НАЧАЛО / ИНФОРМАЦИЯ / НОРМАТИВНА УРЕДБА

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА РАЙОН „ЮЖЕН” – ОБЩИНА ПЛОВДИВ

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

Изтегли в PDF  781 KB

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

Изтегли в DOC  217 KB

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ

Изтегли в PDF  503 KB

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ОБОРОТ НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

Изтегли в DOC  424 KB

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА СЪОБЩЕНИЯ

Изтегли в PDF  259 КB

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ

Изтегли в DOC

Изтегли в PDF  410 КB