На 18 юни 2021 /петък/ от 14.00 часа в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши пръскане срещу хлебарки

На 18 юни 2021 /петък/ от 14.00 часа в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши пръскане срещу хлебарки. В тази връзка, районната администрация ще преустанови работа след 13.50...

повече информация

Днес – 8 юни 2021 /вторник/ от 16.30 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус

Днес - 8 юни 2021 /вторник/ от 16.30 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус В тази връзка, районната администрация ще преустанови работа след 16.20...

повече информация
Район "Южен" Община Пловдив

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

НОВИНИ

На 18 юни 2021 /петък/ от 14.00 часа в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши пръскане срещу хлебарки

На 18 юни 2021 /петък/ от 14.00 часа в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши пръскане срещу хлебарки

На 18 юни 2021 /петък/ от 14.00 часа в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши пръскане срещу хлебарки. В тази връзка, районната администрация ще преустанови работа след 13.50...

повече информация
Днес – 8 юни 2021 /вторник/ от 16.30 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус

Днес – 8 юни 2021 /вторник/ от 16.30 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус

Днес - 8 юни 2021 /вторник/ от 16.30 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус В тази връзка, районната администрация ще преустанови работа след 16.20...

повече информация
Хубав детски празник организираха вчера от Район „Южен“ Община Пловдив в парк „Райчо Кирков“

Хубав детски празник организираха вчера от Район „Южен“ Община Пловдив в парк „Райчо Кирков“

По повод международния ден на детето – Първи юни, кметът на Район „Южен“ г-н Костадин Язов с подкрепата на танцова школа „Ненси Денс“ организира голям детски празник. Тържеството се проведе в парк "Райчо Кирков" /Студенец/ от 10:00 часа и се превърна за няколко часа в...

повече информация
„Раздвижи парка“ – на 6 юни 2021 година от 10 часа Костадин Язов – кмет на Район „Южен“ Ви кани на празник, по случай деня на детето

„Раздвижи парка“ – на 6 юни 2021 година от 10 часа Костадин Язов – кмет на Район „Южен“ Ви кани на празник, по случай деня на детето

Кметът на Район „Южен“ Костадин Язов, има удоволствието да Ви покани на празник, организиран по случай деня на детето под надслов „Раздвижи парка“. Ще празнуваме в парк „Райчо Кирков“ /Студенец/ от 10:00 часа на 06.06.21 год. В събитието ще вземат участие деца от...

повече информация

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Район „Южен“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА за Провеждане на конкурс чрез подбор по документи за длъжността Старши експерт „Водоснабдяване и канализация“

О  Б  Я  В  А   съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 21Ю-РОА-293 от 10.06.2021 г. на Кмета на район „Южен“   ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА   Провеждане на конкурс чрез подбор по документи за длъжността...

повече информация

Днес – 8 юни 2021 /вторник/ от 16.30 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус

Днес - 8 юни 2021 /вторник/ от 16.30 в Район „Южен“ – Община Пловдив ще се извърши дезинфекциране против корона-вирус В тази връзка, районната администрация ще преустанови работа след 16.20...

повече информация

ЗАПОВЕДИ

Заповед № 21Ю-РОА-278/04.06.2021 г. относно определяне на комисия за извършване на проверка за спазване изискванията за извършване на промяна на постоянен и настоящ адрес.

ЗАПОВЕД   № 21Ю-РОА-278   Пловдив, 04.06.2021 г.   На основание чл. 46, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 99б от Закона за гражданската регистрация   Н А Р Е Ж Д А М:   І. Определям Комисия, която да извърши...

повече информация

З А П О В Е Д   № 21ЮРОА225 Пловдив, 18.05.2021  г.

З А П О В Е Д   № 21ЮРОА225 Пловдив, 18.05.2021  г.     На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 8а, ал. 1 и сл. от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив...

повече информация

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПО-ДОБРЕ

Помогнете ни

да направим нашия район „Южен“ по-добър за работа, живот и игра!

Заедно можем по-добре да се справим! Съобщете ни за всякакви нередности, на които сте свидетели. Дайте ни идея, как да направим Района по-добър за работа, живот и игра. По-добър за всички нас!

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛТУРА

СПОРТ

ЕТАЖНА
СОБСТВЕНОСТ

ПЛАН СХЕМИ ЗА
МЕСТОДОМУВАНЕ
НА ЛЕКО МПС

МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ХАРТА НА КЛИЕНТА