Община Пловдив информира пловдивчани, че днес, 10 март от 22:00 до 5:30 часа, при благоприятни метеорологични условия, ще се извърши:

–          Дезакаризация на следните обекти на територията на район „Западен“: тревните площи от северната страна на бул.Пещерско шосе и парк Бряст;

–          Растителнозащитни дейности по храстовата растителност по протежението на главните булеварди в Пловдив.

 

При благоприятни метеорологични условия в периода от 13 до 20 март включително на територията на шестте административни района ще се осъществи пролетна канална дератизация – планово мероприятие, при което в уличните дъждоприемни шахти се зарежда препарат /родентицид/ за борба срещу гризачи.

 

Мероприятието ще се извърши от специализираните екипи към Общинско предприятие „Дезинфекционна станция“ и припомняме, че е в изпълнение на чл.4 от Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации: Физическите и юридическите лица, стопанисващи и ползващи обектите по чл.1, т. 1, са длъжни да ги поддържат чисти, в добро санитарно-хигиенно състояние, с ниско ниво на проницаемост за вредителите и да осигуряват извършването на дезинфекции, дезинсекции и дератизации при поява на вредители и следи от присъствието им.

 

Общинските екипи ще работят по следния график :

 

– 13.03.2023 г.            район „Централен“

– 14.03.2023 г.            район „Централен“ и „Източен“

– 15.03.2023 г.            район „Тракия“

– 16.03.2023 г.            район „Северен“

– 17.03.2023 г.            район „Южен“,  кв. Коматево

– 20.03.2023 г.            район „Западен“, кв. Прослав

 

От общинското предприятие призовават пловдивчани да съдействат за успешното провеждане на мероприятието като не паркират своите автомобили върху дъждоприемните  шахти в часовия диапазон 8:00 – 15:30 часа в дните, посочени в работния график.