Костадин Язов: Оставяме на новия кмет готови проекти, за да започне работа от ден първи

Обръщение на кмета на район „Южен“ в края на мандата

През целия мандат работихме за решаването на един от най-големите проблеми в район „Южен“ – дефицита на места в детските ясли и градини.

Оставяме готов проект с предстоящо издаване на строително разрешение за новa детска ясла с 10 групи, която ще бъде построена на бул. „Александър Стамболийски“ до новата детска градина. Апликационната форма, с която ще кандидатстваме за финансиране, вече е в процес на подготовка заедно със  замаместник-кмета по образование на Пловдив Стефан Стоянов. В последните 4 години изградихме 2 нови детски градини – на бул. „Александър Стамболийски“ за 8 групи и в двора на ДГ „Зорница“, чийто капацитет е 4 групи. Имаме и готов проект за нова детска градина в двора на училище „Стоян Михайловски“ за 8 групи.

Район „Южен“ успешно приключи и подаде предложения за саниране на 19 сгради за над 37 млн. лв. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството на проектни предложения по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-ЕТАП I“.

В края на мандата приключи и ремонтът на ул. „Даме Груев“, която вече е пусната за движение и автобусите от градския транспорт ще се върнат към нормалното си разписание, след като бяха минали на разреден график заради строителните дейности. Готова е и новата ул. „Борис Шивачев“, която е връзка между „Македония“ и „Димитър Талев“, за нея е издаден акт 15. Тя е с поставена маркировка и осветление по всички стандарти на ЗУТ.

Въпреки трудностите в мандата – пандемията от коронавирус,  тежката политическа криза на национално ниво с често сменящи се правителства, дългите периоди без бюджет и развихрилата се инфлация, всичко това стана възможно.

Смея да твърдя, че администрацията на район „Южен“ е подготвена достатъчно добре, за да изпълни изготвените през мандата проекти, както и да изготви нови през следващия мандат.

Новият кмет може да се чувства във свои води.

Желая му успех!