СЕКРЕТАР

Елена Абрашева

КОНТАКТИ

п.к. 4004 Пловдив
ул. „Македония“ № 73А

Телефон: 032/276142
E-mail: e.abrasheva@south-plovdiv.bg

Висше образование завършва в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Юридически факултет.

Образователно – квалификационна степен Магистър – специалност: „Право“

Секретар на район „Южен“ от 01.02.2024 г.