АДРЕС:

п.к. 4004 Пловдив
ул. „Македония“ № 73А
Намери ни с Google

Tелефон: 032/276115;
Факс: 032/674130;

E-mail: signal@south-plovdiv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ:

От 08.30 до 17.00 часа
Всеки работен ден

Община Пловдив – Дирекция „Местни данъци и такси“

Всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа; Почивки: 10.00-10.15 часа, 12.00-12.30 часа, 15.00-15.30 часа