УСЛУГИ / Е-УСЛУГИ

Район „Южен“ Община Пловдив е присъединен към Системата за сигурно електронно връчване на документи на Държавна агенция „Електронно управление“

Електронни административни услуги:

Избори 2021

Електронни услуги на НОИ

За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адрес:

https://www.nssi.bg

и изберете от главното меню – „Е-услуги“

 

Електронни услуги на НАП

Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:

https://inetdec.nra.bg/eservices.html

 

Регистър на обществените поръчки

Посетете страницата на адрес:

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Национален концесионен регистър

Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес:

https://www.ncr.government.bg