Във връзка с произвеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 11.07.2021 г. и изтичането на срока за подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (само за кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, РИК и наблюдателите), както и за гласуване с подвижна избирателна кутия – 26.06.2021 г. и на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – 03.07.2021 г.,  район „Южен“ – община Пловдив уведомява избирателите, че на 26.06.2021 г. (събота)  и 03.07.2021 г. (събота) отдел ГРАО на районната администрация ще работи от 08.30 ч. до 17.30 ч.