ГРАФИК за

Подписване на граждански договори и раздаване на документи на контрольори  и преброители в район Южен  ще се извърши в сградата на общинската администрация – ул. Македония №73А, по предварително установен график по азбучен ред /лично име/.

 

На 07.09.2021 г. – раздаване на материали на контрольори:

От 15:00 ч. до 16:30 ч. от буква А до Ж

От 16:30 ч.  до 18:00 ч. от буква И до Я

 

На 08.09.2021г.  – раздаване на материали на преброители:

От 09:00 часа до 11:00 – буква А и Б

От 11:00 часа до 12:30 – буква В и Г

От 13:00 часа до 15:00 – от буква Д до Ж

От 15:00 часа до 17:30 –  от буква З до Л

 

На 09.09.2021г.  – раздаване на материали на преброители:

От 09:00 часа до 11:00 –  буква М

От 11:00 часа до 12:30 –  буква Н и О

От 13:00 часа до 15:00 –  буква П и Р

От 15:00 часа до 17:00 – от буква С  до Я

 

Всеки, който не е успял да спази графика може да заповяда на 09.09.2021 г. от 17.00 часа до 19.00 часа в Района.