Окончателни резултати от конкурса за длъжността: Ст.спец. „Деловодство“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

За длъжността – Старши специалист „Деловодство“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Съгласно Протокол -2 от 14.06.2023 г. на комисията назначена със Заповед № 23Ю-РОА-293 от 26.05.2023 г. на Кмета на Район „Южен” за провеждане на конкурса за Старши специалист „Деловодство“, комисията класира кандидата:

 

Първо място – Добринка Стоянова Димитрова.

Комисията предлага на Кмета на Район „Южен” да назначи г-жа Добринка Стоянова Димитрова на длъжността – Старши специалист „Деловодство“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ………/п/…………

Ат. Тунтова

 

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. ………/п/…………………

П. Енев

  1. ………/п/…………………

М. Дойчев

  1. ………/п/…………………

Ел. Абрашева

  1. ………/п/…………………

Ел. Стоянова

 

 

Информация за предстоящите до края на месеца ДДД-дейности

Информация за предстоящите до края на месеца ДДД-дейности

 

През следващите две седмици се предвижда да се проведат следните ДДД-мероприятия:

 

ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ /ДЕЗИНСЕКЦИЯ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ/:

 

–          14.06.2023 Г. – Лесопарк Лаута и всички паркове в район „Тракия“;

–          15.06.2023 г. – Парк „Отдих и култура“‘

–          16.06.2023 г. – Парк Каменица

 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ СРЕЩУ ВЪЗРАСТНИ ФОРМИ НА КОМАРИ:

 

–          15.06.2023 г. – Лесопарк Лаута, Парк Каменица, Парк „Отдих и култура“;

–          19.06.2023 г.  – р-н „Тракия“; р-н „Северен“; р-н „Западен“;

–          20.06.2023 г.  – р-н „Тракия“; р-н „Северен“; р-н „Западен“;

–          21.06.2023 г.  – р-н „Тракия“; р-н „Северен“; р-н „Западен“;

–          22.06.2023 г. – р-н „Южен“; р-н „Централен“; кв. „Прослав“;

–          23.06. 2023 г. – р-н „Южен“; р-н „Централен“;  р-н „Източен“;

–          26.06. 2023 г. – р-н „Южен“; р-н „Централен“;  р-н „Източен“;

–          27.06.2023 г.  – р-н „Централен“;  р-н „Източен“

 

Обработките ще се извършват от ОП „Дезинфекционна станция“ при благоприятни метеорологични условия. Ще се използват биоцидни препарати, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.

 

При влошени метеорологични данни (дъждовно и ветровито време) дейностите ще продължи при следващ работен ден с подходящи за обработките условия.

 

Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.

 

Директна връзка със специализираното Общинско предприятие „Дезинфекционна станция“: телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес:  dstancia.plovdiv@abv.bg

Акция по кръводаряване в Пловдив

Акция по кръводаряване в Пловдив

Акция по кръводаряване ще се проведе през следващите три дни – 14, 15 и 16 юни по повод Световния ден на доброволния кръводарител. Тя се организира ежегодно от Районния център за трансфузионна хематология със съдействието на кмета на Община Пловдив.

 

Всички, които желаят да дарят кръв могат да го направят на 14.06., 15.06. и 16.06.2023 г., от 9:00 до 13:00 часа в мобилен кабинет за кръводаряване, ситуиран на ул. „Емил Де Лавеле” /в близост до централната сграда на Община Пловдив/. Кръвта, кръвните съставки и произведените от тях биопрепарати са незаменими лечебни средства и досега няма създаден общодостъпен, качествен аналог или заместител. Единственият източник на тези лечебни средства е здравият човек. Затова безвъзмездното кръводаряване е израз на милосърдие, състрадание и човечност. Кръводаряването е полезно, а манипулациите са безболезнени и не крият риск за здравето на дарителя. Взетата кръв се възстановява от организма за три – четири седмици, без да са необходими някакви допълнителни мерки и усилия от кръводарителя.

 

Най-рядката кръвна група е тази, която в момент на спешност е в критична наличност.

 

Дарената кръв няма цена, така както приятелството, любовта и човешкият живот!

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за конкурса за длъжността – Старши специалист „Деловодство“

С П И С Ъ К

НА   ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

за конкурса  за длъжността – Старши специалист „Деловодство“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Въз основа на Протокол №1 от 13.06.2023 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 23Ю-РОА-293/26.05.2023 г. на Кмета на район „Южен“  реши:

Допуска до събеседване кандидата:

  1. ДОБРИНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА.

 

Допуснатият до участие в конкурса кандидат, трябва да се яви на събеседване на 14.06.2023 г. от 10:15 часа в сградата на район „Южен”, ул.”Македония” № 73А – Заседателна зала (2-ри етаж).

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ………/п/…………

Ат.Тунтова

 

и ЧЛЕНОВЕ:

  1. …………/п/………………

П. Енев

  1. …………/п/……………….

М. Дойчев

  1. …………/п/……………….

Ел. Абрашева

  1. …………/п/……………….

Ел. Стоянова