НАЧАЛО / АДМИНИСТРАЦИЯ / ДЕКЛАРАЦИИ

Декларации по чл. 35 от ЗПКОНПИ подадени от служителите

на район „Южен“ – община Пловдив

№ по

ред

Декларация

Подадена

на дата

Име, презиме,

фамилия на служителя

Длъжност

По чл. 35, ал.1,

т. 2

По чл. 35, ал.1,

т. 4

Служител, вписал в регистъра

Забележка:

Файл за изтегляне

1

48-РКИ-54

01.06.2018 г.

ЕЛЕНА  КИРИЛОВА  ДИМИТРОВА

Младши експерт-счетоводител

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

2

48-РКИ-55

01.06.2018 г.

АНТОАНЕТА  ПЛАМЕНОВА  УЗУНОВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

3

48-РКИ-56

01.06.2018 г.

ТЕОДОРА  ИЛКОВА  ВАСЕВА

Главен експерт КАО

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

4

48-РКИ-57

04.06.2018 г.

СТАНИМИР  КУНЕВ  НЕДЯЛКОВ

Главен специалист РСК

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

5

48-РКИ-58

04.06.2018 г.

ЕЛИАНА ЖЕЛЯЗКОВА КЬОСЕВА

Специалист „Деловодител“

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

6

48-РКИ-59

05.06.2018 г.

НЕВЕНА  СТАЛИАНОВА  ПАВЛОВА

Главен експерт ПГС

да

не

Рена

Караколева

ИЗТЕГЛИ

7

48-РКИ-60

05.06.2018 г.

ЛЮБОМИР  РАДОСЛАВОВ  СЛАВЧЕВ

Младши експерт РСК

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

8

48-РКИ-61

05.06.2018 г.

МАРИЯНА  КАМЕНОВА  БЪЧВАРОВА

Главен експерт КАО

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

9

48-РКИ-62

05.06.2018 г.

МАННО  АГОП  МИТЕВА

Главен специалист

„Чистота“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

10

48-РКИ-63

05.06.2018 г.

НЕЛА  КОЙЧЕВА  ТОДОРОВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

11

48-РКИ-64

05.06.2018 г.

ПЕТРАНКА  ИЛИЕВА  ХРИСИМОВА

Старши  специалист „Чертожник“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

12

48-РКИ-65

05.06.2018 г.

ПАВЛИНА  ДИНКОВА  ГЕОРГИЕВА

Старши специалист „Преписки“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

13

48-РКИ-66

05.06.2018 г.

РОСИЦА  АНДОНОВА  ТЕМЕНУГОВА

Секретар на район   „Южен“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

14

48-РКИ-67

05.06.2018 г.

АНТОНИЯ  ИЛИЕВА  КЪРТЕВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

15

48-РКИ-68

05.06.2018 г.

ВЕСКО  АТАНАСОВ  МИХАЙЛОВ

Главен експерт ООС

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

16

48-РКИ-69

05.06.2018 г.

ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА  ГРОЗДАНОВА

Старши счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

17

48-РКИ-70

06.06.2018 г.

СЕВДАЛИНА  ГЕОРГИЕВА  ЦВЕТКОВА

Главен  юрисконсулт

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

18

48-РКИ-71

06.06.2018 г.

ЗДРАВКА  БОЖКОВА  ПАРАЛИНГОВА

Главен  специалист ЖН

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

19

48-РКИ-72

06.06.2018 г.

СТЕЛА  ЗДРАВКОВА  СЪБЕВА

Главен  инспектор СД

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

20

48-РКИ-73

06.06.2018 г.

ПОЛЯ  СТОЯНОВА  ПЕНОВА

Директор   ДЯ     „Мечта“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

21

48-РКИ-74

06.06.2018 г.

ДОНКА  ВАСИЛЕВА  БЛАГОЕВА

Касиер  „Такси“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

22

48-РКИ-75

06.06.2018 г.

ЧАВДАР  ИВАНОВ  МИТОВСКИ

Главен  инспектор  СД

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

23

48-РКИ-76

06.06.2018 г.

ФАНКА  СВЕТОСЛАВОВА  АДАМОВА

Старши  специалист  „Приходи“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

24

48-РКИ-77

06.06.2018 г.

МИРОСЛАВ  ГЕОРГИЕВ  ДОЙЧЕВ

Директор  дирекция  КАО

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

25

48-РКИ-78

06.06.2018 г.

ПЕТЯ  НИКОЛОВА  ШАРКОВА

Главен  експерт      ОиК

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

26

48-РКИ-79

06.06.2018г.

ДИМИТРИЙКА ЗАПРЯНОВА ТЕЛЧАРОВА

Главен специалист КРВП

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

27

48-РКИ-80

06.06.2018 г.

НИНА  НИКОЛОВА  ПЮТЕР

Главен  експерт  ОС

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

28

48-РКИ-81

06.06.2018 г.

ДИМИТЪР  АТАНАСОВ  КАЦАРОВ

Главен  експерт  КРВП

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

29

48-РКИ-82

06.06.2018 г.

ХРИСТИНА  ИВАНОВА  ЗИСОВА

Главен  експерт  БФ

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

30

48-РКИ-83

06.06.2018 г.

МАНУЕЛА  РАЙМОНД  САРНУК

Старши  експерт

„Арх. и УП“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

31

48-РКИ-84

06.06.2018 г.

КРИСТИНА  НАЙДЕНОВА  ГАРАБИТОВА

Главен  инспектор  СД

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

32

48-РКИ-85

07.06.2018 г.

МАЯ  НИКОЛАЕВА  ТАШЕВА

Главен  инспектор  СД

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

33

48-РКИ-86

07.06.2018 г.

КОНСТАНТИН  ГЕОРГИЕВИЧ  ГЕОРГИНОВ

Началник отдел ТСУ

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

34

48-РКИ-87

07.06.2018 г.

МАРИАНА  ИВАНОВА  ИВАНОВА

Главен  специалист  КРВП

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

35

48-РКИ-88

07.06.2018 г.

ЕЛЕНА  ЙОРДАНОВА  МАРГАРИТОВА

Старши експерт  ПС

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

36

48-РКИ-89

07.06.2018 г.

ДЕНКА  КИРИЛОВА  ВЕЛКОВА

Главен  специалист  „Преписки“

да

не

Рена Караколева

Напуснала  ИЗТЕГЛИ

37

48-РКИ-90

07.06.2018 г.

ЕВТИМИЯ  БОРИСОВА  ПЪРВАНОВА

Началник  отдел  ЕЗОСД

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

38

48-РКИ-91

07.06.2018 г.

МАРИЯ  СПАСОВА  СТАВРЕВА

Главен  специалист  „Преписки“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

39

48-РКИ-92

07.06.2018 г.

ВЕСКА  ГЕОРГИЕВА  ГАРОВА

Старши  счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

40

48-РКИ-93

07.06.2018 г.

НАДЕЖДА  ДИМИТРОВА  ДИМИТРОВА

Старши  експерт – счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

41

48-РКИ-94

07.06.2018 г.

РЕНА  АНГЕЛОВА  КАРАКОЛЕВА

Главен  специалист  ЧР

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

42

48-РКИ-95

07.06.2018 г.

ПЕНКА  АТАНАСОВА  КОСТОВА

Директор  ДК  “Звездичка“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

43

48-РКИ-96

07.06.2018 г.

ТОНИ  ГЕОРГИЕВА  ХРИСТОВА

Главен експерт ЧР

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

44

48-РКИ-97

07.06.2018 г.

ЕКАТЕРИНА  ДИМИТРОВА  СТЕФАНОВА

Главен  експерт  ГР

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

45

48-РКИ-98

07.06.2018 г.

КРАСИМИРА  ИВАНОВА  ПОПОВА

Главен  специалист  ГР

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

46

48-РКИ-99

07.06.2018 г.

ЕМИЛИЯ  ВЛАДИМИРОВА  ГЕРАСИМОВА

Директор  ДЯ  „Слънчо“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

47

48-РКИ-100

07.06.2018 г.

ПЕТЯ РАЙЧЕВА КАРАДЖОВА-СТОЯНОВА

Старши  експерт  ГР

да

не

Рена

Караколева

ИЗТЕГЛИ

48

48-РКИ-101

07.06.2018 г.

НИНА  ДИМИТРОВА  АВРАМОВА

Началник  отдел  ГРАО

да

не

Рена

Караколева

ИЗТЕГЛИ

49

48-РКИ-102

07.06.2018 г.

ГАЛИНА  МАРКОВА  АНГЕЛОВА

Главен  специалист  ГР

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

50

48-РКИ-103

07.06.2018 г.

ДАФИНКА  ИВАНОВА  ЙОРДАНОВА

Директор  ДЯ      „Патиланци“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

51

48-РКИ-104

07.06.2018 г.

АТАНАСКА  ГEОРГИЕВА  МИНЧЕВА

Директор  ДЯ      „Климентина“

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

52

48-РКИ-105

07.06.2018 г.

ВИКТОРИЯ  ВАСИЛЕВА  ЧЕРВЕНКОВА

Старши  експерт-счетоводител

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

53

48-РКИ-106

07.06.2018 г.

ТАТЯНА  ГЕОРГИЕВА  ГЮЛЕВА

Старши  експерт – счетоводител

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

54

48-РКИ-107

07.06.2018 г.

АННА  ИВАНОВА  ПОПОВА

Главен  счетоводител

“Здравеопазване“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

55

48-РКИ-108

08.06.2018 г.

АНА  ПЕТРОВА  ПАУНОВА

Старши  счетоводител

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

56

48-РКИ-109

08.06.2018 г.

МАРИЯ  КРАСИМИРОВА  НАЙДЕНОВА

Главен  специалист  ГР

да

не

Тони       Христова

ИЗТЕГЛИ

57

48-РКИ-110

08.06.2018 г.

МИГЛЕНА  ИВАНОВА  МИЛАНОВА

Старши  експерт – счетоводител

да

не

Рена  Караколева

Напуснала

ИЗТЕГЛИ

58

48-РКИ-111

08.06.2018 г.

СТОЯНКА  АТАНАСОВА  ЙОРДАНОВА

Касиер

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

59

48-РКИ-112

08.06.2018 г.

ВАСКО  ГЕОРГИЕВ  КОСТАДИНОВ

Главен  експерт

„ОМП и ГЗ“

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

60

48-РКИ-113

08.06.2018 г.

ЕЛЕНА  НИКОЛАЕВА  АБРАШЕВА

Главен  юрисконсулт

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

61

48-РКИ-114

08.06.2018 г.

ВАНЯ  ГЕОРГИЕВА  ИЛИЕВА

Старши експерт ЗСД

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

62

48-РКИ-115

08.06.2018 г.

АСЕН  МИТКОВ  ЧОЛАКОВ

Главен  специалист  „Ремонти“

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

63

48-РКИ-116

08.06.2018 г.

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ГУНЧЕВА-КОНДЕВА

Старши  експерт

В и К

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

64

48-РКИ-117

11.06.2018 г.

КРАСИМИР  ИВАНОВ  ТОДОРОВ

Главен  експерт  СА

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

65

48-РКИ-118

11.06.2018 г.

ТЕОДОРА  ТАНЕВА  МАРИНОВА

Старши експерт  ЕЛ

да

не

РенаКараколева

ИЗТЕГЛИ

66

48-РКИ-119

15.06.2018 г.

МИГЛЕНА  ИВАНОВА  МИЛАНОВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена Караколева

Напуснала

67

48-РКИ-120

12.07.2018 г.

НАДЯ  ИВАНОВА  БАБУНСКА

Главен  експерт

„Арх. и Гр.“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

68

48-РКИ-122

24.08.2018 г.

ЕМИЛИЯ  ЛАЗАРОВА  ЛИСОВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

69

48-РКИ-123

03.09.2018 г.

САШКА  ПЕТЕВА  ХРИСТОВА

Младши експерт

„Арх. и Бл“

да

не

Рена Караколева

ИЗТЕГЛИ

70

48-РКИ-125

19.10.2018г.

ТАТЯНА  ГЕОРГИЕВА  ГЮЛЕВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена         Караколева

Напуснала

ИЗТЕГЛИ

71

48-РКИ-127

26.10.2018г.

ВЕЛИЧКА  БОНЧЕВА  СЕВРИЕВА

Старши експерт-счетоводител“Здр“

да

не

Рена         Караколева

ИЗТЕГЛИ

72

48-РКИ-131

28.11.2018г.

ВЕСЕЛИН  НИКОЛОВ  ВЛАСЕВ

Старши експерт „В и К“

да

не

Рена         Караколева

ИЗТЕГЛИ

73

48-РКИ-132

30.11.2018 г.

ТОНИ  ГЕОРГИЕВА  ХРИСТОВА

Главен  експерт ЧР

да

не

Рена         Караколева

Напуснала

ИЗТЕГЛИ

№ по ред

Декларация    №

Подадена на дата

Име, презиме, фамилия на служителя

Длъжност

По чл. 35, ал.1,

т. 2

По чл. 35, ал.1,

т. 4

Служител, вписал в регистъра

Забележка

1

19Ю-РКИ-3

13.02.2019 г.

ЕЛЕНА  ГЕНОВА  СТОЯНОВА

Главен  експерт      ЧР

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

2

19Ю-РКИ-4

13.02.2019 г.

АНАСТАСИЯ  ЛАЗАРОВА  КОСТАДИНОВА

Директор  ДК  „Звездичка“

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

3

19Ю-РКИ-5

15.04.2019г.

ЕЛИАНА  ЖЕЛЯЗКОВА  КЬОСЕВА

Специалист „Деловодител“

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

4

19Ю-РКИ-7

22.04.2019г.

ТЕОДОРА  ИЛКОВА  ВАСЕВА

Главен експерт  КАО

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

5

19Ю-РКИ-8

22.04.2019г.

РОСИЦА  АНДОНОВА  ТЕМЕНУГОВА

Секретар   на район“Южен“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

6

19Ю-РКИ-9

23.04.2019г.

РЕНА  АНГЕЛОВА  КАРАКОЛЕВА

Главен

специалист  ЧР

да

не

Рена

Караколева

ИЗТЕГЛИ

7

19Ю-РКИ-10

23.04.2019г.

ДИМИТЪР  АТАНАСОВ  КАЦАРОВ

Главен  експерт КРВП

да

не

Рена

Караколева

ИЗТЕГЛИ

8

19Ю-РКИ-11

24.04.2019г.

САШКА  ПЕТЕВА  ХРИСТОВА

Младши експерт  „Арх. и Бл.“

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

9

19Ю-РКИ-12

25.04.2019г.

КРАСИМИР  ИВАНОВ  ТОДОРОВ

Главен  експерт      СА

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

10

19Ю-РКИ-13

25.04.2019г.

МАННО  АГОП  МИТЕВА

Главен  специалист  „Чистота“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

Напускане

11

19Ю-РКИ-14

25.04.2019г.

МАННО  АГОП  МИТЕВА

Главен специалист  „Чистота“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

12

19Ю-РКИ-15

02.05.2019г.

МАНУЕЛА  РАЙМОНД  САРНУК

Старши експерт  „Арх.и Уп“

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

13

19Ю-РКИ-16

03.05.2019г.

ПЕТЯ  НИКОЛОВА  ШАРКОВА

Главен експерт  „ОиК“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

14

19Ю-РКИ-17

03.05.2019г.

МАРИЯНА  КАМЕНОВА  БЪЧВАРОВА

Главен  експерт   КАО

да

не

Рена      Караколева

ИЗТЕГЛИ

15

19Ю-РКИ-18

07.05.2019г.

СЕВДАЛИНА  ГЕОРГИЕВА  ЦВЕТКОВА

Главен    юрисконсулт

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

16

19Ю-РКИ-19

07.05.2019г.

МИРОСЛАВ  ГЕОРГИЕВ  ДОЙЧЕВ

Директор   дирекция  КАО

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

17

19Ю-РКИ-20

07.05.2019г.

НИНА  НИКОЛОВА  ПЮТЕР

Главен  експерт      ОС

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

18

19Ю-РКИ-21

07.05.2019г.

ЗДРАВКА  БОЖКОВА  ПАРАЛИНГОВА

Главен  специалист ЖН

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

19

19Ю-РКИ-22

07.05.2019г.

ХРИСТИНА  ИВАНОВА  ЗИСОВА

Главен  експерт

БФ

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

20

19Ю-РКИ-23

08.05.2019г.

ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА  ГРОЗДАНОВА

Старши счетоводител

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

21

19Ю-РКИ-24

08.05.2019г.

АНТОНИЯ  ИЛИЕВА  КЪРТЕВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

22

19Ю-РКИ-25

08.05.2019г.

ВЕСКО  АТАНАСОВ  МИХАЙЛОВ

Главен експерт    ООС

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

23

19Ю-РКИ-26

08.05.2019г.

ПАВЛИНА  ДИНКОВА  ГЕОРГИЕВА

Главен специалист „Преписки“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

24

19Ю-РКИ-27

08.05.2019г.

ПЕТРАНКА  ИЛИЕВА  ХРИСИМОВА

Главен  специалист  ТСУ

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

25

19Ю-РКИ-28

08.05.2019г.

МАРИЯ  СПАСОВА  СТАВРЕВА

Главен  специалист  „Преписки“

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

26

19Ю-РКИ-29

08.05.2019г.

СТАНИМИР  КУНЕВ  НЕДЯЛКОВ

Главен специалист  РСК

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

27

19Ю-РКИ-30

09.05.2019г.

НЕВЕНА  СТАЛИАНОВА  ПАВЛОВА

Старши експерт

ПГС

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

28

19Ю-РКИ-31

09.05.2019г.

ЕЛЕНА  ЙОРДАНОВА  МАРГАРИТОВА

Старши  експерт    ПС

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

29

19Ю-РКИ-32

09.05.2019г.

АНТОАНЕТА  ПЛАМЕНОВА  УЗУНОВА

Старши  експерт -счетоводител

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

30

19Ю-РКИ-33

09.05.2019г.

ВЕСЕЛИН  НИКОЛОВ  ВЛАСЕВ

Старши експерт    ВиК

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

31

19Ю-РКИ-34

09.05.2019г.

ЕВТИМИЯ  БОРИСОВА  ПЪРВАНОВА

Началник  отдел

ЕЗОСД

да

не

Рена      Караколева

ИЗТЕГЛИ

32

19Ю-РКИ-35

09.05.2019г.

НИНА  ДИМИТРОВА  АВРАМОВА

Началник  отдел   ГРАО

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

33

19Ю-РКИ-36

09.05.2019г.

ВАСКО  ГЕОРГИЕВ  КОСТАДИНОВ

Главен  специалист  „ОМП и Гз“

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

34

19Ю-РКИ-37

09.05.2019г.

ПЕТЯ РАЙЧЕВА КАРАДЖОВА-СТОЯНОВА

Старши експерт

ГР

да

не

Рена      Караколева

ИЗТЕГЛИ

35

19Ю-РКИ-38

09.05.2019г.

КРАСИМИРА  ИВАНОВА  ПОПОВА

Старши  специалист ГР

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

36

19Ю-РКИ-39

09.05.2019г.

ЕКАТЕРИНА  ДИМИТРОВА  СТЕФАНОВА

Старши  експерт     ГР

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

37

19Ю-РКИ-40

09.05.2019г.

ГАЛИНА  МАРКОВА  АНГЕЛОВА

Старши  специалист  ГР

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

38

19Ю-РКИ-41

09.05.2019г.

МАРИЯ  КРАСИМИРОВА  НАЙДЕНОВА

Старши  специалист  ГР

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

39

19Ю-РКИ-42

09.05.2019г.

ФАНКА  СВЕТОСЛАВОВА  АДАМОВА

Старши  специалист  „Приходи“

да

не

Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

40

19Ю-РКИ-43

09.05.2019г.

ДОНКА  ВАСИЛЕВА  БЛАГОЕВА

Касиер-такси

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

41

19Ю-РКИ-44

10.05.2019г.

ВИКТОРИЯ  ВАСИЛЕВА  ЧЕРВЕНКОВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

42

19Ю-РКИ-45

10.05.2019г.

АСЕН  МИТКОВ  ЧОЛАКОВ

Главен специалист  „Ремонти“

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

43

19Ю-РКИ-46

10.05.2019г.

АННА  ИВАНОВА  ПОПОВА

Главен счетоводител  „Здравеопазване“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

44

19Ю-РКИ-47

10.05.2019г.

СТОЯНКА  АТАНАСОВА  ЙОРДАНОВА

Касиер

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

45

19Ю-РКИ-48

10.05.2019г.

ВЕЛИЧКА  БОНЧЕВА  СЕВРИЕВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

46

19Ю-РКИ-49

10.05.2019г.

НЕЛА  КОЙЧЕВА  ТОДОРОВА

Старши експерт-счетоводител

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

47

19Ю-РКИ-50

10.05.2019г.

КРИСТИНА  НАЙДЕНОВА  ГАРАБИТОВА

Главен инспектор СД

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

48

19Ю-РКИ-51

13.05.2019г.

АНА  ПЕТРОВА  ПАУНОВА

Старши счетоводител

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

49

19Ю-РКИ-52

13.05.2019г.

ЧАВДАР  ИВАНОВ  МИТОВСКИ

Главен инспектор СД

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

50

19Ю-РКИ-53

13.15.2019г.

ЛЮБОМИР  РАДОСЛАВОВ  СЛАВЧЕВ

Главен  експерт    РСК

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

51

19Ю-РКИ-54

13.05.2019г.

ЛЮБОМИР  РАДОСЛАВОВ  СЛАВЧЕВ

Младши  експерт   РСК

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

Напускане

52

19Ю-РКИ-55

13.05.2019г.

ВАНЯ  ГЕОРГИЕВА  ИЛИЕВА

Старши  експерт   ЗСД

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

53

19Ю-РКИ-56

13.05.2019г.

ТЕОДОРА  ТАНЕВА  МАРИНОВА

Старши  експерт     ЕЛ

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

54

19Ю-РКИ-57

13.05.2019г.

МАРИАНА  ИВАНОВА  ИВАНОВА

Главен  специалист  КРВП

да

не

Рена       Караколева

ИЗТЕГЛИ

55

19Ю-РКИ-58

13.05.2019г.

ДИМИТРИЙКА   ЗАПРЯНОВА  ТЕЛЧАРОВА

Главен  специалист  КРВП

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

56

19Ю-РКИ-59

13.05.2019г.

МАЯ  НИКОЛАЕВА  ТАШЕВА

Главен  инспектор  СД

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

57

19Ю-РКИ-60

13.05.2019г.

СТЕЛА  ЗДРАВКОВА  СЪБЕВА

Главен  инспектор  СД

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

58

19Ю-РКИ-61

14.05.2019г.

ВЕСКА  ГЕОРГИЕВА  ГАРОВА

Старши  счетоводител

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

59

19Ю-РКИ-62

14.05.2019г.

НАДЕЖДА  ДИМИТРОВА  ДИМИТРОВА

Старши  експерт-счетоводител

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

60

19Ю-РКИ-63

14.05.2019г.

КОНСТАНТИН  ГЕОРГИЕВИЧ  ГЕОРГИНОВ

Началник  отдел    ТСУ

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

61

19Ю-РКИ-64

14.05.2019г.

АТАНАСКА  ГЕОРГИЕВА  МИНЧЕВА

Директор  ДЯ  „Климентина“

да

не

Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

62

19Ю-РКИ-65

15.05.2019г.

ЕМИЛИЯ  ЛАЗАРОВА  ЛИСОВА

Старши  експерт-счетоводител

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

63

19Ю-РКИ-66

15.05.2019г.

ПОЛЯ  СТОЯНОВА  ПЕНОВА

Директор  ДЯ „Мечта“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

64

19Ю-РКИ-67

15.05.2019г.

ЕМИЛИЯ  ВЛАДИМИРОВА  ГЕРАСИМОВА

Директор  ДЯ „Слънчо“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

65

19Ю-РКИ-68

15.05.2019г.

НАДЯ  ИВАНОВА  БАБУНСКА

Главен експерт  „Арх.и Гр.“

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

66

19Ю-РКИ-69

15.05.2019г.

ДАФИНКА  ИВАНОВА  ЙОРДАНОВА

Директор  ДЯ „Патиланци“

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

67

19Ю-РКИ-70

15.05.2019г.

ЕЛЕНА  НИКОЛАЕВА  АБРАШЕВА

Главен    юрисконсулт

да

не

Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

68

19Ю-РКП-71

16.07.2019г.

МАЛИНА  СТОЯНОВА  СТАНИЛЧЕВА

Главен  експерт   КАО

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

69

19Ю-РКП-72

19.07.2019г.

ДИМИТЪР  АТАНАСОВ  КАЦАРОВ

Главен експерт КРВП

да

не

Рена    Караколева

ИЗТЕГЛИ

70

19Ю-РКИ-73

22.07.2019г.

СВЕТЛА  ГЕОРГИЕВА  АРШИНКОВА

Касиер                     „Такси“

да

не

Рена       Караколева

ИЗТЕГЛИ

71

19Ю-РКИ-74

24.07.2019г.

ДОНКА  ВАСИЛЕВА  БЛАГОЕВА

Касиер „Такси“

да

не

Рена        Караколева

ИЗТЕГЛИ

напускане

72

19Ю-РКИ-75

25.07.2019г.

ТЕОДОРА  ИЛКОВА  ВАСЕВА

Главен експерт     КАО

да

не

Рена         Караколева

ИЗТЕГЛИ

напускане

73

19Ю-РКИ-76

02.10.2019г.

КРАСИМИР  ИВАНОВ  ТОДОРОВ

Главен експерт СА

да

не

Рена      Караколева

ИЗТЕГЛИ

напускане

74

19Ю-РКИ-77

11.10.2019г.

СЕВДАЛИНА  ГЕОРГИЕВА  ЦВЕТКОВА

Главен юрисконсулт

да

не

Рена      Караколева

ИЗТЕГЛИ

напускане

75

19Ю-РКИ-78

02.12.2019г.

ТОНИ  ГЕОРГИЕВА  ХРИСТОВА

Главен експерт ЧР

да

не

Рена      Караколева

ИЗТЕГЛИ

Напускане -1 година

76

19Ю-РКИ-79

05.12.2019г.

МИРЕНА ГЕНЧЕВА ИЛЧЕВА-АТАНАСОВА

Главен експерт СА

да

не

Рена      Караколева

ИЗТЕГЛИ

№ по ред Декларация № Подадена на дата Име, презиме, фамилия на служителя Длъжност

По чл. 35, ал.1,

т. 1

По чл. 35, ал.1,

т. 3

Служител, вписал в регистъра Забележка
1 20Ю-РКИ-4 03.02.2020г. ПЕТЯ РАЙЧЕВА КАРАДЖОВА-СТОЯНОВА Старши експерт ГР да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
2 20Ю-РКИ-5 03.02.2020г. ПАВЕЛ РАНГЕЛОВ МИЛУШЕВ Заместник-кмет да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
3 20Ю-РКИ-6 03.02.2020г. АТАНАСКА ИВАНОВА ТУНТОВА Заместник-кмет да не Рена        Караколева ИЗТЕГЛИ
4 20Ю-РКИ-7 03.02.2020г. ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА Заместник-кмет да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
5 20Ю-РКИ-8 11.02.2020г. НИКОЛАЙ ИЛИЕВ АРАБАДЖИЕВ Старши експерт ГР да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
6 20Ю-РКИ-9 17.02.2020г. АТАНАСКА ИВАНОВА ТУНТОВА Заместник  кмет да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
7 20Ю-РКИ-10 17.02.2020г. НИКОЛАЙ КАМЕНОВ СТОЕВ Юрисконсулт да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
8 20Ю-РКИ-11 25.02.2020г. ПАНКО ЕНЕВ ЕНЕВ Заместник-кмет да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
9 20Ю-РКИ-14 03.04.2020г. НИКОЛАЙ ИЛИЕВ АРАБАДЖИЕВ Инспектор  СД да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
10 20Ю-РКИ-71 21.05.220г. БОРИСЛАВА ИЛИЕВА РОПОВА Старши  специалист  ГР да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ
11 20Ю-РКИ-79 09.06.2020г. НИКОЛАЙ КАМЕНОВ СТОЕВ Юрисконсулт да не Рена Караколева ИЗТЕГЛИ

12

 20Ю-РКИ-95

 27.10.2020г.

 ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ СТОИМЕНОВ

 Старши експерт „ВиК“

да

 не

 Рена Караколева

 ИЗТЕГЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ по ред Декларация    №

Подадена

на дата

Име, презиме, фамилия на служителя Длъжност

По чл. 35, ал.1,

т. 2

По чл. 35, ал.1,

т. 4

Служител, вписал в регистъра Забележка
1 20Ю-РКИ-2 14.01.2020г. ЕКАТЕРИНА  ДИМИТРОВА  СТЕФАНОВА Старши  експерт ГР да не Рена  Караколева

ИЗТЕГЛИ

Напущане

2 20Ю-РКИ-3 16.01.2020г. СЕВДАЛИНА  ГЕОРГИЕВА  ЦВЕТКОВА Главен юрисконсулт да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
3 20Ю-РКИ-4 03.02.2020г. ПЕТЯ Р. КАРАДЖОВА – СТОЯНОВА Старши  експерт ГР да не Рена     Караколева

ИЗТЕГЛИ

Напущане

4 20Ю-РКИ-4 03.02.2020г. ПЕТЯ Р. КАРАДЖОВА – СТОЯНОВА Старши  експерт ГР да не Рена  Караколева ИЗТЕГЛИ
5 20Ю-РКИ-12 02.03.2020г. СЕВДАЛИНА  ГЕОРГИЕВА  ЦВЕТКОВА Главен юрисконсулт да не Рена   Караколева

ИЗТЕГЛИ

Напущане

6 20Ю-РКИ-15 03.04.2020г. НИКОЛАЙ  ИЛИЕВ  АРАБАДЖИЕВ Инспектор СД да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
7 20Ю-РКИ-16 28.04.2020г. РОСИЦА  АНДОНОВА  ТЕМЕНУГОВА Секретар да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
8 20Ю-РКИ-17 29.04.2020г. МИРЕНА ГЕНЧЕВА ИЛЧЕВА-АТАНАСОВА Главен експерт СА да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
9 20Ю-РКИ-18 08.05.2020г. ХРИСТИНА  ИВАНОВА  ЗИСОВА Главен експерт БФ да не

Рена

Караколева

ИЗТЕГЛИ
10 20Ю-РКИ-19 08.05.2020г. МИРОСЛАВ  ГЕОРГИЕВ  ДОЙЧЕВ Директор дирекция АПИО СБ ЧР СД да не

Рена

Караколева

ИЗТЕГЛИ
11 20Ю-РКИ-20 08.05.2020г . РЕНА  АНГЕЛОВА  КАРАКОЛЕВА Главен специалист ЧР да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
12 20Ю-РКИ-21 11.05.2020г. ЕЛИАНА  ЖЕЛЯЗКОВА  КЬОСЕВА Специалист „Деловодител“ да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
13 20Ю-РКИ-22 11.05.2020г. МАЛИНА  СТОЯНОВА  СТАНИЛЧЕВА Главен експерт АО да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
14 20Ю-РКИ-23 11.05.2020г. НЕЛА  КОЙЧЕВА  ТОДОРОВА Старши  експерт-счетоводител да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
15 20Ю-РКИ-24 11.05.2020г. ПАВЛИНА  ДИНКОВА  ГЕОРГИЕВА Главен специалист  „Преписки“ да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
16 20Ю-РКИ-25 11.05.2020г. АННА  ИВАНОВА  ПОПОВА Главен счетоводител да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
17 20Ю-РКИ-26 11.05.2020г. ВИКТОРИЯ  ВАСИЛЕВА  ЧЕРВЕНКОВА Старши експерт счетоводител- да не Рена      Караколева ИЗТЕГЛИ
18 20Ю-РКИ-27 11.05.2020г. НИНА  ДИМИТРОВА  АВРАМОВА Началник отдел ГРАО да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
19 20Ю-РКИ-28 11.05.2020г. ВЕСКО  АТАНАСОВ  МИХАЙЛОВ Главен експерт ООС да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
20 20Ю-РКИ-29 11.05.2020г. АТАНАСКА  ГЕОРГИЕВА  МИНЧЕВА Директор на ДЯ да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
21 20Ю-РКИ-30 11.05.2020г. МАННО  АГОП  МИТЕВА Главен специалист „Чистота“ да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
22 20Ю-РКИ-31 12.05.2020г. ЕМИЛИЯ  ЛАЗАРОВА  ЛИСОВА Старши  експерт-счетоводител да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
23 20Ю-РКИ-32 12.05.2020г. ГАЛИНА  МАРКОВА  АНГЕЛОВА Старши специалист ГР да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
24 20Ю-РКИ-33 12.05.2020г. ЕЛЕНА  ГЕНОВА  СТОЯНОВА Главен експерт ЧР да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
25 20Ю-РКИ-34 12.05.2020г. НЕВЕНА  СТАЛИАНОВА  ПАВЛОВА Старши експерт ПГС да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
26 20Ю-РКИ-35 12.05.2020г. ЛЮБОМИР  РАДОСЛАВОВ  СЛАВЧЕВ Младши експерт РСК да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
27 20Ю-РКИ-36 12.05.2020г. ФАНКА  СВЕТОСЛАВОВА  АДАМОВА Старши специалист „Приходи“ да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
28 20Ю-РКИ-37 12.05.2020г. ЗДРАВКА  БОЖКОВА  ПАРАЛИНГОВА Главен специалист ЖН да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
29 20Ю-РКИ-38 12.05.2020г. ЕЛЕНА  ЙОРДАНОВА  МАРГАРИТОВА Старши експерт ПС да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
30 20Ю-РКИ-39 12.05.2020г. АСЕН  МИТКОВ  ЧОЛАКОВ Главен  специалист  „Ремонти“ да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
31 20Ю-РКИ-40 12.05.2020г. СТОЯНКА  АТАНАСОВА  ЙОРДАНОВА Касиер да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
32 20Ю-РКИ-41 12.05.2020г. МАРИЯНА  КАМЕНОВА  БЪЧВАРОВА Главен  експерт АО да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
33 20Ю-РКИ-42 12.05.2020г. ПЕТРАНКА  ИЛИЕВА  ХРИСИМОВА Главен  специалист УТ да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
34 20Ю-РКИ-43 12.05.2020г. СТЕЛА  ЗДРАВКОВА  СЪБЕВА Главен  инспектор СД да не Рена      Караколева ИЗТЕГЛИ
35 20Ю-РКИ-44 12.05.2020г. АНА  ПЕТРОВА  ПАУНОВА Старши  счетоводител да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
36 20Ю-РКИ-45 12.05.2020г. ВЕСЕЛИН  НИКОЛОВ  ВЛАСЕВ Старши  експерт ВиК да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
37 20Ю-РКИ-46 12.05.2020г. ЧАВДАР  ИВАНОВ  МИТОВСКИ Главен  инспектор СД да не Рена      Караколева ИЗТЕГЛИ
38 20Ю-РКИ-47 12.05.2020г. МАРИЯ  КРАСИМИРОВА  НАЙДЕНОВА Старши  специалист ГР да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
39 20Ю-РКИ-48 13.05.2020г. САШКА  ПЕТЕВА  ХРИСТОВА Младши  експерт „Арх.и Бл“ да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
40 20Ю-РКИ-49 13.05.2020г. КРАСИМИРА  ИВАНОВА  ПОПОВА Старши  специалист ГР да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
41 20Ю-РКИ-50 13.05.2020г. АНТОНИЯ  ИЛИЕВА  КЪРТЕВА Старши  експерт-счетоводител да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
42 20Ю-РКИ-51 13.05.2020г. ИВАНКА  ГЕОРГИЕВА  ГРОЗДАНОВА Старши  счетоводител да не Рена  Караколева ИЗТЕГЛИ
43 20Ю-РКИ-52 13.05.2020г. СТАНИМИР  КУНЕВ  НЕДЯЛКОВ Главен  специалист РСК да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
44 20Ю-РКИ-53 13.05.2020г. НИНА  НИКОЛОВА  ПЮТЕР Главен  експерт ОС да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
45 20Ю-РКИ-54 13.05.2020г. НАДЕЖДА  ДИМИТРОВА  ДИМИТРОВА Старши  експерт- счетоводител да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
46 20Ю-РКИ-55 13.05.2020г. ВЕЛИЧКА  БОНЧЕВА  СЕВРИЕВА Старши  експерт -счетоводител да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
47 20Ю-РКИ-56 13.05.2020г. ЕМИЛИЯ  ВЛАДИМИРОВА  ГЕРАСИМОВА Директор  ДЯ       „Слънчо“ да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
48 20Ю-РКИ-57 13.05.2020г. ВЕСКА  ГЕОРГИЕВА  ГАРОВА Старши  счетоводител да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
49 20Ю-РКИ-58 13.05.2020г. МАРИАНА  ИВАНОВА  ИВАНОВА Главен  специалист  КРВП да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
50 20Ю-РКИ-59 14.05.2020г. АНТОАНЕТА  ПЛАМЕНОВА  УЗУНОВА Старши  експерт – счетоводител да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
51 20Ю-РКИ-60 14.05.2020г. ВАСКО  ГЕОРГИЕВ  КОСТАДИНОВ Главен  специалист  ОМП и ГЗ да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
52 20Ю-РКИ-61 14.05.2020г. МАЯ  НИКОЛАЕВА  ТАШЕВА Главен  инспектор СД да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
53 20Ю-РКИ-62 15.05.2020г. ЕЛЕНА  НИКОЛАЕВА  АБРАШЕВА Главен юрисконсулт да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
54 20Ю-РКИ-63 15.05.2020г. ТЕОДОРА  ТАНЕВА  МАРИНОВА Старши  експерт ЕЛ да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
55 20Ю-РКИ-64 15.05.2020г. АНАСТАСИЯ  ЛАЗАРОВА  КОСТАДИНОВА Директор  ДК „Звездичка“ да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
56 20Ю-РКИ-65 15.05.2020г. ЕВТИМИЯ  БОРИСОВА  ПЪРВАНОВА Главен  експерт  „Екология“ да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
57 20Ю-РКИ-66 15.05.2020г. МАРИЯ  СПАСОВА  СТАВРЕВА Главен  специалист  „Преписки“ да не Рена       Караколева ИЗТЕГЛИ
58 20Ю-РКИ-67 18.05.2020г ДИМИТРИЙКА  ЗАПРЯНОВА  ТЕЛЧАРОВА Главен  специалист  КРВП да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
59 20Ю-РКИ-68 18.05.2020г. ПОЛЯ  СТОЯНОВА  ПЕНОВА Директор  ДЯ „Мечта“ да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
60 20Ю-РКИ-69 19.05.2020г. ПЕТЯ  НИКОЛОВА  ШАРКОВА Главен  експерт ОиК да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
61 20Ю-РКИ-72 26.05.2020г. ДАФИНКА  ИВАНОВА  ЙОРДАНОВА Директор  ДЯ    „Патиланци“ да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
62 20Ю-РКИ-73 26.05.2020г. КОНСТАНТИН  ГЕОРГИЕВИЧ  ГЕОРГИНОВ

Директор  дирекция

УТ УС Е ЗСДОК

да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
63 20Ю-РКИ-74 26.05.2020г. ВАНЯ  ГЕОРГИЕВА  ИЛИЕВА Старши  експерт ЗСД да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
64 20Ю-РКИ-75 27.05.2020г. МАНУЕЛА  РАЙМОНД  САРНУК

Старши  експерт

„Арх. и Уп“

да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
65 20Ю-РКИ-76 28.05.2020г. СВЕТЛА  ГЕОРГИЕВА  АРШИНКОВА Касиер „Такси“ да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
66 20Ю-РКИ-77 01.06.2020г. КРИСТИНА  НАЙДЕНОВА  ГАРАБИТОВА Главен инспектор СД да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ Напущане
67 20Ю-РКИ-78 08.06.2020г. ПЕТЯ НИКОЛОВА ВЕЛИКОВА-ВОСКРЕСЕНСКА Главен  експерт      „Арх.и Гр.“ да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
68 20Ю-РКИ-81 12.06.2020г. БОРИСЛАВА  ИЛИЕВА  РОПОВА Старши специалист  ГР да не Рена    Караколева ИЗТЕГЛИ
69 20Ю-РКИ-82 15.06.2020г. ЕЛЕНА  КИРИЛОВА  ДИМИТРОВА Младши  експерт – счетоводител да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
70 20Ю-РКИ-83 26.06.2020г. НИКОЛАЙ  КАМЕНОВ  СТОЕВ Юрисконсулт да не Рена   Караколева ИЗТЕГЛИ
71 20Ю-РКИ-84 22.07.2020г. ДОБРОМИР  СТОЯНОВ  ЖЕЛЕВ Главен  експерт        КРВП да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
72 20Ю-РКИ-86 23.11.2020г. Владислав Димитров Стоименов Старши експерт ВиК да не Рена     Караколева ИЗТЕГЛИ
73                
74                
75                
76                
77                
78                
79