ДГ „Малина“ с поздрав към кмета на „Южен“ – г-н Атанас Кунчев

Днес малките възпитаници от ДГ "Малина" посетиха районното кметството по случай 1 - ви март. Облечени в пъстри носии в бяло и червено, като истински мартенички, децата изненадаха администрацията с оригинална програма, подготвена от музикалния ръководител г-жа Пепа...

повече информация

Кметът на район „Южен“ – Атанас Кунчев oбявява конкурс по случай  146 години от Освобождението на България от османско иго

Кметът на район „Южен“ – Атанас Кунчев oбявява конкурс по случай  146 години от Освобождението на България от османско иго:- За ученици 1-4 клас – рисунка на тема „Моята България – моята гордост“- За ученици 7 -12 клас – есе на тема „ Българин да се...

повече информация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ПРОЦЕДУРА ПО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ IV-КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ, КВ.167, КВ.168, КВ.169, КВ.170 ПО ПЛАНА НА ‘КВ. ВЪСТАНИЧЕСКИ-ЮГ“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ПРОЦЕДУРА ПО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ ЗА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ ЗА УПИ IV-КОМПЛЕКСНО ЗАСТРОЯВАНЕ, КВ.167, КВ.168, КВ.169, КВ.170 ПО ПЛАНА НА 'КВ. ВЪСТАНИЧЕСКИ-ЮГ" СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТМЯНА НА ПРОЦЕДУРА ПО ОБЩЕСТВЕНО...

повече информация
Район "Южен" Община Пловдив

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

НОВИНИ

ДГ „Малина“ с поздрав към кмета на „Южен“ – г-н Атанас Кунчев

ДГ „Малина“ с поздрав към кмета на „Южен“ – г-н Атанас Кунчев

Днес малките възпитаници от ДГ "Малина" посетиха районното кметството по случай 1 - ви март. Облечени в пъстри носии в бяло и червено, като истински мартенички, децата изненадаха администрацията с оригинална програма, подготвена от музикалния ръководител г-жа Пепа...

повече информация
Кметът на район „Южен“ – Атанас Кунчев oбявява конкурс по случай  146 години от Освобождението на България от османско иго

Кметът на район „Южен“ – Атанас Кунчев oбявява конкурс по случай  146 години от Освобождението на България от османско иго

Кметът на район „Южен“ – Атанас Кунчев oбявява конкурс по случай  146 години от Освобождението на България от османско иго:- За ученици 1-4 клас – рисунка на тема „Моята България – моята гордост“- За ученици 7 -12 клас – есе на тема „ Българин да се...

повече информация
УЧЕНИЦИ ОТ „ЮЖЕН“ ИЗРАБОТВАТ МАРТЕНИЦИ БЛАГОТВОРИТЕЛНО

УЧЕНИЦИ ОТ „ЮЖЕН“ ИЗРАБОТВАТ МАРТЕНИЦИ БЛАГОТВОРИТЕЛНО

Три поредни дни, учениците от СУ" Константин Величков", ОУ " Захари Стоянов", ОУ " Стоян Михайловски", заедно с доброволците от Български младежки Червен кръст - Пловдив, саморъчно изработват мартеници в кметството на "Южен". Инициативата е на кмета на района - Атанас...

повече информация
Отбелязваме 151-вата годишнина от гибелта на Васил Левски

Отбелязваме 151-вата годишнина от гибелта на Васил Левски

Днес, по повод 151-вата годишнина от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски, наши гости бяха второкласниците от ОУ „Стоян Михайловски“. Малките ученици декламираха стихове за Дякона и пяха песни за България! Даниел Николов, рецитира...

повече информация

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед №24 ОА-388-19.02.2024г. за допускане на ПУП-ПР за УПИ II – жил.стр., кв.20 по плана на кв. „Христо Ботев-север“, гр. Пловдив

О Б Я В Л Е Н И Е ПО ЧЛ.124 Б АЛ.2 ОТ ЗУТ СЪС ЗАПОВЕД № 24 ОА-388 от 19.02.2024г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Е ДОПУСНАТО ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП - ПР ЗА УПИ II-жилищно строителство, КВ. 20 ПО ПЛАНА НА КВ. ”ХРИСТО БОТЕВ-СЕВЕР”, ГР. ПЛОВДИВ, КАТО СЕ...

повече информация

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ ДО „ИНТЕРВЮ“ КАНДИДАТИ за длъжността – Директор на дирекция/Главен инженер

СПИСЪК НА  ДОПУСНАТИ  И НЕДОПУСНАТИ  ДО „ИНТЕРВЮ“ КАНДИДАТИ за длъжността – Директор на дирекция/Главен инженер в „Устройство на територията, управление на собствеността, екология, здравеопазване, социални дейности, образование и култура”  в район „Южен” Въз основа на...

повече информация

ЗАПОВЕДИ

З А П О В Е Д № 24Ю-РОА-51/15.01.2024г.

З А П О В Е Д   № 24Ю-РОА-51/15.01.2024г.   На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив (НРУИРПМОСТОП),...

повече информация

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПО-ДОБРЕ

Помогнете ни

да направим нашия район „Южен“ по-добър за работа, живот и игра!

Заедно можем по-добре да се справим! Съобщете ни за всякакви нередности, на които сте свидетели. Дайте ни идея, как да направим Района по-добър за работа, живот и игра. По-добър за всички нас!

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛТУРА

СПОРТ

ЕТАЖНА
СОБСТВЕНОСТ

ПЛАН СХЕМИ ЗА
МЕСТОДОМУВАНЕ
НА ЛЕКО МПС

МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ХАРТА НА КЛИЕНТА