УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Информираме Ви, че във връзка с Преброяване на населението и жилищния фонд 2021  ще бъде проведено обучение на преброители и контрольори в район „Южен“ –  община Пловдив   на 02.09.2021г. (четвъртък)

от 16:00 часа до 18:00 часа

в НЧ „ Христо Ботев–1905“ Пловдив, ул. Даме Груев №1 (бившето кино „Въстаник“). Обучението ще се проведе в следния ред:

–          Общи указания

–          Преброителни участъци, схеми

–          Попълване на преброителна карта

–          Попълване на ПНЖ 2

–          Приемане  на работата  на преброителя от контрольора

 

Всички, които присъстват на обучението, ще подпишат граждански договор  на по-късен етап.

Моля да потвърдите Вашето присъствие на обучението с обратен отговор с двете си имена на имейл: ichoineva@nsi.bg или на телефони: +35932658738, +3592658728, +359895532406

 

За спазване на противоепидемични мерки е задължително носенето на предпазна маска и спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

 

 

С уважение:

Общинска преброителна комисия район Южен – община Пловдив