До второ нареждане се ограничава достъпът на граждани до администрацията на район „Южен“. Работят ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ, МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ и ДЕЛОВОДСТВО. Молим гражданите да се обадят по телефона за получат необходимата информация, ако посещението им се отнася до такава. Влизането в сградата на Район „Южен“ става само с предпазна маска.

ПАЗЕТЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ!