Община Пловдив продължава серията от изнесени информационни срещи по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на  фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление“.

Срещите ще се проведат в шестте района на 12 и 13 май по приложения по-долу график. По време на тях ще бъдат представени възможностите, които дава проектът на гражданите за безплатна подмяна на отоплителни уреди на дърва и/или въглища с по-екологични и специалисти ще отговарят на въпроси на граждани.

График на срещите по райони
район място дата час
Район Южен Пред Административната сграда

бул. „Македония“ № 73А

12.05.2021 сряда 11:00
Район Източен Пред Административната сграда

бул.”Шести Септември” № 274

12.05.2021 сряда 13:00
Район Западен Пред Административната сграда

ул. “Вечерница” № 1А

12.05.2021 сряда 15:00
Район Северен Пред Административната сграда

бул. „Цар Борис III Обединител“ 22 А

13.05.2021

четвъртък

11:00
Район Тракия Пред Административната сграда

ЖР “Тракия”,

бул. „Освобождение“ № 63

13.05.2021

четвъртък

13:00
Район Централен Пред Административната сграда

ул. „Хр. Г. Данов” № 39

13.05.2021

четвъртък

15:00

Всеки, който се отоплява на дърва и въглища, може да подаде документи и да се включи в програмата за безплатна подмяна с екологични алтернативи на ток, газ, пелети и ТЕЦ. Единственото условие е да се отоплява на дърва или въглища и да е собственик на апартамента или къщата, в които живее. За подмяна на старите уреди може да се кандидатства и колективно като собственици на жилища в една кооперация или къща. Няма условие за доходи и програмата е напълно отворена.

Информация за възможностите за безплатна подмяна на отоплителни уреди на твърдо битово гориво гражданите могат да намерят на сайта на Община Пловдив https://www.plovdiv.bg  или да зададат своите въпроси на горещата телефонна линия:  0700 50 032.

Декларации се приемат на място всеки работен ден до 23 май 2021 г. в районните кметства и в Община Пловдив. Те могат да бъдат подадени и чрез електронна поща на адрес: direkcia_ecologia@plovdiv.bg. Документът трябва да е попълнен, подписан и сканиран във формат .pdf или .jpeg.

Списък с одобрените кандидати  ще бъде оповестен на интернет страницата на Община Пловдив – www.plovdiv.bg и чрез районните администрации след приемане на декларациите, провеждане на анкетирането и определянето на мощностите на нови уреди за отопление и валидиране на подадената информация.

Целта на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на общината чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици  от битовото отопление.

Покана срещи с граждани

Покана срещи с граждани