Избори за народни представители за Народно събрание 2021

Изплащането на възнагражденията на участниците в СИК от избори  за Народни представители проведени на 04.04.2021г. ще се извършва всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа в стая №23 на етаж 2.

От четвъртък 15.04.2021г. започва изплащането на възнагражденията на участниците в СИК от избори  за Народни представители проведени на 04.04.2021г. от 09:00 до 17:00 часа в заседателната зала на етаж 2.

Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г. и изтичането на срока за подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (само за кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, РИК и наблюдателите), както и за гласуване с подвижна избирателна кутия – 20.03.2021 г. и на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – 27.03.2021 г.,  район „Южен“ – община Пловдив уведомява избирателите, че на 20.03.2021 г. (събота)  и 27.03.2021 г. (събота) отдел ГРАО на районната администрация ще работи от 08.30 ч. до 17.30 ч.

Промяна за обучението на СИК

Във връзка с въведените нови мерки и ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА, Районната избирателна комисия 16 – Пловдив известява членовете на секционни избирателни комисии на територията на 16 МИР, че обученията на съставите на СИК ще се извършват ЕДИНСТВЕНО ОНЛАЙН по предварително изготвения график.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за народни представители
на 4 април 2021 г.
(чл.39, ал.1 от ИК)

списък на заличените лица

Г Р А Ф И К

за раздаване на материалите на секционните комисии на 03 април 2021 г. в район „Южен“ – Пловдив

Час

Място за гласуване

Брой секции

Секция №

11.00

ОУ „Димитър Талев“

 

11

60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70

11.20

ОУ „Димитър Талев“

 

7

53; 54; 55; 56; 57; 58; 59

11.40

ОУ „Стоян Михайловски“

15

71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85

12.10

СУ “Свети Константин Кирил  Философ“ – малка сграда

/Бивше Антон Страшимиров/

4

38; 39; 40; 41

 

СУ „Свети Константин Кирил Философ“

11

42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52

13.00

Дом за стари хора

 

2

86; 87

 

ОУ „Захари Стоянов“

 

8

88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95

 

 

УМБАЛ „Еврохоспитал“

1

 

 

Транспортна болница

 

2

 

13.40

СУ „Константин Величков“

 

6

32; 33; 34; 35; 36; 37

 

Медицински колеж

 

4

20; 21; 22; 23

 

МБАЛ „Свети Пантелеймон“

 

2

 

 

Пловдивски затвор

 

1

 

 

Следствен арест

 

1

 

14.00

СУ „Братя Миладинови“

 

7

1; 2; 3; 4; 5; 6; 96

 

СУ „Братя Миладинови“ – малка сграда

7

7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

14.20

НУ „Климент Охридски“

 

6

14; 15; 16; 17; 18; 19

 

ОУ „Яне Сандански“

 

8

24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31

ЗАПОВЕД № 21Ю-РОА-139 Пловдив, 22.03.2021 г.

На основание чл.46, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, в изпълнение на Заповед № 21 ОА 666/ 05.03.2021 г. на Кмета на Община Пловдив и във връзка с Наредба осигуряване на обществения с оглед осигуряване на необходимите условия за нормално провеждане на територията на Община Пловдив на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 04.04.2021г.