Общинска администрация Пловдив уведомява, че за гласуване с подвижна избирателна кутия на изборите за народни представители за Народно събрание на 02.04.2023г. на територията на Община Пловдив са образувани 3 бр. избирателни секции както следва:
1 бр. ПСИК в район „Централен“, която ще обслужва и избирателите в район
„Западен“
1 бр. ПСИК в район „Северен“, която ще обслужва и избирателите в район
„Източен“
1 бр. ПСИК в район „Южен“, която ще обслужва и избирателите в район „Тракия“.
В срок до 27.03.2023г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателните си права в изборното помещение и желаят да гласуват сподвижна избирателна кутия, но не са подали заявления до 18.03.23г., могат да заявят да гласуват във вече образуваните 3 бр. ПСИК.
Заявления могат да се подават:
– в писмена форма, чрез заявление в деловодството на общинската или районната администрация, подписано саморъчно или подадено чрез пълномощник;
– в писмена форма, чрез заявление, подадено на електронна поща grao@plovdiv.bg;
– чрез подаване на заявление (910002) за гласуване с подвижна избирателна кутия на електронен адрес:
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/unificirani%20uslugi/910002

Районните и общинската администрации в Община Пловдив ще осигурят предоставянето на информация относно изборите, както и приемането на заявления от граждани и в съботния ден на 25.03.2023 г. от 8.30ч. до 17.00ч.

Пълната информация е публикувана на сайта на община Пловдив:

https://www.plovdiv.bg/announcements/elections-02042023/