От днес – 1 април започва набирането на предложения – номинации за удостояване с „Награда Пловдив“ на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или културен факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната 2020 година, както и за Специалната награда за цялостен принос.

Крайният срок е 15 април.

Награди „Пловдив“ се присъждат по една в следните категории:

 1. Художествена литература и хуманитаристика;
 2. Художествен превод;
 3. Журналистика в сферата на културата;
 4. Архитектура и естетизация на градската среда;
 5. Музика;
 6. Танцово изкуство;
 7. Театър;
 8. Изобразително изкуство;
 9. Аудио-визуални изкуства и фотография;
 10. Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта;
 11. Произведение на изкуството, предназначено за деца;
 12. Съвременни мултижанрови изкуства.

Предложения се приемат и за удостояване със Специална награда „Пловдив” за изключителни постижения и цялостен принос  в областта на изкуството и културата.

Прочети повече на

Награда „пловдив“