ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ на кандидатите за длъжността – Главен специалист „Ремонти“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

на кандидатите за длъжността – Главен специалист „Ремонти“ във функция „Здравеопазване“

 

Съгласно Протокол -2 от 09.04.2024 г. на комисията назначена със Заповед № 24Ю-РОА-218 от 14.03.2024 г. на Кмета на Район „Южен” за провеждане на конкурса за длъжността – Главен специалист „Ремонти“ във функция „Здравеопазване“, комисията класира кандидатите:

 

Първо място – Драган Иванов Герев – 123 т.

Комисията предлага на Кмета на Район „Южен” да назначи г-н Драган Иванов Герев  на длъжността Главен специалист „Ремонти“ във функция „Здравеопазване“.

.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………….

(Н. Арабаджиев)

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. ……………….…..

(инж. М. Стойнова)

 

 1. …………………………

(А. Попова)

 

 1. …………………………

(Ел. Абрашева)

 

 1. …………………………

(Ел. Стоянова)

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността – Технически сътрудник – „Деловодител“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността – Технически сътрудник – „Деловодител“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Съгласно Протокол -2 от 08.04.2024 г. на комисията назначена със Заповед № 24Ю-РОА-213 от 13.03.2024 г. на Кмета на Район „Южен” за провеждане на конкурса за Технически сътрудник – „Деловодител“, комисията класира кандидатите:

 

Първо място – Ангелина Енева Танчева – 120 т.

Второ място – Магдалена Василева Георгиева – 117 т.

Трето място –  Ивелина Любомирова Ямелиева – 115 т.

Четвърто място – Цветомира Илкова Виденова – 115 т.

Пето място – София Йорданова Налбантова – 107 т.

Шесто място – Елена Павлова Станчева – 99 т.

Седмо място – Мария Костадинова Трендафилова – 96 т.

Осмо място – Мариана Георгиева Кирова – 92 т.

Девето място –  Атанаска Филипова Парпулева – 87 т.

Десето място – Петя Красимирова Палигорова – 85 т.

Единадесето място –  Мартина Красимирова Мишева -78 т.

Дванадесето място – Петя Стоянова Маргаритова – 75 т.

 

Комисията предлага на Кмета на Район „Южен” да назначи класираната на първо място г-жа Ангелина Енева Танчева на длъжността – Технически сътрудник – „Деловодител“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“.

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ………………………

А. Господинова

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. …………………………

М. Дойчев

 1. …………………………

Хр. Зисова

 1. …………………………

Ел. Абрашева

 1. …………………………

Ел. Стоянова

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността Младши експерт „Административно обслужване“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

 

за длъжността Младши експерт „Административно обслужване“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“

 

Съгласно Протокол -2 от 08.04.2024 г. на комисията назначена със Заповед № 24Ю-РОА-214 от 13.03.2024 г. на Кмета на район „Южен” за провеждане на конкурса за Младши експерт „Административно обслужване“, комисията класира кандидатите:

Първо място – Дилияна Георгиева Дъвкова – 150 т.

Второ място – Магдалена Василева Георгиева – 142 т.

Трето място – Петя Красимирова Палигорова – 105 т.

Четвърто място – Атанаска Филипова Парпулева – 104 т.

Пето място – Ирина Иванова Василева -97 т.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” да назначи класираната на първо място г-жа Дилияна Георгиева Дъвкова на длъжността Младши експерт „Административно обслужване“ в  дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности“.

 

 

Подписи на членовете на конкурсната комисия:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ……/П/……………

А. Господинова

и ЧЛЕНОВЕ:

 1. …………/П/………………

М. Дойчев

 1. …………/П/………………

Хр. Зисова

 1. …………/П/………………

Ел. Абрашева

 1. …………/П/………………

Ел. Стоянова