Информация за заплащане на такса куче

Във връзка със заплащането на такса куче, публикуваме сметката на Район „ЮЖЕН“, на която собствениците могат да преведат парите си за такса по банков път.

Банка: ТБ „ИНВЕСТБАНК“АД, Клон: ПЛОВДИВ, BIC: IORTBGSF, IBAN: G15IORT73753102001600

Моля да бъдат спазени следните изисквания:

Преводите да са в полза на Район „ЮЖЕН“ и да съдържат следната информация:

  1. Заплащане на такса куче
  2. Номер на картон
  3. Е-мейл на собственик (за получаване на удостоверението)