Днес Зам.-Кметът на район „Южен“ г-н Панко Енев награди победителите в конкурса на тема „Текстилният отпадък е полезен“ обявен във връзка с отбелязване седмицата за намаляване на отпадъците, организиран съвместно с МКБППМН.

Акцентът в тазгодишния конкурс беше върху рециклирането на текстилните отпадъци „Отпадъците не са на мода да ги рециклираме“.

„Децата ни изпратиха уникални произведения изработени от парченца плат. Имаше духчета, джуджета, елфи, снежни човеци, елхички, чанти изработени от дънкови джобове, поставки за цветя, коледен венец, тиква цялата обвита с парченца плат, картички и кашпа за саксия. Благодарим на всички участници за труда, който са положили съвместно с родителите и учителите си! Надяваме се, че с общи усилия можем да допренесем за намаляването на отпадъците на планетата Земя.“ – сподели Зам.-Кметът Панко Енев.

От всички 120 участници бяха определени: 15 първи, 15 втори и 15 трети места, наградени с медали, а всички останали получиха своята грамота за участие.

ПРОТОКОЛ