май 2022
П В С Ч П С Н
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ за длъжността – Старши експерт-счетоводител

СПИСЪК НА  НЕДОПУСНАТИ  КАНДИДАТИ за длъжността – Старши експерт-счетоводител в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” Въз основа на Протокол № 1 от 27.04.2022 г....

ОБЯВА Изх. № 22Ю-ОП-335

  О Б Я В Л Е Н И Е   ПО ЧЛ.124 Б  АЛ.2  ОТ ЗУТ С РЕШЕНИЕ №72, ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ №5/10.03.2022г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ Е РАЗРЕШЕНО ИЗРАБОТВАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП /Подробен устройствен план/ - ПЗ /План за застрояване/ ЗА УПИ VІІ-536.1872, обществ. обсл. дейност,...

ОБЯВА проект за изменение на ПУП

О Б Я В А  С Решение №71, взето с протокол №5 от 10.03.2022г. на Общински съвет-Пловдив, е разрешено изработването на проект за изменение на ПУП /Подробен устройствен план/ - ПР /План за регулация/ за УПИ XXXVIII-стопанки дейности, кв. 7 по плана на ЮИЗ, кв. 7 по...

О Б Я В А

О Б Я В А   На основание чл. 10а, във връзка с чл. 9а, ал. 2 и чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 33, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 22Ю-РОА-129 от 08.04.2022...