Започна сключването на договорите за определяне броя, вида и  кратността на обслужването на съдовете за битови отпадъци във връзка с  подадени декларации по чл. 19 от НОАМТЦУ.

Бланка договор /свали от тук/