УСЛУГИ / ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ – ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ /ГРАО/

п.к. 4004 Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

Телефон за връзка: 032/276 145
Началник отдел:
Приемен ден:
Телефон за връзка: 032/276 135
Адрес на електронна поща: grao@south-plovdiv.bg
Работно време: от 08:30 до 17:00, От понеделник до петък.

№ по ред

 ОБЩИНА  ПЛОВДИВ – РАЙОН „ЮЖЕН“

СТРУКТУРНО ЗВЕНО

 НАИМЕНОВАНИЕ НА     УСЛУГАТА

 ПРИЛАГАНИ ДОКУМЕНТИ

 ИСКАНЕ /
ЗАЯВЛЕНИЕ
(образци)
№ на обр.

 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 ТАКСА

 

АДРЕС И ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА ПО УСЛУГАТА

І

 ОТДЕЛ ГРАО

Код  – І

 АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ –

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

   

 

 

 

І

 

 

 

 

ГРАО

 

01. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат или

формуляр А

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно;

Може да се подаде и от родител.

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Pril.1-danni.doc

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен ден

4 лв.

 

8 лв.

 

12 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

 

 

ГРАО

 

 

02. Издаване на препис -извлечение от акт за смърт или формуляр С

Подава се от наследник с документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно.

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние от наследник на починалия

Pril.1-danni.doc

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен ден

 

4 лв.

 

8 лв.

 

12 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

ГРАО

03. Издаване на удостоверение за брак – дубликат /бракове сключени след 2000 г./

 

* Бракове ,сключени преди 2000 г. от дом на младоженците  –Пловдив, ул. „Хр.Г Данов“ 36

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно.

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Pril.1-danni.doc

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен ден

 

4 лв.

 

8 лв.

 

12 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

 

 

ГРАО

 

04. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно.

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние от лицето или от наследник на починалия

Pril.1-danni.doc

Срок  до 5 работни дни

/Изключение правят случаите изискващи предоставяне на информация от друго населено място/

2 лв.

 

 

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

ГРАО

 

05. Издаване на удостоверение за семейно положение

 

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Pril.1-danni.doc

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен ден

4 лв.

 

8 лв.

 

12 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

ГРАО

 

06. Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг и деца

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Pril.1-danni.doc

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен ден

 3 лв.

 

 6 лв.

 

 9 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

ГРАО

 

07. Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

Документ за самоличност или с изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Pril.1-danni.doc

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен ден

2 лв.

 

4 лв.

 

6 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

 

ГРАО

 

08. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Pril.1-danni.doc

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен ден

2 лв.

 

4 лв.

 

6 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

ГРАО

 

09. Удостоверение за наследници

Подава се от наследник с документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение за наследници, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Pril.2-naslednici.doc

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен де

/Изключение правят случаите изискващи предоставяне на удостоверение за наследници от друго населено място/

3 лв.

 

6 лв.

 

 

9 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

 

 

ГРАО

 

 

10. Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Pril.1-danni.doc

В рамките на деня, за който е подадено заявлението

5 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

 

ГРАО

 

 

11. Удостоверение за вписване в регистъра на населението

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Pril.1-danni.doc

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до

един работен ден

5 лв.

 

10 лв.

 

15 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

 

ГРАО

 

12. Адресна регистрация по настоящ адрес на български граждани и чужди граждани с постоянно пребиваване и издаване на удостоверение

 

*  За чуждите граждани и уведомително писмо от сектор „Миграции“.

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно; Документ за собственост  /копие и оригинал за сверка/ или договор за ползване и писмено съгласие на собственика чрез декларация по чл. 92 ал. 3 от ЗГР,  подадена лично или с нотариална заверка на подписа.

Адресна карта за настоящ адрес;

Декларация от собственик по чл. 92, ал. 3 от ЗГР

Pril.-15-nast.adres_.doc

 

д-ция-чл.92ал.3-ЗГР.doc

 

д-ция-чл.92-ал.6-ЗГР.docx

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен ден

1 лв.

 

2 лв.

 

3 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

 

ГРАО

 

13. Адресна регистрация по постоянен адрес на български граждани и чужди граждани с постоянно пребиваване  и издаване на удостоверение

 

*  За чуждите граждани и уведомително писмо от сектор „Миграции“.

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно; Документ за собственост /копие и оригинал за сверка/  или договор за ползване и писмено съгласие на собственика чрез декларация по чл. 92 ал. 3 от ЗГР подадена лично или с нотариална заверка на подписа.

Заявление за постоянен адрес; Декларация от собственик по чл. 92, ал. 3 от ЗГР

Pril.-14-post.-adres.doc

 

д-ция-чл.92ал.3-ЗГР.doc

 

д-ция-чл.92-ал.6-ЗГР.docx

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен ден

2 лв.

 

4 лв.

 

6 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

 

ГРАО

 

14. Издаване на удостоверение за настоящ адрес

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Pril.1-danni.doc

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен ден

1 лв.

 

2 лв.

 

3 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

ГРАО

 

15. Издаване на удостоверение за постоянен адрес

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Pril.1-danni.doc

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен ден

2 лв.

 

4 лв.

 

6 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

Н-к отдел

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

ГРАО

 

16. Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Pril.1-danni.doc

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен ден

1 лв.

 

2 лв.

 

3 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

ГРАО

 

17. Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Pril.1-danni.doc

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен ден

2 лв.

 

4 лв.

 

6 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

ГРАО

 

 

18. Издаване на удостоверение за раждане – Оригинал

Документи за самоличност на родителите или изрично нотариално заверено пълномощно

Получава се на гише от длъжностно лице по гражданско състояние, след представяне на необходимите документи

Веднага след съставяне на Акт за раждане – до 7 дни от датата на раждане

Не се таксува

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

І

 

 

ГРАО

 

19. Издаване на други удостоверения за факти и обстоятелства по гражданско състояние

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Pril.1-danni.doc

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен ден

5 лв.

 

10 лв.

 

15 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

ГРАО

 

20. Заверено копие на страница

/Актова книга, ЛРК, Семеен регистър/

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Pril.1-danni.doc

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен ден

4 лв.

 

8 лв.

 

12 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

ГРАО

 

21. Издаване на справка по архивен ЛРК и НБД „Население“

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Pril.1-danni.doc

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен ден

5 лв.

 

10 лв.

 

15 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

ГРАО

 

22. Издаване на удостоверение за родените от майката деца

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Pril.1-danni.doc

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен ден

4 лв.

 

8 лв.

 

12 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

 

ГРАО

 

23. Възстановяване/промяна  на имена по реда на чл. 19А от ЗГР

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно, копие на акт за раждане

 

Заявление по образец за възстановяване на имена по чл. 19а от ЗГР нотариално заверено

заявл.-чл.19а-ЗГР.docx

Срок до 7 работни дни

Не се таксува

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

І

 

 

 

ГРАО

 

24. Издаване на Уведомление относно признаване на чуждестранно съдебно решение или административен акт по КМЧП /Кодекс за международно частно право/

Документ за самоличност  или изрично нотариално заверено пълномощно; Съдебно решение-оригинал преведен и легализиран

Декларация по чл.117, т.3 и т.4 от КМЧП нотариално заверена

Заявление по образец подадено пред длъжностно лице

заявл.-по-КМЧП-доп.развод.docx

 

дция-чл.-117-т.3т.4-по-КМЧП-Пр.2.docx

Срок до 7 работни дни

10 лв.

 

 

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

ГРАО

 

25. Регистриране на събитието раждане, настъпило в чужбина – на дете, поне единият от родителите, на което е  български гражданин

Документ за самоличност  на родител или изрично нотариално заверено пълномощно;

Оригинален акт за раждане от чужбина, преведен и легализиран или многоезичен акт за раждане /формуляр А/

Заявление по образец подадено пред длъжностно лице

25.1-заявл. дете род.чужбина.doc

25.2-заявл. име чл. 9 от титуляр.docx

25.3-заявл.  име чл.9 от пълномощник.docx

25.4-заявл. име чл.9 от родители.docx

До 7 дни

10 лв.

 

 

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

 

ГРАО

 

26. Вписване на промяна в актове за гражданско състояние, извършена по съдебен или административен ред

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Влязло в сила съдебно решение или друг административен акт, удостоверяващ промяната.

 

До 3 работни дни

Не се таксува

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

 

ГРАО

 

27. Вписване на промяна в актове за гражданско състояние на основание чл. 76, ал. 1 от ЗГР и на основание чл. 76, ал.2  от ЗГР -/от титуляр или от родител/

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Заявление по образец;

27.1-заявл. чл.76 ал. 1-ЗГР.docx

25.2-заявл. име чл. 9 от титуляр.docx

27.3-заявл. чл.76, ал.2 от титуляр.docx

27.4-чл.76, ал.3 от пълномощник.docx

27.5-чл.76, ал.3 от родители.docx

27.6-чл.76, ал.3 от титуляр.docx

До 3 работни дни

Не се таксува

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

 

ГРАО

28. Вписване на промяна в актове за гражданско състояние на основание чл. 74, ал. 4 от ЗГР.  /административни  промени в

актовете за раждане на титуляра и неговите деца /

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Заявление по образец;

Заявление от титуляр

заявл.-чл.74-ал.4-ЗГР-от-титуляра.docx

Заявление от родителите

заявл.-чл.74-ал.-4-ЗГР-от-родителите.docx

До 3 работни дни

Не се таксува

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

 

ГРАО

 

29. Припознаване на дете

 

Документ за самоличност на родител или изрично нотариално заверено пълномощно

Заявление по образец, подадено пред длъжностно лице по гражданско състояние

заявл.-за-припознаване.doc

3 месеца от уведомяване на другия родител

Не се таксува

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

 

ГРАО

 

30. Издаване на удостоверение за правно ограничение

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението, подадено

пред длъжностно лице по гражданско състояние

Pril.1-danni.doc

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен ден

5 лв.

 

10 лв.

 

15 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

 

ГРАО

31. За предоставяне на формуляри по чл. 92 от ЗГР

-За заявление за постоянен адрес;

-За адресна карта за настоящ адрес.

/съгл. Приложение № 8.7-цени на услуги – ОбС-Пловдив/

 

Формуляри по чл. 92 от ЗГР

 

 

 

 

0,50 лв.

0,50 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

 

ГРАО

32. За заверка на документ

/съгл. Приложение № 8.7-цени на услуги – ОбС-Пловдив/

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

 

 

 

 

7.00 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

032/276 165

032/276 138

І

 

 

 

ГРАО

33. Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние

(услуга – 2000)

 

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Заявление

usl_2000_GRAO.docx

Обикновена – срок  до 5 работни дни

Бърза –  срок до 3 работни дни

Експресна – срок до един работен ден

4 лв.

 

8 лв.

 

12 лв.

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

І

 

 

 

ГРАО

34. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

(услуга – 2110)

 

 

Документ за самоличност или изрично нотариално заверено пълномощно

Заявление

usl_2110_GRAO.docx

Веднага след справката

5 лв.

 

ул. „Македония“ 73А,  ет. 1

032/276 135

032/276 145

 

 

 

 

ГРАО

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт- за първи път

Съобщение за смърт;

документ за самоличност на починалия

Пред длъжностно лице по гражданско състояние

В Общинско предприятие „Траурна дейност“

До 48 часа от настъпване на смъртта

няма

бул. „Княгиня Мария Луиза” 73

 – актове за смърт

032/658 782

 

 

 

 

ГРАО

Заверка на покана-декларация за частно посещение на чужденец в Република България

осъществяват се  от РДВР

 

 

 

Документ за самоличност или изрично пълномощно

 

 

 

 

осъществяват се  от РДВР

ОД „Полиция”

сектор „Миграция”

гр. Пловдив

ул. „Волга” 70

 

 

 

 

ГРАО

Заверка на покана-декларация за частно посещение в Р България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност

осъществяват се  от РДВР

Документ за самоличност или изрично пълномощно

 

 

 

 

осъществяват се  от РДВР

ОД „Полиция”

сектор „Миграция”

гр. Пловдив

ул. „Волга” 70