КУЛТУРА

Ансамбъл „Тракия”

Ансамбъл „Тракия” – гр. Пловдив е създаден през 1974 г., като Държавен фолклорен ансамбъл „Тракия” на бюджетна издръжка към Министерство на културата до 31.12.1998 г. и от 01.01.1999 г. съгласно Постановление 711 на МС е към Община Пловдив. Творческият облик на „Тракия” е създаден от проф.Кирил Дженев и се развива през годините с помощта на най-големите автори в областта на фолклора – доц.Стефан Мутафчиев – първият диригент на хора, проф. Николай Стойков – първият диригент на оркестъра, академик Николай Кауфман, Коста Колев, Живка Клинкова, художничката Нева Тузсузова и редица други изявени творци. Съществен принос за този неувяхващ творчески заряд винаги са имали и изпълнителите. Те са завършили Националните училища по изкуства като Хореографското училище в София, Музикалните училища в Котел, Широка лъка, Бургас, Плевен, Русе и др. Всички те пристигат в Пловдив с желание да учат в  АМТИИ и  да се усъвършенствуват в ансамбъл „Тракия”. Това е единствен уникален шанс за интеграция между образованието и голямото сценично изкуство. В този момент в България във всеки фолклорен ансамбъл, трупа, хор, оркестър има диригенти, хореографи, танцьори, певци и инструменталисти от школата на „Тракия”. Вече 39 години “Тракия” е новатор в музикалните и танцови форми, като нито за миг не прекъсва връзката на съвременното изкуство с дълбоките корени  на българския фолклор, обреди и легенди. Спектаклите на Ансамбъла излизат от рамките на традиционните концерти и по един блестящ начин разкриват огромното фолклорно богатство на България от всички етнографс-ки области.

Списък на читалищата в район Южен:

НЧ „Цар Борис ІІІ и Царица Йоанна – ул. „Славееви гори” №41А, nc_boristreti@abv.bg, 032/ 69 77 26
НЧ „П.Р.Славейков-2008” – ул.”Акад. Петър Динеков” №14 , nchprslaveikov@abv.bg  , 032 /62 48 17
НЧ „Христо Ботев” – ул.”Даме Груев”№1 , miroslavakirova@abv.bg; botevplv@abv.bg, 032/ 692 858
НЧ „Тракия-2008” – ул. „Кукуш“  №1, malexieva@mail.bg, nchtrakia_plovdiv@abv.bg , 032/ 25 27 24
НЧ „Гого Мавров – 1930” – ул.”Сергей Румянцев”№20, g.mavrov@abv.bg, 032/64 31 10
НЧ „Христо Смирненски-1935 – ул.”Копривките” №15, chsmirnenski@abv.bg , 032/ 64 23 83
НЧ „Кемал Ататюрк” – ул.”Д-р Г. Вълкович” №3 , chitalishte_kemalataturk@abv.bg , 032/ 62 32 80
НЧ „Назъм Хикмет” – ул. „Мортагон” №6, nchnhikmet@abv.bg , 032/51 62 41
НЧ „Шалом Алейхем-1945” – ул.”Христо Г.Данов” №20 , shalomchitalishte@abv.bg , 032/62 25 09
НЧ „Никола Вапцаров-1928” – ул.”Елин Пелин” №2,  кв. Прослав , vaptsarov.nikola@abv.bg , 032/ 24 00 53 
НЧ „Захари Стоянов -1984” – ул.” Равнища” №4 , chitalishte_zs@abv.bg , 032/ 64 40 35
НЧ „Алеко Константинов-1954″ – бул.”6 септември” №160 , alekokonstantinov@abv.bg , 032/ 26 65 68
НЧ „Димитър Благоев-2008 – ул. Кръстьо Пастухов№18, plovdiv_d_blagoev@abv.bg, 032/60 18 99
НЧ „Христо Г.Данов-1904” – бул.”6 септември” №128 , Chitaliste_danov@abv.bg , 032/ 64 39 86
НЧ „Иван Вазов-1904” – ул.”П.Р.Славейков” №33 , nchvazovplovdiv@abv.bg , 032 / 63 20 64
НЧ „Иван Вазов-1931” – кв. Коматево, ул.”Коматевско шосе”№139 , chitcomatevo@abv.bg и spaska_hristova@mail.bg , 032/ 69 17 58
НЧ „П.Р.Славейков-1908” – ул.”Петко Д.Петков” №42 , pslaveikovs@gmail.com , 0893 351229
НЧ „П.Р.Славейков-2008” – ул.”Акад. Петър Динеков” №14 , nchprslaveikov@abv.bg  , 032 /62 48 17
НЧ „Възраждане-1983” – ул.”Стоян Чалъков” №1 , vazrazdane@abv.bg, dia@abv.bg , 032/ 623 924
НЧ „Антим Първи-1937” – Бул.”Свобода” № 6 , antim1_chit@abv.bg , 032/ 640594
НЧ „Георги Търнев-1900” –  Бул.”България” №146   клонове: „Кольо Фичето” №15 „ Пантелей Генов” №1 , georgi_tarnev@abv.bg , 032/ 95 70 81
НЧ „Христо Ботев” – ул.”Даме Груев”№1 , miroslavakirova@abv.bg; botevplv@abv.bg, 032/ 692 858
НЧ „Младост-1983” – ЖК.” Тракия” бл.22, mladost83@abv.bg, 032/ 682 250
НЧ „Съвременник-1986”, ЖК. „Тракия” бл. 141, savremennik@yahoo.com, 032/ 68 28 32
НЧ „Тракия-2008” – ул. Димитър Талев  №49А, malexieva@mail.bg, nchtrakia_plovdiv@abv.bg , 032/ 25 27 24
НЧ „П.К.Яворов-1926” –  ул.”Босилек” №15, бл.215 , zoia.atanasova1@abv.bg , 032/28 00 76
НЧ „Европа-2004” – ул. „Марин Дринов” №2, ch.evropa@abv.bg , 032/62 87 07
НЧ „Димитър Пешев“ – ул.”Малина ”№ 12 , frdroma@abv.bg , 0879 578803
РЕКИЦ „Читалища“ – ул.”П.Р.Славейков“ № 33 , 032/63 20 64
Общински читалищен съю – Ж.р. „Тракия“ бл.22 , 032/68 22 50 НЧ „Зора“
НЧ „Проглед“
Студентско читалище „Св.Георги“
НЧ „Д-р.Христо Аджаров 2010“
НЧ „Столипиново чете – 2011“