НАЧАЛО / АДМИНИСТРАЦИЯ / ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ подадени от служителите

на район „Южен“ – община Пловдив

 ДОКЛАД

№ по ред

Декларация №

Подадена на дата

Име, презиме, фамилия на служителя Длъжност

По чл. 35, ал.1,

т. 1

По чл. 35, ал.1,

т. 3

Служител, вписал в регистъра

Забележка
1 23Ю-РКИ-1 16,03,2023 ПЕТЯ РАЙЧЕВА КАРАДЖОВА – СТОЯНОВА Старши експерт ГР да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
2         да не Рена Караколева  
3         да не Рена Караколева  
4         да не Рена Караколева  
5         да не Рена Караколева  
6         да не Рена Караколева  
7         да не Рена Караколева  
8         да не Рена Караколева  
№ по ред Декларация    № Подадена на дата Име, презиме, фамилия на служителя Длъжност

По чл. 35, ал.1,

т. 2

По чл. 35, ал.1,

т. 4

Служител, вписал в регистъра Забележка
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

№ по ред

Декларация №

Подадена на дата

Име, презиме, фамилия на служителя Длъжност

По чл. 35, ал.1,

т. 1

По чл. 35, ал.1,

т. 3

Служител, вписал в регистъра

Забележка
1 22Ю-РКИ-64 03.08.2022г. ИВА  КОСТАДИНОВА  ДЕШЕВА Младши  експерт  АО да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
2 22Ю-РКИ-65 22.08.2022г. НИКОЛАЙ  КАМЕНОВ  СТОЕВ Старши   юрисконсулт да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
3 22Ю-РКИ-66 22.08.2022г. ИЛИЯНА  АНГЕЛОВА  НИКОЛОВА Старши  специалист  Арх.сгр.и ремонти да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
4 22Ю-РКИ-71 01.09.2022г. ЕЛЕНА  ЛЮБЕНОВА  ПАНЧОВА Главен специалист  „Чистота“ да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
5         да не Рена Караколева  
6         да не Рена Караколева  
7         да не Рена Караколева  
8         да не Рена Караколева  
№ по ред Декларация    № Подадена на дата Име, презиме, фамилия на служителя Длъжност

По чл. 35, ал.1,

т. 2

По чл. 35, ал.1,

т. 4

Служител, вписал в регистъра Забележка
1 22Ю-РКИ-1 28.01.2022г. ИВА КОСТАДИНОВА ДЕШЕВА Младши експерт АО да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
65 22Ю-РКИ-68 23.08.2022г. НИКОЛАЙ КАМЕНОВ СТОЕВ Старши   юрисконсулт да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
67 22Ю-РКИ-70 30.08.2022г. ИВА КОСТАДИНОВА ДЕШЕВА Младши експерт АО да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
68 22Ю-РКИ-72 19.09.2022г. ИЛИЯНА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА Старши специалист АСР да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
70 22Ю-РКИ-74 19.09.2022г. ЕЛЕНА ЛЮБЕНОВА ПАНЧОВА Главен специалист „Чистота“ да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
              Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
                 
                 
                 
                 

№ по ред

Декларация №

Подадена

на дата

Име, презиме, фамилия на служителя

Длъжност

По чл. 35, ал.1,

т. 2

По чл. 35, ал.1,

т. 4

Служител, вписал в регистъра

Забележка

1

21 Ю РКИ 65 11.08.2021 ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ СТОИМЕНОВ Старши експерт ВиК да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ

2

21 Ю РКИ  66 1.10.2021 Елена Любенова Панчова Гл. специалист „Чистота“ да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ

3

21 ЮРКИ 67 30.12.2021 Ива Костадинова Дешева Младши експерт „Административно обслужване“ да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ

4

               

 

№ по ред

Декларация №

Подадена

на дата

Име, презиме, фамилия на служителя

Длъжност

По чл. 35, ал.1,

т. 2

По чл. 35, ал.1,

т. 4

Служител, вписал в регистъра

Забележка

1

21 Ю РКИ 2

15.04.2021г.

ЕЛИАНА  ЖЕЛЯЗКОВА  КЬОСЕВА

Специалист “Деловодител“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

2

21 Ю РКИ 3

21.04.2021г.

МАЯ  НИКОЛАЕВА  ТАШЕВА

Главен  инспектор СД

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

3

21 Ю РКИ 4

21.04.2021г.

ЧАВДАР  ИВАНОВ  МИТОВСКИ

Главен  инспектор СД

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

4

21 Ю РКИ

21.04.2021г.

СТЕЛА  ЗДРАВКОВА  СЪБЕВА

Главен  инспектор СД

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

5

21 Ю РКИ 6

21.04.2021г.

ВЕСКО  АТАНАСОВ  МИХАЙЛОВ

Главен  експерт

 ООС

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

6

21 Ю РКИ 7

21.04.2021г.

ЕВТИМИЯ  БОРИСОВА  ПЪРВАНОВА

Главен  експерт  „Екология“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

7

21 Ю РКИ 8

21.04.2021г.

ЗДРАВКА  БОЖКОВА  ПАРАЛИНГОВА

Главен  специалист  ЖН

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

8

21 Ю РКИ 9

23.04.2021г.

ХРИСТИНА  ИВАНОВА  ЗИСОВА

Главен  експерт  БФ

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

9

21 Ю РКИ 10

23.04.2021г.

МИРОСЛАВ  ГЕОРГИЕВ  ДОЙЧЕВ

Директор  дирекция  АПИО СБ ЧР СД

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

10

21 Ю РКИ 11

23.04.2021г.

МАЛИНА  СТОЯНОВА  СТАНИЛЧЕВА

Главен  експерт  АО

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

11

21 Ю РКИ 12

27.04.2021г.

ПАВЛИНА  ДИНКОВА  ГЕОРГИЕВА

Главен специалист „Преписки“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

12

21 Ю РКИ 13

27.04.2021г.

НЕВЕНА  СТАЛИАНОВА  ПАВЛОВА

Старши  експерт  ПГС

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

13

21 Ю РКИ 14

28.04.2021г.

СТАНИМИР  КУНЕВ  НЕДЯЛКОВ

Главен  специалист  РСК

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

14

21 Ю РКИ 15

28.04.2021г.

МАРИЯНА  КАМЕНОВА  БЪЧВАРОВА

Главен  експерт  

АО

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

15

21 Ю РКИ 16

28.04.2021г.

РЕНА  АНГЕЛОВА  КАРАКОЛЕВА

Главен  специалист  ЧР

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

16

21 Ю РКИ 17

28.04.2021г.

РОСИЦА  АНДОНОВА  ТЕМЕНУГОВА

Секретар

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

17

21 Ю РКИ 18

28.04.2021г.

ЕЛЕНА  ЙОРДАНОВА  МАРГАРИТОВА

Старши  експерт 

ПС

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

18

21 Ю РКИ 19

28.04.2021г.

ПЕТРАНКА  ИЛИЕВА  ХРИСИМОВА

Главен  специалист  УТ

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

19

21 Ю РКИ 20

28.04.2021г.

ПЕТЯ  НИКОЛОВА  ВЕЛИКОВА – ВОСКРЕСЕНСКА

Главен  експерт  „Арх. и Гр“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

20

21 Ю РКИ 21

29.04.2021г.

МАРИАНА  ИВАНОВА  ИВАНОВА

Главен  специалист  КРВП

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

21

21  Ю РКИ 22

29.04.2021г.

ЕЛЕНА  ГЕНОВА  СТОЯНОВА

Главен  експерт      ЧР

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

22

21 Ю РКИ 23

05.05.2021г.

МАНУЕЛА  РАЙМОНД  САРНУК

Старши  експерт „Арх. и Упр“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

23

21 Ю РКИ 24

05.05.2021г.

НИНА  НИКОЛОВА  ПЮТЕР

Главен  експерт  ОС

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

24

21 Ю РКИ 25

05.05.2021г.

МАРИЯ  СПАСОВА  СТАВРЕВА

Главен  специалист  „Преписки“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

25

21 Ю РКИ 26

07.05.2021г.

АНТОАНЕТА  ПЛАМЕНОВА  УЗУНОВА

Старши експерт –  счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

26

21 Ю РКИ 27

07.05.2021г.

НИКОЛАЙ  ИЛИЕВ  АРАБАДЖИЕВ

Инспектор  СД

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

27

21 Ю РКИ 28

11.05.2021г.

ТЕОДОРА  ТАНЕВА  МАРИНОВА

Старши  експерт     ЕЛ

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

28

21 Ю РКИ 29

12.05.2021г.

ВАСКО  ГЕОРГИЕВ  КОСТАДИНОВ

Главен  специалист  ОМП

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

29

21 Ю РКИ 30

12.05.2021г.

ПЕТЯ  РАЙЧЕВА  КАРАДЖОВА – СТОЯНОВА

Старши  експерт      ГР

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

30

21 Ю РКИ 31

12.05.2021г.

ФАНКА  СВЕТОСЛАВОВА  АДАМОВА

Старши  специалист  „Приходи“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

31

21 Ю РКИ 32

13.05.2021г.

НЕЛА  КОЙЧЕВА  ТОДОРОВА

Старши  експерт – счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

32

21 Ю РКИ 33

13.05.2021г.

ВИКТОРИЯ  ВАСИЛЕВА  ЧЕРВЕНКОВА

Старши  експерт – счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

33

21 Ю РКИ 34

13.05.2021г.

НАДЕЖДА  ДИМИТРОВА  ДИМИТРОВА

Старши  експерт – счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

34

21 Ю РКИ 35

13.05.2021г.

ЕМИЛИЯ  ЛАЗАРОВА  ЛИСОВА

Старши  експерт  –  счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

35

21 Ю РКИ 36

13.05.2021г.

ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА  ГРОЗДАНОВА

Старши  счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

36

21 Ю РКИ 37

13.05.2021г.

СВЕТЛА  ГЕОРГИЕВА  АРШИНКОВА

Касиер  „Такси“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

37

21 Ю РКИ 38

13.05.2021г.

МИРЕНА  Г.  ИЛЧЕВА – АТАНАСОВА

Главен  експерт

 СА

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

38

21 Ю РКИ 39

14.05.2021г.

ВЕСКА  ГЕОРГИЕВА  ГАРОВА

Старши  счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

39

21 Ю РКИ 40

14.05.2021г.

АНТОНИЯ  ИЛИЕВА  КЪРТЕВА

Старши  експерт  –  счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

40

21 Ю РКИ 41

14.05.2021г.

КОНСТАНТИН  ГЕОРГИЕВИЧ  ГЕОРГИНОВ

Директор дирекция  УТ УС Е ЗСДОК

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

41

21 Ю РКИ 42

14.05.2021г.

КРАСИМИРА  ИВАНОВА  ПОПОВА

Старши  специалист  ГР

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

42

21 Ю РКИ 43

14.05.2021г.

ГАЛИНА  МАРКОВА  АНГЕЛОВА

Старши  специалист  ГР

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

43

21 Ю РКИ 44

14.05.2021г.

БОРИСЛАВА  ИЛИЕВА  РОПОВА

Старши  специалист  ГР

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

44

21 Ю РКИ 45

14.05.2021г.

ДОБРОМИР  СТОЯНОВ  ЖЕЛЕВ

Главен  експерт  КРВП

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

45

21 Ю РКИ 46

14.05.2021г.

НИНА  ДИМИТРОВА  АВРАМОВА

Началник  отдел  ГРАО

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

46

21 Ю РКИ 47

14.05.2021г.

АННА  ИВАНОВА  ПОПОВА

Гл.  счетоводител  „Здравеопазване“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

47

21 Ю РКИ 48

14.05.2021г.

МАРИЯ  КРАСИМИРОВА  НАЙДЕНОВА

Старши  специалист  ГР

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

48

21 Ю РКИ 49

14.05.2021г.

ВЛАДИСЛАВ  ДИМИТРОВ  СТОИМЕНОВ

Старши  експерт  ВиК

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

49

21 Ю РКИ 50

14.05.2021г.

ВЕЛИЧКА  БОНЧЕВА  СЕВРИЕВА

Старши  експерт – счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

50

21 Ю РКИ 51

14.05.2021г.

СТОЯНКА  АТАНАСОВА  ЙОРДАНОВА

Касиер

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

51

21 Ю РКИ 52

14.05.2021г.

ЕЛЕНА  НИКОЛАЕДВА  АБРАШЕВА

Главен  юрисконсулт

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

52

21 Ю РКИ 63

14.05.2021г.

НИКОЛАЙ  КАМЕНОВ  СТОЕВ

Юрисконсулт

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

53

21 Ю РКИ 54

14.05.2021г.

ВАНЯ  ГЕОРГИЕВА  ИЛИЕВА

Старши  експерт  ЗСД

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

54

21 Ю РКИ 55

14.05.2021г.

ПЕТЯ  НИКОЛОВА  ШАРКОВА

Главен  експерт   ОиК

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

55

21 Ю РКИ 56

17.05.2021г.

АТАНАСКА  ГЕОРГИЕВА  МИНЧЕВА

Директор  ДЯ „Климентина“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

56

21 Ю РКИ 57

17.05.2021г.

КРИСТИНА  НАЙДЕНОВА  ГАРАБИТОВА

Главен  инспектор   СД

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

Напуснала

57

21 Ю РКИ 58

17.05.2021г.

ПОЛЯ  СТОЯНОВА  ПЕНОВА

Директор  ДЯ  „Мечта“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

58

21 Ю РКИ 59

17.05.2021г.

ДАФИНКА  ИВАНОВА  ЙОРДАНОВА

Директор  ДЯ  „Патиланци“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

59

21 Ю РКИ 60

17.05.2021г.

МАННО  АГОП  МИТЕВА

Главен  специалист  „Чистота“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

Напуснала

60

21 Ю РКИ 61

17.05.2021г.

ЕМИЛИЯ  ВЛАДИМИРОВА  ГЕРАСИМОВА

Директор  ДЯ  „Слънчо“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

61

21 Ю РКИ 62

17.05.2021г.

АНАСТАСИЯ  ЛАЗАРОВА  КОСТАДИНОВА

Директор  ДК  „Звездичка“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

62

21 Ю РКИ 63

17.05.2021г.

АСЕН   МИТКОВ  ЧОЛАКОВ

Главен  специалист   „Ремонти“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

63

21 Ю РКИ 64

11.08.2021

ВЛАДИСЛАВ  ДИМИТРОВ  СТОИМЕНОВ

Старши  експерт  ВиК

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

64

21 Ю РКИ 65

11.08.2021

ВЛАДИСЛАВ  ДИМИТРОВ  СТОИМЕНОВ

Старши  експерт  ВиК

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

65

 

 

 

 

да

не

Рена Караколева

 

66

 

 

 

 

да

не

Рена Караколева

 

67

 

 

 

 

да

не

Рена Караколева

 

68

 

 

 

 

да

не

Рена Караколева

 

69

 

 

 

 

да

не

Рена Караколева

 

70

 

 

 

 

да

не

Рена Караколева

 

71

 

 

 

 

да

не

Рена Караколева

 

72

 

 

 

 

да

не

Рена Караколева

 

73

 

 

 

 

да

не

Рена Караколева

 

74

 

 

 

 

да

не

Рена Караколева

 

75

 

 

 

 

да

не

Рена Караколева

 

76

 

 

 

 

да

не

Рена Караколева

 

77

 

 

 

 

да

не

Рена Караколева

 

78

 

 

 

 

да

не

Рена Караколева

 

79

 

 

 

 

да

не

Рена Караколева

 

№ по ред Декларация № Подадена на дата Име, презиме, фамилия на служителя Длъжност

По чл. 35, ал.1,

т. 1

По чл. 35, ал.1,

т. 3

Служител, вписал в регистъра Забележка
1 20Ю-РКИ-4 03.02.2020г. ПЕТЯ РАЙЧЕВА КАРАДЖОВА-СТОЯНОВА Старши експерт ГР да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
2 20Ю-РКИ-5 03.02.2020г. ПАВЕЛ РАНГЕЛОВ МИЛУШЕВ Заместник-кмет да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
3 20Ю-РКИ-6 03.02.2020г. АТАНАСКА ИВАНОВА ТУНТОВА Заместник-кмет да не Рена        Караколева ИЗТЕГЛИ
4 20Ю-РКИ-7 03.02.2020г. ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА Заместник-кмет да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
5 20Ю-РКИ-8 11.02.2020г. НИКОЛАЙ ИЛИЕВ АРАБАДЖИЕВ Старши експерт ГР да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
6 20Ю-РКИ-9 17.02.2020г. АТАНАСКА ИВАНОВА ТУНТОВА Заместник  кмет да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
7 20Ю-РКИ-10 17.02.2020г. НИКОЛАЙ КАМЕНОВ СТОЕВ Юрисконсулт да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
8 20Ю-РКИ-11 25.02.2020г. ПАНКО ЕНЕВ ЕНЕВ Заместник-кмет да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
9 20Ю-РКИ-14 03.04.2020г. НИКОЛАЙ ИЛИЕВ АРАБАДЖИЕВ Инспектор  СД да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
10 20Ю-РКИ-71 21.05.220г. БОРИСЛАВА ИЛИЕВА РОПОВА Старши  специалист  ГР да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
11 20Ю-РКИ-79 09.06.2020г. НИКОЛАЙ КАМЕНОВ СТОЕВ Юрисконсулт да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ

12

 20Ю-РКИ-95

 27.10.2020г.

 ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ СТОИМЕНОВ

 Старши експерт „ВиК“

да

 не

 Рена Караколева

 ИЗТЕГЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ по ред Декларация    №

Подадена

на дата

Име, презиме, фамилия на служителя Длъжност

По чл. 35, ал.1,

т. 2

По чл. 35, ал.1,

т. 4

Служител, вписал в регистъра Забележка
1 20Ю-РКИ-2 14.01.2020г. ЕКАТЕРИНА  ДИМИТРОВА  СТЕФАНОВА Старши  експерт ГР да не Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

Напущане

2 20Ю-РКИ-3 16.01.2020г. СЕВДАЛИНА  ГЕОРГИЕВА  ЦВЕТКОВА Главен юрисконсулт да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
3 20Ю-РКИ-4 03.02.2020г. ПЕТЯ Р. КАРАДЖОВА – СТОЯНОВА Старши  експерт ГР да не Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

Напущане

4 20Ю-РКИ-4 03.02.2020г. ПЕТЯ Р. КАРАДЖОВА – СТОЯНОВА Старши  експерт ГР да не Рена  Караколева ИЗТЕГЛИ
5 20Ю-РКИ-12 02.03.2020г. СЕВДАЛИНА  ГЕОРГИЕВА  ЦВЕТКОВА Главен юрисконсулт да не Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

Напущане

6 20Ю-РКИ-15 03.04.2020г. НИКОЛАЙ  ИЛИЕВ  АРАБАДЖИЕВ Инспектор СД да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
7 20Ю-РКИ-16 28.04.2020г. РОСИЦА  АНДОНОВА  ТЕМЕНУГОВА Секретар да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
8 20Ю-РКИ-17 29.04.2020г. МИРЕНА ГЕНЧЕВА ИЛЧЕВА-АТАНАСОВА Главен експерт СА да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
9 20Ю-РКИ-18 08.05.2020г. ХРИСТИНА  ИВАНОВА  ЗИСОВА Главен експерт БФ да не

Рена

Караколева

ИЗТЕГЛИ
10 20Ю-РКИ-19 08.05.2020г. МИРОСЛАВ  ГЕОРГИЕВ  ДОЙЧЕВ Директор дирекция АПИО СБ ЧР СД да не

Рена

Караколева

ИЗТЕГЛИ
11 20Ю-РКИ-20 08.05.2020г . РЕНА  АНГЕЛОВА  КАРАКОЛЕВА Главен специалист ЧР да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
12 20Ю-РКИ-21 11.05.2020г. ЕЛИАНА  ЖЕЛЯЗКОВА  КЬОСЕВА Специалист „Деловодител“ да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
13 20Ю-РКИ-22 11.05.2020г. МАЛИНА  СТОЯНОВА  СТАНИЛЧЕВА Главен експерт АО да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
14 20Ю-РКИ-23 11.05.2020г. НЕЛА  КОЙЧЕВА  ТОДОРОВА Старши  експерт-счетоводител да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
15 20Ю-РКИ-24 11.05.2020г. ПАВЛИНА  ДИНКОВА  ГЕОРГИЕВА Главен специалист  „Преписки“ да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
16 20Ю-РКИ-25 11.05.2020г. АННА  ИВАНОВА  ПОПОВА Главен счетоводител да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
17 20Ю-РКИ-26 11.05.2020г. ВИКТОРИЯ  ВАСИЛЕВА  ЧЕРВЕНКОВА Старши експерт счетоводител- да не Рена      Караколева ИЗТЕГЛИ
18 20Ю-РКИ-27 11.05.2020г. НИНА  ДИМИТРОВА  АВРАМОВА Началник отдел ГРАО да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
19 20Ю-РКИ-28 11.05.2020г. ВЕСКО  АТАНАСОВ  МИХАЙЛОВ Главен експерт ООС да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
20 20Ю-РКИ-29 11.05.2020г. АТАНАСКА  ГЕОРГИЕВА  МИНЧЕВА Директор на ДЯ да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
21 20Ю-РКИ-30 11.05.2020г. МАННО  АГОП  МИТЕВА Главен специалист „Чистота“ да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
22 20Ю-РКИ-31 12.05.2020г. ЕМИЛИЯ  ЛАЗАРОВА  ЛИСОВА Старши  експерт-счетоводител да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
23 20Ю-РКИ-32 12.05.2020г. ГАЛИНА  МАРКОВА  АНГЕЛОВА Старши специалист ГР да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
24 20Ю-РКИ-33 12.05.2020г. ЕЛЕНА  ГЕНОВА  СТОЯНОВА Главен експерт ЧР да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
25 20Ю-РКИ-34 12.05.2020г. НЕВЕНА  СТАЛИАНОВА  ПАВЛОВА Старши експерт ПГС да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
26 20Ю-РКИ-35 12.05.2020г. ЛЮБОМИР  РАДОСЛАВОВ  СЛАВЧЕВ Младши експерт РСК да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
27 20Ю-РКИ-36 12.05.2020г. ФАНКА  СВЕТОСЛАВОВА  АДАМОВА Старши специалист „Приходи“ да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
28 20Ю-РКИ-37 12.05.2020г. ЗДРАВКА  БОЖКОВА  ПАРАЛИНГОВА Главен специалист ЖН да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
29 20Ю-РКИ-38 12.05.2020г. ЕЛЕНА  ЙОРДАНОВА  МАРГАРИТОВА Старши експерт ПС да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
30 20Ю-РКИ-39 12.05.2020г. АСЕН  МИТКОВ  ЧОЛАКОВ Главен  специалист  „Ремонти“ да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
31 20Ю-РКИ-40 12.05.2020г. СТОЯНКА  АТАНАСОВА  ЙОРДАНОВА Касиер да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
32 20Ю-РКИ-41 12.05.2020г. МАРИЯНА  КАМЕНОВА  БЪЧВАРОВА Главен  експерт АО да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
33 20Ю-РКИ-42 12.05.2020г. ПЕТРАНКА  ИЛИЕВА  ХРИСИМОВА Главен  специалист УТ да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
34 20Ю-РКИ-43 12.05.2020г. СТЕЛА  ЗДРАВКОВА  СЪБЕВА Главен  инспектор СД да не Рена      Караколева ИЗТЕГЛИ
35 20Ю-РКИ-44 12.05.2020г. АНА  ПЕТРОВА  ПАУНОВА Старши  счетоводител да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
36 20Ю-РКИ-45 12.05.2020г. ВЕСЕЛИН  НИКОЛОВ  ВЛАСЕВ Старши  експерт ВиК да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
37 20Ю-РКИ-46 12.05.2020г. ЧАВДАР  ИВАНОВ  МИТОВСКИ Главен  инспектор СД да не Рена      Караколева ИЗТЕГЛИ
38 20Ю-РКИ-47 12.05.2020г. МАРИЯ  КРАСИМИРОВА  НАЙДЕНОВА Старши  специалист ГР да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
39 20Ю-РКИ-48 13.05.2020г. САШКА  ПЕТЕВА  ХРИСТОВА Младши  експерт „Арх.и Бл“ да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
40 20Ю-РКИ-49 13.05.2020г. КРАСИМИРА  ИВАНОВА  ПОПОВА Старши  специалист ГР да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
41 20Ю-РКИ-50 13.05.2020г. АНТОНИЯ  ИЛИЕВА  КЪРТЕВА Старши  експерт-счетоводител да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
42 20Ю-РКИ-51 13.05.2020г. ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА  ГРОЗДАНОВА Старши  счетоводител да не Рена  Караколева ИЗТЕГЛИ
43 20Ю-РКИ-52 13.05.2020г. СТАНИМИР  КУНЕВ  НЕДЯЛКОВ Главен  специалист РСК да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
44 20Ю-РКИ-53 13.05.2020г. НИНА  НИКОЛОВА  ПЮТЕР Главен  експерт ОС да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
45 20Ю-РКИ-54 13.05.2020г. НАДЕЖДА  ДИМИТРОВА  ДИМИТРОВА Старши  експерт- счетоводител да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
46 20Ю-РКИ-55 13.05.2020г. ВЕЛИЧКА  БОНЧЕВА  СЕВРИЕВА Старши  експерт -счетоводител да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
47 20Ю-РКИ-56 13.05.2020г. ЕМИЛИЯ  ВЛАДИМИРОВА  ГЕРАСИМОВА Директор  ДЯ       „Слънчо“ да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
48 20Ю-РКИ-57 13.05.2020г. ВЕСКА  ГЕОРГИЕВА  ГАРОВА Старши  счетоводител да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
49 20Ю-РКИ-58 13.05.2020г. МАРИАНА  ИВАНОВА  ИВАНОВА Главен  специалист  КРВП да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
50 20Ю-РКИ-59 14.05.2020г. АНТОАНЕТА  ПЛАМЕНОВА  УЗУНОВА Старши  експерт – счетоводител да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
51 20Ю-РКИ-60 14.05.2020г. ВАСКО  ГЕОРГИЕВ  КОСТАДИНОВ Главен  специалист  ОМП и ГЗ да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
52 20Ю-РКИ-61 14.05.2020г. МАЯ  НИКОЛАЕВА  ТАШЕВА Главен  инспектор СД да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
53 20Ю-РКИ-62 15.05.2020г. ЕЛЕНА  НИКОЛАЕВА  АБРАШЕВА Главен юрисконсулт да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
54 20Ю-РКИ-63 15.05.2020г. ТЕОДОРА  ТАНЕВА  МАРИНОВА Старши  експерт ЕЛ да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
55 20Ю-РКИ-64 15.05.2020г. АНАСТАСИЯ  ЛАЗАРОВА  КОСТАДИНОВА Директор  ДК „Звездичка“ да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
56 20Ю-РКИ-65 15.05.2020г. ЕВТИМИЯ  БОРИСОВА  ПЪРВАНОВА Главен  експерт  „Екология“ да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
57 20Ю-РКИ-66 15.05.2020г. МАРИЯ  СПАСОВА  СТАВРЕВА Главен  специалист  „Преписки“ да не Рена       Караколева ИЗТЕГЛИ
58 20Ю-РКИ-67 18.05.2020г ДИМИТРИЙКА  ЗАПРЯНОВА  ТЕЛЧАРОВА Главен  специалист  КРВП да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
59 20Ю-РКИ-68 18.05.2020г. ПОЛЯ  СТОЯНОВА  ПЕНОВА Директор  ДЯ „Мечта“ да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
60 20Ю-РКИ-69 19.05.2020г. ПЕТЯ  НИКОЛОВА  ШАРКОВА Главен  експерт ОиК да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
61 20Ю-РКИ-72 26.05.2020г. ДАФИНКА  ИВАНОВА  ЙОРДАНОВА Директор  ДЯ    „Патиланци“ да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
62 20Ю-РКИ-73 26.05.2020г. КОНСТАНТИН  ГЕОРГИЕВИЧ  ГЕОРГИНОВ

Директор  дирекция

УТ УС Е ЗСДОК

да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
63 20Ю-РКИ-74 26.05.2020г. ВАНЯ  ГЕОРГИЕВА  ИЛИЕВА Старши  експерт ЗСД да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
64 20Ю-РКИ-75 27.05.2020г. МАНУЕЛА  РАЙМОНД  САРНУК

Старши  експерт

„Арх. и Уп“

да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
65 20Ю-РКИ-76 28.05.2020г. СВЕТЛА  ГЕОРГИЕВА  АРШИНКОВА Касиер „Такси“ да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
66 20Ю-РКИ-77 01.06.2020г. КРИСТИНА  НАЙДЕНОВА  ГАРАБИТОВА Главен инспектор СД да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ Напущане
67 20Ю-РКИ-78 08.06.2020г. ПЕТЯ НИКОЛОВА ВЕЛИКОВА-ВОСКРЕСЕНСКА Главен  експерт      „Арх.и Гр.“ да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
68 20Ю-РКИ-81 12.06.2020г. БОРИСЛАВА  ИЛИЕВА  РОПОВА Старши специалист  ГР да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
69 20Ю-РКИ-82 15.06.2020г. ЕЛЕНА  КИРИЛОВА  ДИМИТРОВА Младши  експерт – счетоводител да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
70 20Ю-РКИ-83 26.06.2020г. НИКОЛАЙ  КАМЕНОВ  СТОЕВ Юрисконсулт да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
71 20Ю-РКИ-84 22.07.2020г. ДОБРОМИР  СТОЯНОВ  ЖЕЛЕВ Главен  експерт        КРВП да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
72 20Ю-РКИ-86 23.11.2020г. Владислав Димитров Стоименов Старши експерт ВиК да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
73                
74                
75                
76                
77                
78                
79                

 

№ по ред

Декларация    №

Подадена на дата

Име, презиме, фамилия на служителя

Длъжност

По чл. 35, ал.1,

т. 2

По чл. 35, ал.1,

т. 4

Служител, вписал в регистъра

Забележка

1

19Ю-РКИ-3

13.02.2019 г.

ЕЛЕНА  ГЕНОВА  СТОЯНОВА

Главен  експерт      ЧР

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

2

19Ю-РКИ-4

13.02.2019 г.

АНАСТАСИЯ  ЛАЗАРОВА  КОСТАДИНОВА

Директор  ДК  „Звездичка“

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

3

19Ю-РКИ-5

15.04.2019г.

ЕЛИАНА  ЖЕЛЯЗКОВА  КЬОСЕВА

Специалист „Деловодител“

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

4

19Ю-РКИ-7

22.04.2019г.

ТЕОДОРА  ИЛКОВА  ВАСЕВА

Главен експерт  КАО

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

5

19Ю-РКИ-8

22.04.2019г.

РОСИЦА  АНДОНОВА  ТЕМЕНУГОВА

Секретар   на район“Южен“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

6

19Ю-РКИ-9

23.04.2019г.

РЕНА  АНГЕЛОВА  КАРАКОЛЕВА

Главен

специалист  ЧР

да

не

Рена

Караколева

ИЗТЕГЛИ

7

19Ю-РКИ-10

23.04.2019г.

ДИМИТЪР  АТАНАСОВ  КАЦАРОВ

Главен  експерт КРВП

да

не

Рена

Караколева

ИЗТЕГЛИ

8

19Ю-РКИ-11

24.04.2019г.

САШКА  ПЕТЕВА  ХРИСТОВА

Младши експерт  „Арх. и Бл.“

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

9

19Ю-РКИ-12

25.04.2019г.

КРАСИМИР  ИВАНОВ  ТОДОРОВ

Главен  експерт      СА

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

10

19Ю-РКИ-13

25.04.2019г.

МАННО  АГОП  МИТЕВА

Главен  специалист  „Чистота“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

Напускане

11

19Ю-РКИ-14

25.04.2019г.

МАННО  АГОП  МИТЕВА

Главен специалист  „Чистота“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

12

19Ю-РКИ-15

02.05.2019г.

МАНУЕЛА  РАЙМОНД  САРНУК

Старши експерт  „Арх.и Уп“

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

13

19Ю-РКИ-16

03.05.2019г.

ПЕТЯ  НИКОЛОВА  ШАРКОВА

Главен експерт  „ОиК“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

14

19Ю-РКИ-17

03.05.2019г.

МАРИЯНА  КАМЕНОВА  БЪЧВАРОВА

Главен  експерт   КАО

да

не

Рена      Караколева

ИЗТЕГЛИ

15

19Ю-РКИ-18

07.05.2019г.

СЕВДАЛИНА  ГЕОРГИЕВА  ЦВЕТКОВА

Главен    юрисконсулт

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

16

19Ю-РКИ-19

07.05.2019г.

МИРОСЛАВ  ГЕОРГИЕВ  ДОЙЧЕВ

Директор   дирекция  КАО

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

17

19Ю-РКИ-20

07.05.2019г.

НИНА  НИКОЛОВА  ПЮТЕР

Главен  експерт      ОС

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

18

19Ю-РКИ-21

07.05.2019г.

ЗДРАВКА  БОЖКОВА  ПАРАЛИНГОВА

Главен  специалист ЖН

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

19

19Ю-РКИ-22

07.05.2019г.

ХРИСТИНА  ИВАНОВА  ЗИСОВА

Главен  експерт

БФ

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

20

19Ю-РКИ-23

08.05.2019г.

ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА  ГРОЗДАНОВА

Старши счетоводител

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

21

19Ю-РКИ-24

08.05.2019г.

АНТОНИЯ  ИЛИЕВА  КЪРТЕВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

22

19Ю-РКИ-25

08.05.2019г.

ВЕСКО  АТАНАСОВ  МИХАЙЛОВ

Главен експерт    ООС

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

23

19Ю-РКИ-26

08.05.2019г.

ПАВЛИНА  ДИНКОВА  ГЕОРГИЕВА

Главен специалист „Преписки“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

24

19Ю-РКИ-27

08.05.2019г.

ПЕТРАНКА  ИЛИЕВА  ХРИСИМОВА

Главен  специалист  ТСУ

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

25

19Ю-РКИ-28

08.05.2019г.

МАРИЯ  СПАСОВА  СТАВРЕВА

Главен  специалист  „Преписки“

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

26

19Ю-РКИ-29

08.05.2019г.

СТАНИМИР  КУНЕВ  НЕДЯЛКОВ

Главен специалист  РСК

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

27

19Ю-РКИ-30

09.05.2019г.

НЕВЕНА  СТАЛИАНОВА  ПАВЛОВА

Старши експерт

ПГС

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

28

19Ю-РКИ-31

09.05.2019г.

ЕЛЕНА  ЙОРДАНОВА  МАРГАРИТОВА

Старши  експерт    ПС

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

29

19Ю-РКИ-32

09.05.2019г.

АНТОАНЕТА  ПЛАМЕНОВА  УЗУНОВА

Старши  експерт -счетоводител

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

30

19Ю-РКИ-33

09.05.2019г.

ВЕСЕЛИН  НИКОЛОВ  ВЛАСЕВ

Старши експерт    ВиК

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

31

19Ю-РКИ-34

09.05.2019г.

ЕВТИМИЯ  БОРИСОВА  ПЪРВАНОВА

Началник  отдел

ЕЗОСД

да

не

Рена      Караколева

ИЗТЕГЛИ

32

19Ю-РКИ-35

09.05.2019г.

НИНА  ДИМИТРОВА  АВРАМОВА

Началник  отдел   ГРАО

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

33

19Ю-РКИ-36

09.05.2019г.

ВАСКО  ГЕОРГИЕВ  КОСТАДИНОВ

Главен  специалист  „ОМП и Гз“

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

34

19Ю-РКИ-37

09.05.2019г.

ПЕТЯ РАЙЧЕВА КАРАДЖОВА-СТОЯНОВА

Старши експерт

ГР

да

не

Рена      Караколева

ИЗТЕГЛИ

35

19Ю-РКИ-38

09.05.2019г.

КРАСИМИРА  ИВАНОВА  ПОПОВА

Старши  специалист ГР

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

36

19Ю-РКИ-39

09.05.2019г.

ЕКАТЕРИНА  ДИМИТРОВА  СТЕФАНОВА

Старши  експерт     ГР

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

37

19Ю-РКИ-40

09.05.2019г.

ГАЛИНА  МАРКОВА  АНГЕЛОВА

Старши  специалист  ГР

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

38

19Ю-РКИ-41

09.05.2019г.

МАРИЯ  КРАСИМИРОВА  НАЙДЕНОВА

Старши  специалист  ГР

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

39

19Ю-РКИ-42

09.05.2019г.

ФАНКА  СВЕТОСЛАВОВА  АДАМОВА

Старши  специалист  „Приходи“

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

40

19Ю-РКИ-43

09.05.2019г.

ДОНКА  ВАСИЛЕВА  БЛАГОЕВА

Касиер-такси

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

41

19Ю-РКИ-44

10.05.2019г.

ВИКТОРИЯ  ВАСИЛЕВА  ЧЕРВЕНКОВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

42

19Ю-РКИ-45

10.05.2019г.

АСЕН  МИТКОВ  ЧОЛАКОВ

Главен специалист  „Ремонти“

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

43

19Ю-РКИ-46

10.05.2019г.

АННА  ИВАНОВА  ПОПОВА

Главен счетоводител  „Здравеопазване“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

44

19Ю-РКИ-47

10.05.2019г.

СТОЯНКА  АТАНАСОВА  ЙОРДАНОВА

Касиер

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

45

19Ю-РКИ-48

10.05.2019г.

ВЕЛИЧКА  БОНЧЕВА  СЕВРИЕВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

46

19Ю-РКИ-49

10.05.2019г.

НЕЛА  КОЙЧЕВА  ТОДОРОВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

47

19Ю-РКИ-50

10.05.2019г.

КРИСТИНА  НАЙДЕНОВА  ГАРАБИТОВА

Главен инспектор СД

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

48

19Ю-РКИ-51

13.05.2019г.

АНА  ПЕТРОВА  ПАУНОВА

Старши счетоводител

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

49

19Ю-РКИ-52

13.05.2019г.

ЧАВДАР  ИВАНОВ  МИТОВСКИ

Главен инспектор СД

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

50

19Ю-РКИ-53

13.15.2019г.

ЛЮБОМИР  РАДОСЛАВОВ  СЛАВЧЕВ

Главен  експерт    РСК

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

51

19Ю-РКИ-54

13.05.2019г.

ЛЮБОМИР  РАДОСЛАВОВ  СЛАВЧЕВ

Младши  експерт   РСК

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

Напускане

52

19Ю-РКИ-55

13.05.2019г.

ВАНЯ  ГЕОРГИЕВА  ИЛИЕВА

Старши  експерт   ЗСД

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

53

19Ю-РКИ-56

13.05.2019г.

ТЕОДОРА  ТАНЕВА  МАРИНОВА

Старши  експерт     ЕЛ

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

54

19Ю-РКИ-57

13.05.2019г.

МАРИАНА  ИВАНОВА  ИВАНОВА

Главен  специалист  КРВП

да

не

Рена       Караколева

ИЗТЕГЛИ

55

19Ю-РКИ-58

13.05.2019г.

ДИМИТРИЙКА   ЗАПРЯНОВА  ТЕЛЧАРОВА

Главен  специалист  КРВП

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

56

19Ю-РКИ-59

13.05.2019г.

МАЯ  НИКОЛАЕВА  ТАШЕВА

Главен  инспектор  СД

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

57

19Ю-РКИ-60

13.05.2019г.

СТЕЛА  ЗДРАВКОВА  СЪБЕВА

Главен  инспектор  СД

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

58

19Ю-РКИ-61

14.05.2019г.

ВЕСКА  ГЕОРГИЕВА  ГАРОВА

Старши  счетоводител

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

59

19Ю-РКИ-62

14.05.2019г.

НАДЕЖДА  ДИМИТРОВА  ДИМИТРОВА

Старши  експерт-счетоводител

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

60

19Ю-РКИ-63

14.05.2019г.

КОНСТАНТИН  ГЕОРГИЕВИЧ  ГЕОРГИНОВ

Началник  отдел    ТСУ

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

61

19Ю-РКИ-64

14.05.2019г.

АТАНАСКА  ГЕОРГИЕВА  МИНЧЕВА

Директор  ДЯ  „Климентина“

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

62

19Ю-РКИ-65

15.05.2019г.

ЕМИЛИЯ  ЛАЗАРОВА  ЛИСОВА

Старши  експерт-счетоводител

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

63

19Ю-РКИ-66

15.05.2019г.

ПОЛЯ  СТОЯНОВА  ПЕНОВА

Директор  ДЯ „Мечта“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

64

19Ю-РКИ-67

15.05.2019г.

ЕМИЛИЯ  ВЛАДИМИРОВА  ГЕРАСИМОВА

Директор  ДЯ „Слънчо“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

65

19Ю-РКИ-68

15.05.2019г.

НАДЯ  ИВАНОВА  БАБУНСКА

Главен експерт  „Арх.и Гр.“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

66

19Ю-РКИ-69

15.05.2019г.

ДАФИНКА  ИВАНОВА  ЙОРДАНОВА

Директор  ДЯ „Патиланци“

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

67

19Ю-РКИ-70

15.05.2019г.

ЕЛЕНА  НИКОЛАЕВА  АБРАШЕВА

Главен    юрисконсулт

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

68

19Ю-РКП-71

16.07.2019г.

МАЛИНА  СТОЯНОВА  СТАНИЛЧЕВА

Главен  експерт   КАО

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

69

19Ю-РКП-72

19.07.2019г.

ДИМИТЪР  АТАНАСОВ  КАЦАРОВ

Главен експерт КРВП

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

70

19Ю-РКИ-73

22.07.2019г.

СВЕТЛА  ГЕОРГИЕВА  АРШИНКОВА

Касиер                     „Такси“

да

не

Рена       Караколева

ИЗТЕГЛИ

71

19Ю-РКИ-74

24.07.2019г.

ДОНКА  ВАСИЛЕВА  БЛАГОЕВА

Касиер „Такси“

да

не

Рена        Караколева

ИЗТЕГЛИ

напускане

72

19Ю-РКИ-75

25.07.2019г.

ТЕОДОРА  ИЛКОВА  ВАСЕВА

Главен експерт     КАО

да

не

Рена         Караколева

ИЗТЕГЛИ

напускане

73

19Ю-РКИ-76

02.10.2019г.

КРАСИМИР  ИВАНОВ  ТОДОРОВ

Главен експерт СА

да

не

Рена      Караколева

ИЗТЕГЛИ

напускане

74

19Ю-РКИ-77

11.10.2019г.

СЕВДАЛИНА  ГЕОРГИЕВА  ЦВЕТКОВА

Главен юрисконсулт

да

не

Рена      Караколева

ИЗТЕГЛИ

напускане

75

19Ю-РКИ-78

02.12.2019г.

ТОНИ  ГЕОРГИЕВА  ХРИСТОВА

Главен експерт ЧР

да

не

Рена      Караколева

ИЗТЕГЛИ

Напускане -1 година

76

19Ю-РКИ-79

05.12.2019г.

МИРЕНА ГЕНЧЕВА ИЛЧЕВА-АТАНАСОВА

Главен експерт СА

да

не

Рена      Караколева

ИЗТЕГЛИ

№ по

ред

Декларация

Подадена

на дата

Име, презиме,

фамилия на служителя

Длъжност

По чл. 35, ал.1,

т. 2

По чл. 35, ал.1,

т. 4

Служител, вписал в регистъра

Забележка:

Файл за изтегляне

1

48-РКИ-54

01.06.2018 г.

ЕЛЕНА  КИРИЛОВА  ДИМИТРОВА

Младши експерт-счетоводител

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

2

48-РКИ-55

01.06.2018 г.

АНТОАНЕТА  ПЛАМЕНОВА  УЗУНОВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

3

48-РКИ-56

01.06.2018 г.

ТЕОДОРА  ИЛКОВА  ВАСЕВА

Главен експерт КАО

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

4

48-РКИ-57

04.06.2018 г.

СТАНИМИР  КУНЕВ  НЕДЯЛКОВ

Главен специалист РСК

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

5

48-РКИ-58

04.06.2018 г.

ЕЛИАНА ЖЕЛЯЗКОВА КЬОСЕВА

Специалист „Деловодител“

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

6

48-РКИ-59

05.06.2018 г.

НЕВЕНА  СТАЛИАНОВА  ПАВЛОВА

Главен експерт ПГС

да

не

Рена

Караколева

ИЗТЕГЛИ

7

48-РКИ-60

05.06.2018 г.

ЛЮБОМИР  РАДОСЛАВОВ  СЛАВЧЕВ

Младши експерт РСК

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

8

48-РКИ-61

05.06.2018 г.

МАРИЯНА  КАМЕНОВА  БЪЧВАРОВА

Главен експерт КАО

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

9

48-РКИ-62

05.06.2018 г.

МАННО  АГОП  МИТЕВА

Главен специалист

„Чистота“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

10

48-РКИ-63

05.06.2018 г.

НЕЛА  КОЙЧЕВА  ТОДОРОВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

11

48-РКИ-64

05.06.2018 г.

ПЕТРАНКА  ИЛИЕВА  ХРИСИМОВА

Старши  специалист „Чертожник“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

12

48-РКИ-65

05.06.2018 г.

ПАВЛИНА  ДИНКОВА  ГЕОРГИЕВА

Старши специалист „Преписки“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

13

48-РКИ-66

05.06.2018 г.

РОСИЦА  АНДОНОВА  ТЕМЕНУГОВА

Секретар на район   „Южен“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

14

48-РКИ-67

05.06.2018 г.

АНТОНИЯ  ИЛИЕВА  КЪРТЕВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

15

48-РКИ-68

05.06.2018 г.

ВЕСКО  АТАНАСОВ  МИХАЙЛОВ

Главен експерт ООС

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

16

48-РКИ-69

05.06.2018 г.

ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА  ГРОЗДАНОВА

Старши счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

17

48-РКИ-70

06.06.2018 г.

СЕВДАЛИНА  ГЕОРГИЕВА  ЦВЕТКОВА

Главен  юрисконсулт

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

18

48-РКИ-71

06.06.2018 г.

ЗДРАВКА  БОЖКОВА  ПАРАЛИНГОВА

Главен  специалист ЖН

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

19

48-РКИ-72

06.06.2018 г.

СТЕЛА  ЗДРАВКОВА  СЪБЕВА

Главен  инспектор СД

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

20

48-РКИ-73

06.06.2018 г.

ПОЛЯ  СТОЯНОВА  ПЕНОВА

Директор   ДЯ     „Мечта“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

21

48-РКИ-74

06.06.2018 г.

ДОНКА  ВАСИЛЕВА  БЛАГОЕВА

Касиер  „Такси“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

22

48-РКИ-75

06.06.2018 г.

ЧАВДАР  ИВАНОВ  МИТОВСКИ

Главен  инспектор  СД

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

23

48-РКИ-76

06.06.2018 г.

ФАНКА  СВЕТОСЛАВОВА  АДАМОВА

Старши  специалист  „Приходи“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

24

48-РКИ-77

06.06.2018 г.

МИРОСЛАВ  ГЕОРГИЕВ  ДОЙЧЕВ

Директор  дирекция  КАО

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

25

48-РКИ-78

06.06.2018 г.

ПЕТЯ  НИКОЛОВА  ШАРКОВА

Главен  експерт      ОиК

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

26

48-РКИ-79

06.06.2018г.

ДИМИТРИЙКА ЗАПРЯНОВА ТЕЛЧАРОВА

Главен специалист КРВП

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

27

48-РКИ-80

06.06.2018 г.

НИНА  НИКОЛОВА  ПЮТЕР

Главен  експерт  ОС

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

28

48-РКИ-81

06.06.2018 г.

ДИМИТЪР  АТАНАСОВ  КАЦАРОВ

Главен  експерт  КРВП

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

29

48-РКИ-82

06.06.2018 г.

ХРИСТИНА  ИВАНОВА  ЗИСОВА

Главен  експерт  БФ

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

30

48-РКИ-83

06.06.2018 г.

МАНУЕЛА  РАЙМОНД  САРНУК

Старши  експерт

„Арх. и УП“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

31

48-РКИ-84

06.06.2018 г.

КРИСТИНА  НАЙДЕНОВА  ГАРАБИТОВА

Главен  инспектор  СД

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

32

48-РКИ-85

07.06.2018 г.

МАЯ  НИКОЛАЕВА  ТАШЕВА

Главен  инспектор  СД

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

33

48-РКИ-86

07.06.2018 г.

КОНСТАНТИН  ГЕОРГИЕВИЧ  ГЕОРГИНОВ

Началник отдел ТСУ

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

34

48-РКИ-87

07.06.2018 г.

МАРИАНА  ИВАНОВА  ИВАНОВА

Главен  специалист  КРВП

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

35

48-РКИ-88

07.06.2018 г.

ЕЛЕНА  ЙОРДАНОВА  МАРГАРИТОВА

Старши експерт  ПС

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

36

48-РКИ-89

07.06.2018 г.

ДЕНКА  КИРИЛОВА  ВЕЛКОВА

Главен  специалист  „Преписки“

да

не

Рена Караколева

Напуснала  ИЗТЕГЛИ

37

48-РКИ-90

07.06.2018 г.

ЕВТИМИЯ  БОРИСОВА  ПЪРВАНОВА

Началник  отдел  ЕЗОСД

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

38

48-РКИ-91

07.06.2018 г.

МАРИЯ  СПАСОВА  СТАВРЕВА

Главен  специалист  „Преписки“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

39

48-РКИ-92

07.06.2018 г.

ВЕСКА  ГЕОРГИЕВА  ГАРОВА

Старши  счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

40

48-РКИ-93

07.06.2018 г.

НАДЕЖДА  ДИМИТРОВА  ДИМИТРОВА

Старши  експерт – счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

41

48-РКИ-94

07.06.2018 г.

РЕНА  АНГЕЛОВА  КАРАКОЛЕВА

Главен  специалист  ЧР

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

42

48-РКИ-95

07.06.2018 г.

ПЕНКА  АТАНАСОВА  КОСТОВА

Директор  ДК  “Звездичка“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

43

48-РКИ-96

07.06.2018 г.

ТОНИ  ГЕОРГИЕВА  ХРИСТОВА

Главен експерт ЧР

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

44

48-РКИ-97

07.06.2018 г.

ЕКАТЕРИНА  ДИМИТРОВА  СТЕФАНОВА

Главен  експерт  ГР

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

45

48-РКИ-98

07.06.2018 г.

КРАСИМИРА  ИВАНОВА  ПОПОВА

Главен  специалист  ГР

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

46

48-РКИ-99

07.06.2018 г.

ЕМИЛИЯ  ВЛАДИМИРОВА  ГЕРАСИМОВА

Директор  ДЯ  „Слънчо“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

47

48-РКИ-100

07.06.2018 г.

ПЕТЯ РАЙЧЕВА КАРАДЖОВА-СТОЯНОВА

Старши  експерт  ГР

да

не

Рена

Караколева

ИЗТЕГЛИ

48

48-РКИ-101

07.06.2018 г.

НИНА  ДИМИТРОВА  АВРАМОВА

Началник  отдел  ГРАО

да

не

Рена

Караколева

ИЗТЕГЛИ

49

48-РКИ-102

07.06.2018 г.

ГАЛИНА  МАРКОВА  АНГЕЛОВА

Главен  специалист  ГР

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

50

48-РКИ-103

07.06.2018 г.

ДАФИНКА  ИВАНОВА  ЙОРДАНОВА

Директор  ДЯ      „Патиланци“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

51

48-РКИ-104

07.06.2018 г.

АТАНАСКА  ГEОРГИЕВА  МИНЧЕВА

Директор  ДЯ      „Климентина“

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

52

48-РКИ-105

07.06.2018 г.

ВИКТОРИЯ  ВАСИЛЕВА  ЧЕРВЕНКОВА

Старши  експерт-счетоводител

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

53

48-РКИ-106

07.06.2018 г.

ТАТЯНА  ГЕОРГИЕВА  ГЮЛЕВА

Старши  експерт – счетоводител

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

54

48-РКИ-107

07.06.2018 г.

АННА  ИВАНОВА  ПОПОВА

Главен  счетоводител

“Здравеопазване“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

55

48-РКИ-108

08.06.2018 г.

АНА  ПЕТРОВА  ПАУНОВА

Старши  счетоводител

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

56

48-РКИ-109

08.06.2018 г.

МАРИЯ  КРАСИМИРОВА  НАЙДЕНОВА

Главен  специалист  ГР

да

не

Тони       Христова

ИЗТЕГЛИ

57

48-РКИ-110

08.06.2018 г.

МИГЛЕНА  ИВАНОВА  МИЛАНОВА

Старши  експерт – счетоводител

да

не

Рена  Караколева

Напуснала

ИЗТЕГЛИ

58

48-РКИ-111

08.06.2018 г.

СТОЯНКА  АТАНАСОВА  ЙОРДАНОВА

Касиер

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

59

48-РКИ-112

08.06.2018 г.

ВАСКО  ГЕОРГИЕВ  КОСТАДИНОВ

Главен  експерт

„ОМП и ГЗ“

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

60

48-РКИ-113

08.06.2018 г.

ЕЛЕНА  НИКОЛАЕВА  АБРАШЕВА

Главен  юрисконсулт

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

61

48-РКИ-114

08.06.2018 г.

ВАНЯ  ГЕОРГИЕВА  ИЛИЕВА

Старши експерт ЗСД

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

62

48-РКИ-115

08.06.2018 г.

АСЕН  МИТКОВ  ЧОЛАКОВ

Главен  специалист  „Ремонти“

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

63

48-РКИ-116

08.06.2018 г.

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ГУНЧЕВА-КОНДЕВА

Старши  експерт

В и К

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

64

48-РКИ-117

11.06.2018 г.

КРАСИМИР  ИВАНОВ  ТОДОРОВ

Главен  експерт  СА

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

65

48-РКИ-118

11.06.2018 г.

ТЕОДОРА  ТАНЕВА  МАРИНОВА

Старши експерт  ЕЛ

да

не

РенаКараколева

ИЗТЕГЛИ

66

48-РКИ-119

15.06.2018 г.

МИГЛЕНА  ИВАНОВА  МИЛАНОВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена Караколева

Напуснала

67

48-РКИ-120

12.07.2018 г.

НАДЯ  ИВАНОВА  БАБУНСКА

Главен  експерт

„Арх. и Гр.“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

68

48-РКИ-122

24.08.2018 г.

ЕМИЛИЯ  ЛАЗАРОВА  ЛИСОВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

69

48-РКИ-123

03.09.2018 г.

САШКА  ПЕТЕВА  ХРИСТОВА

Младши експерт

„Арх. и Бл“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

70

48-РКИ-125

19.10.2018г.

ТАТЯНА  ГЕОРГИЕВА  ГЮЛЕВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена         Караколева

Напуснала

ИЗТЕГЛИ

71

48-РКИ-127

26.10.2018г.

ВЕЛИЧКА  БОНЧЕВА  СЕВРИЕВА

Старши експерт-счетоводител“Здр“

да

не

Рена         Караколева

ИЗТЕГЛИ

72

48-РКИ-131

28.11.2018г.

ВЕСЕЛИН  НИКОЛОВ  ВЛАСЕВ

Старши експерт „В и К“

да

не

Рена         Караколева

ИЗТЕГЛИ

73

48-РКИ-132

30.11.2018 г.

ТОНИ  ГЕОРГИЕВА  ХРИСТОВА

Главен  експерт ЧР

да

не

Рена         Караколева

Напуснала

ИЗТЕГЛИ