От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

Предвид спецификата на отделните населени места и епидемиологичната обстановка в страната, Националният статистически институт взе решение,  срокът за набиране на преброители и контрольори да бъде удължен до 16 ноември.2020 г., включително.

Кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Заявление

Критерии за подбор

Цени на услугите

Информация за обработка на лични данни

Примерно CV

ВИДЕОМАТЕРИАЛИ

май 14, 2021

Стартира втора кампания за набиране на преброители и контрольори за 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, което бе отложено за периода от 7 септември до 3 октомври 2021 г.

В тази връзка и в изпълнение на указания, дадени от Председателя на Националния статистически институт, съобщаваме, втората кампания за набиране на преброители и контрольори ще бъде организирана както следва:

  1. Потвърждаване на участието на лицата, подали заявления в предходния период, което следва да се осъществи от 17 до 25 май 2021 г.;
  2. Втора кампания по набиране на преброители и контрольори – в периода от 25 май до 10 юни 2021 г. (документи за участие се приемат в деловодството на район „Южен“ – община Пловдив, ул. „Македония“ 73А, етаж 1).