Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023г., общинска администрация Пловдив уведомява:

 1. В срок до 18.03.2023 г. (събота) избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия могат да заявят желанието си:
 • в писмена форма, чрез заявление в деловодството на общинската или районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник;
 • в писмена форма, чрез заявление, подадено на електронна поща grao@plovdiv.bg;
 • чрез подаване на заявление (910002) за гласуване с подвижна избирателна кутия на електронен адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

 

 1. В срок до 18.03.2023г. (събота) избирател, чийто настоящ и постоянен адрес са в различни населени места може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес
 • в районната администрация по настоящия му адрес;
 • чрез заявление, подадено на електронен адрес: https://regna.grao.bg;
 • чрез подаване на заявление (910002) за вписване в избирателния списък по настоящ адрес на електронен адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910001

 

 1. В срок до 18.03.2023г.(събота) кандидатите за народни представители, членовете на районната избирателна комисия и наблюдателите могат да подадат заявления за издаване на удостоверение за гласуване на друго място
 • в писмена форма, чрез заявление в деловодството на районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник.

 

 1. Избирател спрямо когото са допуснати непълноти или грешки в избирателния списък в срок до 25.03.2023г. може да подаде до кмета на общината или кмета на района заявление за отстраняването им:
 • в писмена форма, чрез заявление в деловодството на районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник;
 • в писмена форма, чрез заявление, подадено на електронна поща grao@plovdiv.bg;
 • чрез подаване на заявление (910004) за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък на електронен адрес:

https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910004

 

Районните и общинската администрации в Община Пловдив ще осигурят приемането на заявления от граждани и в съботните дни на 18.03.2023г. и на 25.03.3023г. от 8.30ч. до 17.00ч.

 

 

Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

 • Чрез SMS (Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 0,25 лв. без ДДС. В текста на SMS се изписват десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон (Избира се 0800 1 4726 („0800 1 GRAO“). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

На електронен адрес:  http://www.grao.bg/elections/ могат да бъдат извършвани справки по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.