ПРОЕКТЪТ „ТОПЪЛ ОБЯД“  ЩЕ СТАРТИРА НА 04.01.2021Г.

ХРАНАТА ЩЕ СЕ РАЗДАВА ОТ 11.00 ДО 14.00 ЧАСА