За повече информация:

Старши експерт „Здравеопазване и социални дейности“

Ваня Илиева – 032/276139

Е-mail: social@south-plovdiv.bg