“ при благоприятни метеорологични условия. Ще се използват биоцидни препарати, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.

 

При влошени метеорологични данни (дъждовно и ветровито време) дейностите ще продължи при следващ работен ден с подходящи за обработките условия.

 

Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.

 

Директна връзка със специализираното Общинско предприятие „Дезинфекционна станция“: телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес:  dstancia.plovdiv@abv.bg