Възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии на територията на район „Южен“ за Местни избори, проведени на 29 10.2023 г. – I-ви тур и на 05.11. 2023 г. – II-ри тур, ще бъдат изплащани от 16.11.2023 г. – четвъртък  от 09:00 ч. до 16:30 ч. и всеки следващ работен ден в сградата на Районната администрация, намираща се на ул. „Македония“ № 73А.

Получаването им ще се извършва срещу представен документ за самоличност.

Всеки работен ден:

От 09:00 ч. – до 10:00 ч.;

От 10:15 ч. – до 12:00 ч.;

От 12:30 ч. – до 15:00 ч.;

От 15:15 ч. – до 16:30 ч.

Възнагражденията на членовете на СИК, които са предоставили удостоверения за лични банкови сметки, сумите ще са изплатени/преведени  по банков път на 16.11.2023 г.