В район „Южен“ наградиха победителите, участвали в конкурс на тема: „Текстилният отпадък е полезен“ с медали и грамоти

Днес Зам.-Кметът на район „Южен“ г-н Панко Енев награди победителите в конкурса на тема „Текстилният отпадък е полезен“ обявен във връзка с отбелязване седмицата за намаляване на отпадъците, организиран съвместно с МКБППМН. Акцентът в тазгодишния конкурс...

повече информация

Авария на водопровод на ул.“Стефан Стамболов“ № 53

Във връзка с възникнала авария на водопровод на адрес: гр. Пловдив, ул.“Стефан Стамболов“ № 53, Ви уведомяваме, че за отстраняване на аварията е необходимо да бъде извършено разкопаване на ул. „Стефан Стамболов“. Във връзка с това Ви уведомяваме, че ремонтните...

повече информация

Продължават срещите с гражданите в район „Южен“ във връзка с Процедурата „Мерки за подобряване качеството на атмосферният въздух

Днес се проведе среща в клуба на инвалидите в район „Южен“, на която се разясни отново процедурата по подмяната на старите печки с ново екологично отопление. На срещата присъстваха зам.кмета на район „Южен“ г-жа Атанаска Тунтова и инж. Евтимия...

повече информация
Район "Южен" Община Пловдив

гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А

НОВИНИ

В район „Южен“ наградиха победителите, участвали в конкурс  на тема: „Текстилният отпадък е полезен“ с  медали и грамоти

В район „Южен“ наградиха победителите, участвали в конкурс на тема: „Текстилният отпадък е полезен“ с медали и грамоти

Днес Зам.-Кметът на район „Южен“ г-н Панко Енев награди победителите в конкурса на тема „Текстилният отпадък е полезен“ обявен във връзка с отбелязване седмицата за намаляване на отпадъците, организиран съвместно с МКБППМН. Акцентът в тазгодишния конкурс...

повече информация
Авария на водопровод на ул.“Стефан Стамболов“ № 53

Авария на водопровод на ул.“Стефан Стамболов“ № 53

Във връзка с възникнала авария на водопровод на адрес: гр. Пловдив, ул.“Стефан Стамболов“ № 53, Ви уведомяваме, че за отстраняване на аварията е необходимо да бъде извършено разкопаване на ул. „Стефан Стамболов“. Във връзка с това Ви уведомяваме, че ремонтните...

повече информация
Продължават срещите с гражданите в район „Южен“ във връзка с Процедурата „Мерки за подобряване качеството на атмосферният въздух

Продължават срещите с гражданите в район „Южен“ във връзка с Процедурата „Мерки за подобряване качеството на атмосферният въздух

Днес се проведе среща в клуба на инвалидите в район „Южен“, на която се разясни отново процедурата по подмяната на старите печки с ново екологично отопление. На срещата присъстваха зам.кмета на район „Южен“ г-жа Атанаска Тунтова и инж. Евтимия...

повече информация
“ОТПАДЪЦИТЕ НЕ СА НА МОДА, ДА ГИ РЕЦИКЛИРАМЕ!”

“ОТПАДЪЦИТЕ НЕ СА НА МОДА, ДА ГИ РЕЦИКЛИРАМЕ!”

Европейска седмица за намаляване на отпадъците в район “Южен” “ОТПАДЪЦИТЕ НЕ СА НА МОДА, ДА ГИ РЕЦИКЛИРАМЕ!” Кметът на Район “Южен“ д-р Костадин Язов кани всички училища на територията на  Район “Южен” да вземат участие в конкурс на тема: “Текстилният отпадък е...

повече информация

ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Район „Южен“ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Старши експерт – счетоводител“

              ОБЩИНА ПЛОВДИВ РАЙОН „ЮЖЕН”       На основание чл. 10а, във връзка с чл. 9а, ал. 2 и чл. 10, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 33, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни...

повече информация

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 56784.321.24, 56784.321.26, 56784.320.31, 56784.320.30, 56784.319.43 И 56784.319.41

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план – план за обект: “Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа на „НЕТГАРД“ ООД от съществуваща...

повече информация

ЗАПОВЕДИ

З А П О В Е Д  № 22Ю-РОА-617/17.11.2022г.

З А П О В Е Д  № 22Ю-РОА-617/17.11.2022г.   На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 във връзка с  чл. 8а, ал. 1, чл.18а, ал.1 и следващите от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на...

повече информация

З А П О В Е Д № 22Ю-РОА-402/25.08.2022 г.

З А П О В Е Д № 22Ю-РОА-402/25.08.2022  г.   На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 във връзка с  чл. 8а, ал. 1, чл.18а, ал.1 и следващите от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на...

повече информация

З А П О В Е Д № 22Ю-РОА-402/25.08.2022 г.

З А П О В Е Д № 22Ю-РОА-402/25.08.2022  г.   На основание чл. 46, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.4, ал.1 във връзка с  чл. 8а, ал. 1, чл.18а, ал.1 и следващите от Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на...

повече информация

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПО-ДОБРЕ

Помогнете ни

да направим нашия район „Южен“ по-добър за работа, живот и игра!

Заедно можем по-добре да се справим! Съобщете ни за всякакви нередности, на които сте свидетели. Дайте ни идея, как да направим Района по-добър за работа, живот и игра. По-добър за всички нас!

ВАШЕТО МНЕНИЕ Е ВАЖНО ЗА НАС!

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

КУЛТУРА

СПОРТ

ЕТАЖНА
СОБСТВЕНОСТ

ПЛАН СХЕМИ ЗА
МЕСТОДОМУВАНЕ
НА ЛЕКО МПС

МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ХАРТА НА КЛИЕНТА