НАЧАЛО / ИНФОРМАЦИЯ / ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ:

ДГ „ОСМИ МАРТ“

АдресПловдив, ул. „Даме Груев“ № 1,

тел. 032 692 540

Адрес: Пловдив, бул.”Н.Вапцаров” № 80,

тел.032 675 762

Директор: Ели Грозева

Детска градина „Осми март« е първото детско заведение в гр.Пловдив, създадено през 1932 г. Открива се като Детски приют и в него са настанени 80 деца, под грижите на първите възпитателки Милана Тонкова и Елена Бояджиева. 19461952г. прераства в ДОМ No1 за гр.Пловдив с директор Елена Йолтова. От 19.04.1959г.детската градина носи името ЦДГ „Осми март« с директор Мария Димитрова. От 1972г. ЦДГ „Осми март“ работи с осем групи. От 01.09.2016г. на основание заповед на кмета на община Пловдив, институцията продължава своята дейност с два административни адреса: ул.“Даме Груев“1 и бул.“Никола Вапцаров“No80 /бившата „Деница“/ с директор Ели Грозева. В ДГ „Осми март“ се приемат деца на възраст от 3 до 7 години съгласно ЗПУО, като групите се оформят по реда на правилата за прием на община Пловдив. Градинските групи са 16, от които 8 са Подготвителни четири ПГ за 56 годишни и четири ПГ за 67 годишни деца

ДГ „АЛБЕНА“

АдресПловдив, ул. „Горно Броди“ 44

Телефон: 032 692 905
Директор: Славка Понева

ДГ „Албена“ е целодневна детска градина с общинско финансиране. Сградата е двуетажна, като в нея има закрит басейн, физкултурно-музикален салон, езиков кабинет и модерен кухненски блок. Обектът разполага с просторен и функционален двор, оборудван с детски съоръжения, които имат специална противоударна облицовка. Детското заведение разполага с площадка по безопасност на движението. Целият проект, включително и басейнът, са изцяло по европейски стандарт. Градината има капацитет от осем групи и може да приема 240 деца, за които се грижи екип от 18 педагогически специалисти и 18 служители помощен персонал. Цел на колектива на ДГ „Албена“ е създаването на емоционален комфорт и подкрепяща среда, стимулиране личностното развитие и социалното поведение на децата в съответствие с потребностите на обществото, в дух на уважение и толерантност към индивидуалните и културни различия. Педагозите търсят начини да предоставят на децата всички възможности за получаване на знания и да повишават качеството и ефективността на образователния процес чрез използването на съвременни технологии и интерактивни методи.

ДГ „ЗДРАВЕЦ“

Адрес: ул.“ Георги Икономов “ 12-а

Телефон:  032 699 014

Директор: Стоян Даскалов

Детска градина „Здравец“, град Пловдив е открита през 1974 година. Сградата е специално проектирана за такава. Дворът е просторен, озеленен с дървета и храсти. Детската градива разполага със шест групи, физкултурен салон, музикална зала, открита площадка по БДП и ресурсен кабинет за обучение на деца със СОП. В детската градина се обучават деца от 3 години до постъпването им в първи клас. В ДГ „Здравец“ даваме на всяко дете обич, уважение, избор и така  го правим щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно. При нас детето учи играейки, изследва света, експериментира, общува и във всеки един момент е център на педагогическото взаимодействие. Чрез екипа ни от професионалисти развиваме и обогатяваме детските компетентности, разчитайки на потенциала на всяко дете. Ние сме партньори със семейството, което намира при нас подкрепа, сътрудничество и компетентна педагогическа информация. Учебно-възпитателният процес се осъществява според изискванията на Наредба № 5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование.

 

ДГ „СВЕТЛИНА“

АдресПловдив, ул. “Болград“ №12, тел. 032 693 981

АдресПловдив, ул. “Славееви гори“ №41, тел. 032 692 918

Директор: Емилия Трънкова

ДГ „ Светлина“  се намира на адрес ул. „ Болград“ № 12 в район Южен и е създадена през 1974г. , работи с 6 групи. През есента на 2016г. детското заведение е обединено с ДГ „Надежда“ с адрес ул.“ Славееви гори“ №41, от тогава е с две сгради – типова  и блокова и на два адреса и работи с 12 групи. За децата в детската градина се грижат 24 педагози, 1 музикален педагог, 12 помощник възпитателя .  Детската градина предлага на своите възпитаници възможност да се занимават с допълнителни дейности като: английски език, футбол, народни  и модерни танци и бойни изкуства.

ДГ „ЗОРНИЦА“

АдресПловдив, ул. „Георги Кондолов“ 45

Телефон: 032 692 757
Директор: Тинка Ткачова

ДГ „Зорница” – град Пловдив по данни от летописната книга е открита на 15.10.1963 година. В нея се възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в училище, разпределени в шест възрастови групи. Разполага с уютна и комфортна база с просторни занимални и голям озеленен двор. Предлага разнообразни допълнителни педагогически дейности. В градината работят отговорни, обичащи професията си учители, помощник-възпитатели, административен екип, кухненски персонал и огняр. В същото време детската градина се стреми да бъде място за сътрудничество между деца,  учители и родители, което гарантира децата да се чувстват защитени и разбрани, да получават обич, грижа и качествена подготовка за училище. През годините ДГ „Зорница” – град Пловдив се ползва с много добро име и е желано място за отглеждане и възпитаване на децата.

ДГ „МАЛИНА“

АдресПловдив, ул. Кичево 8-52

Телефон: 032 692 903
Директор: Доротея Боева

Детска градина „Малина“е блокова градина открита през месец април 1974г. С 15 апартамента на ул. „Кичево“48; 50; 52 със самостоятелен кухненски блок. Първата Директорка е г – жа Димитрова от 1974г. – 1978г. След нея градината поема г – жа Добринка Бакова от 1978г. – 1981г. От 1981г. до 1998г. директор е г – жа Мария Сотирова. От 1998г. до 2001г. директор е г – жа Минка Папаризова. От 2001г. до 28.05.2018г. градината ръководи г – жа Йорданка Георгиева. От 29.05.2018г. до сега Директор е г – жа Доротея Боева. Първите деца прекрачили прага на ДГ „Малина“ са родени 1968г. В момента постъпват в 1 – ва група и техните внуци.  Стотици, дори хиляди деца на кв. Кючук Париж са възпитаници на ДГ „Малина“. През месец декември 2013г. отвори врати и новата сграда на ул. „Бугариево“30, която е филиал на ДГ „Малина“. Построена по европейски стандарти, с парно отопление, голям физкултурен салон, плувен басейн и модерно обзаведени 8 занимални за 8 групи деца! От учебната 2019 – 2020г. новоприетите деца, записани в първите групи работят по системата „Монтесори“, което е привлекателно за родителите от района. В настоящия момент в блоковата градина има 10 групи разположени в 18 апартамента. Общо в ДГ „Малина“ се отглеждат и възпитават над 400 деца. Колективът на ДГ се състои от 1 Директор, 1 Зам. Директор, 38 педагози и 30 служители помощен персонал. Професионалната им работа прави Детската градина желано място за децата на квартала.

ДГ „МАЯ“

Адресул. „Иван Гарванов“ 28А, 4030 ж.к. Христо Ботев – Север, Пловдив

Телефон: 032 692 162
Директор: Стоил Семерджиев

ДГ “Мая” се намира в район Южен и има 6 целодневни групи. Разполага с минифутболно игрище .В детската градина е създаден и продължава да съществува мажоретен състав , носител на много национални награди.

В началото на 2015 г. е създаден Представителен гвардейски блок , участвал в отговорни форуми / Последно в МФСЗ ” Арена Армеец София” – 05.05.2016 г./

Услуги: игра, музика, танци

ДГ „РАЛИЦА“

Адресул. „Захаридово“ 71, 4016 Коматево, Пловдив

Телефон: 032 691 335
Директор: Мариана Радичева

Детска градина „Ралица“ град Пловдив е открита през 1964 година. Съчетава детски ясли и детска градина за деца от ранна и предучилищна възраст. Разполага с уютна и комфортна база с просторни занимални и голям озеленен двор, с модерни и функционални детски площадки. Възпитателно-образователния процес провеждан в детското заведени съчетава образователните ни традиции с ефективни съвременни методи на обучение в съответствие с възрастовите и индивидуални особености на всяко дете. Детска градина „Ралица“ се стреми да бъде място за сътрудничество между деца,  учители и родители, където, в условията на емоционален комфорт, естетика на средата и взаимоотношенията, децата се чувстват защитени и разбрани, получават обич и качествена подготовка за училище.

ДГ „ВАЛЕНТИНА“

Адрес: бул.“Александър Стамболийски“66, Пловдив

Телефон: 032 694 175
Директор: Евгения Церовска

ДГ „Валентина“ се намира на териториятя на гр.Пловдив, район “Южен“, бул.“Александър Стамболийски“66. Открита е на 26.03.1976г. и е публична общинска собственост. В нея се възпитават и обучават деца от 3- годишна възраст до постъпването им в училище. Капацитетът на градината е 132 деца, разпределени в шест възрастови групи .Детското заведение разполага с  физкултурен салон и плувен басейн. Персоналът се състои от висококвалифицирани специалисти,  които под ръководството на директора  Евгения Церовска се грижат с любов и всеотдайност за децата.  В ДГ“Валентина“ се предлагат допълнителни педагогически услуги: Английски език, народни танци, модерни танци, футбол. Детската градина предлага безплатната услуга „Плуване за всички деца“.

ДГ „ВЯРА“

АдресПловдив, ул. Д.Талев 59

Телефон: 032 692 737
Директор: Деляна Иванова

Детска градина „Вяра” е общинска детска градина с   6 групи  и се намира в район „Южен”, община Пловдив, ул.”Димитър Талев”59.  Създадена е през 1974 г. Сградата е на два етажа ,с кухненски блок, локално парно отопление на газ. Детската градина разполага с физкултурен салон, вътрешен двор, обособени фитнес и крос зони, и двор с многогодишни дървета. Директор на детската градина е Деляна Иванова. Допълнителните дейности:

Английски език
Танци
Художествена гимнастика
Футбол на открито
Бойни изкуства

 ДГ „ВЯРА” е:

В – втори дом за децата ни. Вашите най-ценни съкровища. Нашите умни, талантливи и обичани деца.

Я – ясна представа за това какво се очаква от нас : рационални и полезни неща, емоционални и духовни територии.

Р – радост и удовлетворение от срещата с децата и радост и удовлетворение от срещата на децата с интересното, с постиженията на прогреса, с авангардното, с експеримента и откривателството на света.

А – авторитетът, знаенето и моженето на целия екип, с който работим, авторитет, натрупан през годините, с топлина и разбиране на детската душа. Авторитет на учители и служители, помогнали на всяко дете от безспорен лидер в семейството да утвърди своята индивидуалност в колектив от връстници.

УЧИЛИЩА:

СУ „СВЕТИ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ”

Адрес: гр. Пловдив 4004
Ул.”Георги Кондолов” № 44 а
e-mail:su_kkfilosof@kkfilosof.com

 

СУ „СВЕТИ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ” е училище със  седемдесет годишна история, което дава задълбочени знания  в областта на общообразователната подготовка и профил „Информационни технологии” с интензивно изучаване на английски език.
Гаранция за качеството на преподаването са високата квалификация на педагогическия състав и получените престижни награди:
УДОСТОЕНИ С „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ГРАД ПЛОВДИВ”:
– Иванка Огнянова – заместник – директор,
-Румяна Авуска- старши учител по музика;
ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ  „НЕОФИТ РИЛСКИ”:
– Красимира Брайкова – главен учител,
– Петя Чолакова- заместник директор,
– Ирена Василева – старши учител по английски език.
– Десислава Кръстева – старши учител начален етап
– Мая Анастасова – старши учител по български език и литература

АВТОРИ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА: Красимира Брайкова, Донка Диварова и Росица Цанева , Десислава Кръстева и Маргарита Тодорова, Петя Чолакова и Марияна Дербатова

Духовният облик на училището се допълва с изучаването на Религия  Православие от над 200 ученици и обособяване на самостоятелен кабинет по предмета.

НУ “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

АдресПловдив, ул Пере Тошев 2А

Телефон: 032 692 161

Начално училище „Свети Климент Охридски” е създадено през 1935 година и е носител на орден „Кирил и Методий” ІІ-ра степен и почетен знак на Община Пловдив.

В училището се обучават 280 ученика от І до ІV клас, организирани в 12 паралелки и 6 полуинтернатни групи.

Наличието на отлична материална база – модернизиран компютърен кабинет, който разполага с 24 компютъра с Интернет достъп, отличното обзавеждане на класните стаи и най-вече отличните резултати на учениците поставят училището сред най-предпочитаните в район „Южен” на гр. Пловдив. От 2018г. са въведени облачни технологии.

Колективът на училището участва успешно в редица проекти:

  1. С особен успех в училището работят 6клуба за извънкласни дейности.
  2. Партньорпо проекта Special Olympics за интегриране на деца със специални потребности чрез спорт –  партнираме на Помощно училище и общите ни отбори по футбол и народна топка за единадесета година спечелиха златни и бронзови медали в състезанието за Пловдивска област. 
  3. Редовни участници в Седмицата на физическа активност и спорт MOVE Week.
  4. Проект „По-здрави деца“.

В НУ „Климент Охридски” се трудят 25 утвърдени  и отговорни специалисти, доказали способностите си през годините, автори на сборници и помагала.

Школите по математика, рисуване, музика, футбол утвърждават своето име с призовото класиране на възпитаниците им.

Настоящи и бивши възпитаници на училището показват отлични резултати в много сфери на изкуството, науката и спорта. Множеството присъдени награди и отличия доказват техните знания и умения.

ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“

Адрес4004 ж.к. Христо Ботев – Юг, Пловдив

Телефон: 032 692 388

В ОУ „Димитър Талев“ се обучават над 900 ученици.  Възпитаниците на ОУ “Димитър Талев” откриват себе си и света в хармонична и мотивираща обстановка. Налице е  ефективно сътрудничество между учители, ученици и родители. Въпреки че училището е със статут на иновативно, преподавателите се стараят да интегрират новаторските стратегии в контекста на традициите – така постигнатото през годините бива успешно надградено, без да бъде пренебрегнат опитът на десетилетията усилена работа. Нещо повече – в ОУ „Димитър Талев“ с много любов се създават традиции, за да бъдат отгледани с постоянство и отговорност към идните поколения.

Ето защо основна цел на екипа е не просто да информира младите хора, а преди всичко да насърчи личната отговорност, критичното мислене и творческите инициативи, предоставяйки разнообразни изяви на талантливите и мотивираните – от клубове по интереси до ученическо самоуправление.

СУ “Братя Миладинови”

Адрес4004 ж.к. Христо Ботев – Юг, Пловдив

ул. “Тодор Александров” № 14

Телефони: 032 / 692  104, 032 / 692  111

СУ ”Братя Миладинови” започва своята история като начално училище през 1935г. В своето развитие преминава от основно училище през Прогимназия „Иван Вазов”, за да достигне през 2001 година до Средно общообразователно училище. Повече от 80 години училището посреща своите възпитаници. Достойно изпълнява своя дълг към обществото, формира у своите ученици усет към българските национални ценности, развива ума и таланта им. В момента в училището се обучават над 450 ученици, обединени в 21 паралелки.  Начален етап се обучава целодневно в отделна сграда, за най-малките има обособена Подготвителна група.

Учениците от гимназиалната степен усвояват успешно професии, които им осигуряват добра реализация в живота. Tе се подготвят за професии като готварство и фризьорство. През новата учебна година ще се осъществи прием в профилирана паралелка по предприемачество и спортна паралелка с направление футбол в 5 клас.

 Екип от добри професионалисти, които непрекъснато повишават квалификацията си работи всеотдайно за обучението и възпитанието на нашите деца.

Учениците ни заемат призови места в олимпиади, конкурси, изложби, спортни състезания. Много от нашите възпитаници продължават образованието си в наши и чужди висши учебни заведения.

ОУ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ”

Адрес: гр.Пловдив, ул.”Коматевско шосе”№137,
тел. 69-66-68
e-mail:zs@zahari.eu

Основно училище ,,Захари Стоянов“  е среда за диалог и сътрудничество,  качествено образование, място за развитие на творческо мислене и разгръщане на потенциала на всяко дете. Учениците получават успешен старт за реализация на своите мечти,  израстват като личности, съхранили българските ценности. Много от възпитаниците на училището са университетски преподаватели, лекари, учители, инженери, юристи, политици у нас и зад граница. Възпитаниците на ОУ „Захари Стоянов“ се отличават с високи постижения и награди в областта на спорта, изкуствата и науката. В училището работи екип от високо квалифицирани млади преподаватели с иновативни идеи и борбен дух. Всеотдайните просветители  на ОУ ,,Захари Стоянов“ даряват своя плам, енергия и обич  на  учениците си. Успехите в образователния процес се дължат на тясното сътрудничество между училище и семейство!

ОУ „СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“

Адрес: гр.Пловдив, ул. К. Геров №45
Телефон: +35932692752
e-mail: ou_st.mihaylovski@oustmihaylovski.com

Основно училище “Стоян Михайловски” , гр. Пловдив. 57 години на традиции, модерни тенденции и форми на обучение, иновации и висок професионализъм на учителския колектив. Девизът на Основно училище “Стоян Михайловски” е: “Учители, родители, ученици – заедно можем повече”. Светът на Основно училище “Стоян Михайловски” е едно светло начало на многобройни успехи. В национален и международен мащаб се утвърдиха имената на ученици от VІ-ти и VІІ-ми клас с преподавател по Български език и литература -г-жа Горица Петрова.  В училище “Стоян Михайловски” ти можеш повече. Това е правилният избор за тези, които искат да станат хора ,а не просто възрастни.

СУ „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“

Адрес: гр. Пловдив, ул. ул. Бугариево № 6
Телефони: 032/696547
Уеб сайт: http://www.soukv.com

Историята на училището започва на 15.09.1981г. През 1982г. училището приема името на големия възрожденец  Константин Величков. В навечерието на един от най-светлите български празници  – 24 май, учителите и учениците се прекланят пред личността и делото на Константин Величков – забележителен общественик и просветен деец, поет и журналист. Училището разполага със модернизирана и съвременна база , която дава възможност за качествено образоване на учениците.

Училището разполага с богата библиотека и читалня, физкултурни салони,  зала за провеждане на обучение по хореография, открито игрище с изкуствена трева за тренировки по хокей.

            ПРИЕМ:

  • ПРИЕМ ЗА 5  КЛАС – С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧАСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА И ПО ХОРЕОГРАФИЯ

Във връзка с успешното реализиране на учениците, след завършване на средно образование, в училището са разкрити и нови профилирани паралелки

  • ПРИЕМ СЛЕД  7 КЛАС   – ПРОФИЛ „ХУМАНИТАРЕН“ , „БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ“ с  AНГЛИЙСКИ  ЕЗИК
  • РАБОТА ПА ПРОЕКТИ –„ЕРАЗЪМ+“ ,“ ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

Ние предлагаме:
-обучение от квалифицирани педагози;
-много добре оборудвани кабинети;
-интерактивни дъски и мултимедии;
-хореография и компютърно обучение;
-английски език и немски език;

-клубове за извънкласни занимания;
-хокей на трева и футбол;
-постоянно видео наблюдение и охрана;
-собствена кухня
-логопед и медицинска сестра;

ОУ „ЯНЕ САНДАНСКИ“

АдресПловдив, ул. Кичево 2

Телефон: 032 692 563

С Решение № 391 от 17 юли 2017 година на Министерски съвет  ОУ „Яне Сандански“ e обявено за иновативно и е включено в списъка на иновативните училища под № 84.

През септември 2017 г.  ОУ „Яне Сандански“ получи официално сертификат по международен стандарт ISO 39001:2012 Системи за управление на безопасността на движението по пътищата и стана първото в страната с международна оценка за въведената система за управление на обучението по безопасност на движението по пътищата.

В училище се внедрява устойчиво и пълноценно съвременна система за администрация, електронно общуване и обучение – ЗG-suite за образованието. Това осигурява добра организация на комуникацията между училищните общности, съвременни методи и инструменти на преподаване. Така осъществяваме модерно обучение с високо качество, отговарящо на потребностите на младите хора и обществото, ориентирано към бъдещето.

Десет учители от ОУ „Яне Сандански“ са със серификати си за Google обучители – ниво 1 и двама – ниво 2=

Професионална гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров”

Професионална гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров” – гр. Пловдив е с 70-годишна традиция в обучението и възпитанието на конкурентоспособни за пазара на труда специалисти. Сътрудничи си с висши учебни заведения като Технически университет София и Технически университет София – филиал Пловдив. Учениците, завършили професионалната гимназия, се записват с предимство в предлаганите от тях специалности. Партньори на ПГМТ са и редица други висши учебни заведения – Технически университет, ПУ „Паисий Хилендарски”, „Аграрен университет”, „Университет по хранителни технологии”. Възпитаници на професионална гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров” са носители на множество награди в сферата на образованието и спорта. Училището предлага образование с европейско качество по актуални професии и специалности. Обучението се осъществява със съвременни методи в богата материална база. Професионалната гимназия провежда ученическите практики в реална работна среда във водещи фирми като „Шнайдер Електрик България” ЕООД, „АББ България” ЕООД, „Индекс -6” ООД, „KA-Инженеринг” ЕООД, „Биомашиностроене”, „Хеброс бус”. В училището се обучават ученици по дуална система в партньорство с работодатели по проект ДОМИНО

Завършващите ученици от специалностите „Автомобилна мехатроника” и „Автотранспортна техника”получават Безплатни шофьорски книжки

В края на обучението си гимназистите получават Диплома за средно образование и Свидетелство за професионална квалификация.

Професионална гимназия по машиностроене

Професионална гимназия по машиностроене-гр. Пловдив има 40 годишна традиция в подготовка на кадри за икономиката на страната.

В гимназията се подготвят кадри по професии : „Подемно транспортна техника”,”Пътно- строителна техника”,“Автотранспортна техника“  „Машинен техник” в дневна и самостоятелна  форма на обучение.

Професионалната подготовка е основна грижа на компетентния и ентусиазиран колектив.

С тази загриженост, заедно с учителския колектив в Професионална гимназия по машиностроене -Пловдив се е заела и родителската общественост.

 Професионална гимназия по машиностроене-Пловдив печели  и работи по Европейски проекти –  „Леонардо да Винчи” и „Еразъм+”  с изнесени производствени практики на учениците в Италия и Испания и Португалия.

Партньори на ПГ по машиностроене са водещи фирми на територията на гр.Пловдив и областта., където учениците провеждат учебна практика на най-съвременни машини и лаборатории.

Това им осигурява бъдеща отлична реализация като специалисти.

ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН ЮЖЕН:

Висшето училище по сигурност и икономика е едно от най-престижните висши училища в страната. То е създадено като Колеж по икономика и администрация (КИА) – Пловдив, с Решение на 39-ото Народно събрание от 29.Х.2003 г., обнародвано в бр. 97 на в. „Държавен вестник“ от 4.ХІ.2003 г., който е преобразуван с Решение на 43-тото Народно събрание от 21.V.2015 г., обнародвано в бр. 38 на в. „Държавен вестник“ от 26.V.2015 г.
ВУСИ получи отлична оценка и максимална, шестгодишна, институционална акредитация. Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет на Република България даде обща оценка 9,01 и срок на валидност на акредитацията шест години в съответствие с чл. 79, ал. 4 от Закона за висшето образование. По този начин ВУСИ затвърди лидерската си позиция на престижен образователен и научен център, предлагащ качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда.
Наличието на акредитация от специализиран държавен орган, какъвто е НАОА, е необходимо условие за легитимността на всеки вуз в страната. То гарантира, че учебната, научноизследователската и художественотворческата дейност на ВУСИ отговарят изцяло на нормативните изисквания.
Изключително високата оценка е резултат от начина, по който вузът осъществява предмета на дейност и целите като организация; от ефективността, с която се контролира, поддържа и повишава качеството на обучението в предлаганите професионални направления; от постиженията на преподавателите и студентите в научните и приложните изследвания; от високата квалификация на академичния състав; от осигурените отлични условия на материалната и технологичната учебна среда.
Като член на Европейската асоциация на агенциите за осигуряване на качеството във висшето образование издадената от НАОА институционална акредитация на ВУСИ се признава за валидна в целия Европейски съюз.
ВУСИ предлага изключително търсени и атрактивни специалности в направленията „Национална сигурност“, „Администрация и управление“ и „Икономика“. Съчетанието им е уникално за българското висше образование, което превръща вуза в единствен по рода си в страната. Формите на обучение са редовна и задочна.

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт не е просто място за получаване на образование. Училището е средище за обмяна на идеи, възгледи и опит между студенти, преподаватели и експерти. Тук вие ще бъдете част от една сплотена общност, която е водена от общи ценности, основани на разбирателството, почтеността, отговорността, партньорството и професионализма. Ако споделяте нашата визия, ще бъдем щастливи да се присъедините към академичната общност на Европейско висше училище по икономика и мениджмънт. Заедно ще продължим да се развиваме в името на просперитета и успеха, защото сега, повече от всякога успехът е въпрос на избор.

Медицински колеж