Кандидатстване по процедурата за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд –Етап I

 

Енергийна ефективност по НПВУ – ЕТАП I

 

„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД“ – ЕТАП І

ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд- етап I“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Настоящият първи етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 100% от допустимите разходи, като подаването на проектни предложения за изпълнение на инвестиции ще приключи на 31.05.2023 г.

Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, районната администрация ще приема заявления за участие до 10.05.2023г. включително.