Днес, в сградата на район „Южен“ грамоти получиха малките художници, участвали в конкурса за рисунка на тема: „Да инвестираме в нашата планета“ обявен във връзка с отбелязването на Световния ден на Земята 22.04.2023 г. от Кмета на район „Южен“ Община Пловдив – г-н Костадин Язов. От името на кмета на Района – г-н Костадин Язов наградите връчиха зам. – кметът г-н Павел Милушев, както и инж. Евтимия Първанова – Главен експерт „Екология“ в Район „Южен“ Община Пловдив. Благодарим на колегите от „Екология“ – инж. Евтимия Първанова, г-н Веско Михайлов, г-жа Елена Панчова и г-жа Мая Минчева – Секретар „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“, които помогнаха за успеха на събитието.