Втора кампания за набиране на преброители и контрольори

Стартира втора кампания за набиране на преброители и контрольори за 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, което бе отложено за периода от 7 септември до 3 октомври 2021 г. В тази връзка и в изпълнение на указания, дадени от...

повече информация

На 13 май 2021 /четвъртък/ от 16.50 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус

На 13 май 2021 /четвъртък/ от 16.50 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус В тази връзка, районната администрация ще преустанови работа след 16.40...

повече информация
Район "Южен" Община Пловдив

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

НОВИНИ

Днес от 11 часа пред сградата на Район „Южен“ Община Пловдив се проведе поредната информационна среща по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление“

Днес от 11 часа пред сградата на Район „Южен“ Община Пловдив се проведе поредната информационна среща по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление“

Днес от 11 часа пред сградата на Район "Южен" Община Пловдив се проведе поредната информационна среща по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление“...

повече информация
На 13 май 2021 /четвъртък/ от 16.50 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус

На 13 май 2021 /четвъртък/ от 16.50 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус

На 13 май 2021 /четвъртък/ от 16.50 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус В тази връзка, районната администрация ще преустанови работа след 16.40...

повече информация
Кметът на Район „Южен“ кани всички деца и техните родители на театър в парка

Кметът на Район „Южен“ кани всички деца и техните родители на театър в парка

На 3 Май от 11.00 часа в парк "Бели брези" в район "Южен", кметът на Района кани всички деца и техните родители на театър. Куклен театър "Барса" ще представи "Маша и мечока". Входът е...

повече информация
Светли Великденски празници!

Светли Великденски празници!

Уважаеми жители и гости на район „Южен“, С вълнение и трепет всички ние очакваме и посрещаме Великден – един от най-значимите празници в християнския календар, които изпълват дните ни със смисъл и надежда! Той е символ на възкресението, на победата на доброто над...

повече информация

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРС за длъжността „Старши експерт-счетоводител“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА за длъжността – „Старши експерт-счетоводител“ в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство,бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” Конкурсната комисия назначена със Заповед № 21Ю-РОА-180 от...

повече информация

Съобщение по проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 56784.382.202 по КК на гр. Пловдив, местност  „Бялата воденица“, гр. Пловдив, одобрен със Заповед №21ОА-940/08.04.2021г. на Кмета на Община Пловдив, за съобщаване на заинтересованите лица по чл. 129,  ал. 2 от ЗУТ

Изх. № 20Ю-ОП-381 ...................................  ДО НАСЛЕДНИЦИ НА РАНГЕЛ АТАНАСОВ КРУШКОВ ПОРАДИ ЛИПСА НА ДАННИ В НБД С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Съобщаваме Ви, че в Район ”Южен” Община Пловдив е постъпил проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 56784.382.202 по КК...

повече информация

ЗАПОВЕДИ

З А П О В Е Д   № 21ЮРОА225 Пловдив, 18.05.2021  г.

З А П О В Е Д   № 21ЮРОА225 Пловдив, 18.05.2021  г.     На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив...

повече информация

З А П О В Е Д   № 21ЮРОА227 Пловдив, 18.05.2021  г.

З А П О В Е Д   № 21ЮРОА227 Пловдив, 18.05.2021  г.     На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив...

повече информация

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПО-ДОБРЕ

Помогнете ни

да направим нашия район „Южен“ по-добър за работа, живот и игра!

Заедно можем по-добре да се справим! Съобщете ни за всякакви нередности, на които сте свидетели. Дайте ни идея, как да направим Района по-добър за работа, живот и игра. По-добър за всички нас!

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛТУРА

СПОРТ

ЕТАЖНА
СОБСТВЕНОСТ

ПЛАН СХЕМИ ЗА
МЕСТОДОМУВАНЕ
НА ЛЕКО МПС

МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ХАРТА НА КЛИЕНТА