СЕКРЕТАР

Росица Теменугова

КОНТАКТИ

п.к. 4004 Пловдив
ул. „Македония“ № 73А

Телефон: 032/276102
E-mail: r.temenugova@south-plovdiv.bg

Oбразование:

Висше, магистър – Варненски технически университет – Специалност – „Стопанско управление – Евробизнес“ /Евро-администрация/, Специализация – „Подготовка на българските местни власти за работа в ЕС“; Бакалавър – ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Специалност – „Стопанско управление – Бизнес администрация“.

Секретар на район „Южен“ от 24.02.2016 г.