О Б Я В А

за провеждане на конкурс за оркестрант в Гвардейски представителен духов оркестър на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина,

на 24.02.2021 г. и 25.02.2021 г. в Националната гвардейска част

срок до 11.02.2021 г. с приложени към него:

Повече информация на телефон на Военно окръжие Пловдив 032/632871 – централа