Разбирам от бюджети, затова не съм поискал допълнителни пари от Община Пловдив. Когато искаш пари, трябва да кажеш откъде да се вземат, защото приходите са ограничени. А и не смятам, че район “Южен” може да се справи със съставянето на бюджета по-добре от Община Пловдив.

“Южен” има приблизително толкова, колкото и другите райони – чисто 470 000 лева, след като се разплатим за някои  миналогодишни договори. С тях ще направим два паркинга. Ако след три месеца се види, че постъпленията в бюджета вървят добре, средствата за районите могат да се увеличат. Но и да ни предоставят по-късно повече пари, трудно ще ги усвоим. Бюджетът ще се гласува в Общинския съвет в началото на март и ще влезе в сила в края на март – началото на април, което означава, че до края на годината ще останат осем месеца. А за провеждане на обществени поръчки отиват шест месеца.