Изплащането на възнагражденията на участниците в СИК от избори  за Народни представители проведени на 04.04.2021г. ще се извършва всеки работен ден от 09:00 до 12:00 и от 12:30 до 17:00 часа в стая №23 на етаж 2.