НАЧАЛО / ИНФОРМАЦИЯ / НОРМАТИВНА УРЕДБА

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН” – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

Изтегли в PDF  781 KB

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

Изтегли в DOC  217 KB

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Изтегли в PDF  503 KB

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ОБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

Изтегли в DOC  424 KB

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА СЪОБЩЕНИЯ

Изтегли в PDF  259 КB

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ

Изтегли в DOC

Изтегли в PDF  410 КB

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Изтегли в DOC

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ В РЕГИСТЪРА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ (РИР)

Изтегли в DOC

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Изтегли в DOC

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ (CCEB) В РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Изтегли в DOC

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЪЛГОСРОЧНОТО СЪХРАНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ В РАЙОН „ЮЖЕН“ – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Изтегли в DOC