Изграждат паркинг с 41 места в район „Южен“

Паркинг с 41 места ще бъде изграден на улиците „Иван Гарванов“ и „Нева“ в район „Южен“. Обществената поръчка за избор на изпълнител вече е обявена и оферти се приемат до 15 август. Посочената лимитна стойност е 93 333,33 лв. без ДДС. „Това е междублоково пространство,...

повече информация

Приключи двудневната акция по репатриране на излезли от употреба МПС-та в Район „Южен“

Приключи двудневната акция по репатриране на излезли от употреба МПС-та в "Южен", съобщи кметът на района  Костадин Язов. В изпълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пловдив през изминалата седмица се извърши обход за установяване на...

повече информация
Район "Южен" Община Пловдив

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

НОВИНИ

Изграждат паркинг с 41 места в район „Южен“

Изграждат паркинг с 41 места в район „Южен“

Паркинг с 41 места ще бъде изграден на улиците „Иван Гарванов“ и „Нева“ в район „Южен“. Обществената поръчка за избор на изпълнител вече е обявена и оферти се приемат до 15 август. Посочената лимитна стойност е 93 333,33 лв. без ДДС. „Това е междублоково пространство,...

повече информация
Приключи двудневната акция по репатриране на излезли от употреба МПС-та в Район „Южен“

Приключи двудневната акция по репатриране на излезли от употреба МПС-та в Район „Южен“

Приключи двудневната акция по репатриране на излезли от употреба МПС-та в "Южен", съобщи кметът на района  Костадин Язов. В изпълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пловдив през изминалата седмица се извърши обход за установяване на...

повече информация
„SOS! Здраве“ в район „Южен“

„SOS! Здраве“ в район „Южен“

В парк „Белите брези“ в Район „Южен“ се проведе  акция „SOS! Здраве“. Тя бе ориентирана към възрастните хора и съставляваше премерване на кръвно налягане и тегло, както и диалог с психолог. Акцията е организирана от Български червен кръст (БЧК) – Пловдив, посредством...

повече информация

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН „ЮЖЕН“ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Старши експерт – счетоводител

ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН „ЮЖЕН“ На основание чл. 10а, във връзка с чл. 9а, ал. 2 и чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 33, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № 22Ю-РОА-351 от...

повече информация

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ За длъжността Главен специалист „Чистота“

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ За длъжността Главен специалист „Чистота“ в  дирекция „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура“   Съгласно Протокол -2 от 04.08.2022 г. на...

повече информация

ЗАПОВЕДИ

З А П О В Е Д № 22Ю-РОА-339/03.08.2022 г.

З А П О В Е Д № 22Ю-РОА-339/03.08.2022 г. На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 във връзка с  чл. 8а, ал. 1, чл.18а, ал.1 и следващите от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на...

повече информация

З А П О В Е Д № 22Ю-РОА-338/03.08.2022 г.

З А П О В Е Д № 22Ю-РОА-338/03.08.2022 г. На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 във връзка с  чл. 8а, ал. 1, чл.18а, ал.1 и следващите от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на...

повече информация

З А П О В Е Д № 22Ю-РОА-337/03.08.2022  г.

З А П О В Е Д № 22Ю-РОА-337/03.08.2022  г. На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 във връзка с  чл. 8а, ал. 1, чл.18а, ал.1 и следващите от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията...

повече информация

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПО-ДОБРЕ

Помогнете ни

да направим нашия район „Южен“ по-добър за работа, живот и игра!

Заедно можем по-добре да се справим! Съобщете ни за всякакви нередности, на които сте свидетели. Дайте ни идея, как да направим Района по-добър за работа, живот и игра. По-добър за всички нас!

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛТУРА

СПОРТ

ЕТАЖНА
СОБСТВЕНОСТ

ПЛАН СХЕМИ ЗА
МЕСТОДОМУВАНЕ
НА ЛЕКО МПС

МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ХАРТА НА КЛИЕНТА