Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г. и изтичането на срока за подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (само за кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, РИК и наблюдателите), както и за гласуване с подвижна избирателна кутия – 26.06.2021 г. и на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – 03.07.2021 г., район „Южен“ – община Пловдив уведомява избирателите, че на 26.06.2021 г. (събота) и 03.07.2021 г. (събота) отдел ГРАО на районната администрация ще работи от 08.30 ч. до 17.30 ч.

Е-Услуги, предоставяни от Район „Южен“ Община Пловдив за избори 2021:

 

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания (по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК)

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК);

910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

910007 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия за избиратели поставени под задължителна карантина или изолаци

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 11 юли 2021 г.
(чл.39, ал.1 ИК)

ВИЖ ЦЕЛИЯ СПИСЪК ТУК >>

График за провеждане на обученията на СИК и ПСИК

Pешение № 67-НС обучение СИК

Промяна в Графика за провеждане на обученията на СИК и ПСИК

Pшение № 73-НС

Заповед 21Ю – РОА-333 от 02.07.2021 във връзка с Наредба за осигуряване на обществения ред и необходимите условия за нормално провеждане на изборите, насрочени на 11.07.2021. Забранява се продажбата, сервирането и употребата на алкохол за периода

Прочети цялата Заповед

Заповед 21Ю – РОА-333 от 02.07.2021

Заповед 21 ОА-1715 от 24.06.2021

График за раздаване на материалите на СИК на 10 юли 2021 г. в район „Южен“ – община Пловдив

График раздаване материали НС 07.2021