Костадин Язов, кмет на „Южен“: Без умело планиране Пловдив ще стане сбирщайн от неуредени махали

- Населението на "Южен" гони 100 000 души, а в района има едва 3 детски ясли и 9 градини. Как може да се реши този проблем?  - Българинът винаги иска неговото да стане веднага, задължително за чужда сметка и ако може - някъде другаде, не в собствения му...

повече информация

Приключиха двата онлайн конкурса: за рисунка и литературна творба обявени от кмета на район „Южен“ г-н Костадин Язов във връзка с отбелязването на 5 юни Световен ден на околната среда

В двата конкурса за рисунка на тема: „Земята се нуждае от теб“ и литературна творба  на тема: „Кой е по- силен човекът или природата“ обявени от кмета на район „Южен“ г-н Костадин Язов, във връзка с отбелязването на 5 юни Световен ден на околната среда...

повече информация

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

НОВИНИ

Костадин Язов, кмет на „Южен“: Без умело планиране Пловдив ще стане сбирщайн от неуредени махали

Костадин Язов, кмет на „Южен“: Без умело планиране Пловдив ще стане сбирщайн от неуредени махали

- Населението на "Южен" гони 100 000 души, а в района има едва 3 детски ясли и 9 градини. Как може да се реши този проблем?  - Българинът винаги иска неговото да стане веднага, задължително за чужда сметка и ако може - някъде другаде, не в собствения му...

повече информация
Грамоти за Световния ден на околната среда

Грамоти за Световния ден на околната среда

Участниците от училищата на район „Южен“, в присъствието на родители и учители получиха своите грамоти за класиране на първо, второ и трето място в онлайн конкурса по случай Световния ден на околната среда. Децата получиха похвали за ежедневните усилия, които полагат...

повече информация
Приключиха двата онлайн  конкурса: за рисунка и литературна творба  обявени от кмета на район „Южен“ г-н Костадин Язов във връзка с отбелязването на 5 юни Световен ден на околната среда

Приключиха двата онлайн конкурса: за рисунка и литературна творба обявени от кмета на район „Южен“ г-н Костадин Язов във връзка с отбелязването на 5 юни Световен ден на околната среда

В двата конкурса за рисунка на тема: „Земята се нуждае от теб“ и литературна творба  на тема: „Кой е по- силен човекът или природата“ обявени от кмета на район „Южен“ г-н Костадин Язов, във връзка с отбелязването на 5 юни Световен ден на околната среда...

повече информация
По случай световния ден на околната среда обявяваме конкурси за ЕСЕ и РИСУНКА

По случай световния ден на околната среда обявяваме конкурси за ЕСЕ и РИСУНКА

СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА 05.06.2020 г. Кметът на район “Южен” г-н Костадин Язов кани всички ученици от район “Южен” да вземат участие  в два онлайн конкурса:  КОНКУРС ЗА ЕСЕ: на тема: “Кой е по-силен човекът или природата” КОНКУРС ЗА РИСУНКА: на тема: “Земята се...

повече информация

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Декларация за преминаване през КПП

В съответствие с точка 1.2 и 1.3 от Заповед № РД – 01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и препоръки на Националния оперативен щаб: Декларация за преминаване през контролно-пропусквателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове...

повече информация

Информация за заплащане на такса куче

Информация за заплащане на такса кучеВъв връзка със заплащането на такса куче, публикуваме сметката на Район „ЮЖЕН“, на която собствениците могат да преведат парите си за такса по банков път.Банка: ТБ „ИНВЕСТБАНК“АД, Клон: ПЛОВДИВ, BIC: IORTBGSF, IBAN:...

повече информация

ЗАПОВЕДИ

ЗАПОВЕД № 20Ю-РОА-788 от 27.04.2020 г. за отварянето за посещения на обществени места

З А П О В Е Д № 20Ю-РОА-788 от 27.04.2020 г. на Кмета на Община Пловдив във връзка в извънредното положение и относно отварянето за посещения при изключително строги мерки и спазване на социална дистанция описаните обществени места в Пловдив Изтегли Документа в PDF...

повече информация

ЗАПОВЕД № 20Ю-РОА-757 от 22.04.2020 г. за освобождаване от заплащане на такса

Ред за кандидатстване и освобождаване от заплащане на такса по чл. 72 от Закона за местните данъци и такси, респективно чл. 20, ал. 4 на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив:   1.Считано от...

повече информация

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПО-ДОБРЕ

Помогнете ни

да направим нашия район „Южен“ по-добър за работа, живот и игра!

Заедно можем по-добре да се справим! Съобщете ни за всякакви нередности, на които сте свидетели. Дайте ни идея, как да направим Района по-добър за работа, живот и игра. По-добър за всички нас!

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛТУРА

СПОРТ

ЕТАЖНА
СОБСТВЕНОСТ

ПЛАН СХЕМИ ЗА
МЕСТОДОМУВАНЕ
НА ЛЕКО МПС

МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ХАРТА НА КЛИЕНТА